KALENDÁŘ AKCÍ 2005/2006

FOTOGRAFIE TŘÍD
3. -7. července Škola za školou – příměstský tábor ZŠ Sloup.  
29. června Přijetí nejlepších žáků a absolventů školy u starosty obce Foto
29. června Vycházka třídy 6.A Foto
28. června Natírání židliček Foto
23. června Dáme škole vale – akce pro děti a rodiče. Od 17:00 hodin, opékání párků, soutěže pro žáky a rodiče, vatra, živá kapela, pivo a limo. Místo bude upřesněno. Foto
23. června Atletická soutěž pro žáky II.stupně ve Sloupě  
22. června Koncert tureckého dětského folklorního souboru pro žáky ZŠ Sloup.  
21. června Sloupský slavík - setkání pěveckých sborů, pořádá ZŠ Sloup Foto
20. června Beseda pro žáky 8. a 9. tříd na téma láska a problémy v intimní oblasti.  
16.-18.června Výlet 6.A, 7.A Víska u Jevíčka Foto
15.-17. června Výlet 7.B - Valtice, Lednice Foto
15. června Třídní schůzky, konzultace s ředitelem  
14. června Společné dopoledne žáků třídy 5.A ZŠ Sloup ZŠ Vysočany.  
12. -16. června Obhajoby ročníkových prací Foto
4. -6. června Sportovní olympiáda 1. stupně v Blansku Foto
2. června Sportovní odpoledne na školním hřišti – akce školní družiny, začátek ve 13:00 hodin na školním hřišti Foto
1. června Mezinárodní den dětí Foto
26. května Zlatý slavík – akce školní družiny, začátek ve 13:00 hodin ve školní družině  
25. května CIRSIÁDA – olympiáda z českého jazyka a matematiky, 6. – 8. ročník, pořádá ZŠ Sloup Foto
20. -23. května Výlet 8. A: Nové Město nad Metují, Náchod, Adršpach, Hradec Králové Foto
23. května Kulturní program ZŠ Sloup pro Domov důchodců Blansko Foto
19. května Vlastivědný výlet 5. ročníku v Moravském muzeu Brno a v Botanické zahradě Brno. Foto
19. května Velká cestovatelská beseda s Mgr. Součkovou na téma cestování v USA a Velké Británii. Zajímavosti, zážitky, fotografie. Zúčastní se 8. a 9. ročník. Foto
14. května Besídka ke Svátku matek  
28. dubna Projektový den II. stupně na téma Zakarpatská Ukrajina Foto
27. dubna Účast družstva školy na dyslektické olympiádě v Třebíči Foto
25. dubna Slet čarodějů a čarodějnic – akce školní družiny, sraz ve 13:30 hodin v terénu (na starém popravišti) Foto
20. dubna 14:00 – 16:00 třídní schůzky
14:00 – 16:00 konzultační hodiny ředitele pro veřejnost
 
13. dubna Velikonoční prázdniny
Celodenní vzdělávací akce celého pedagogického sboru
 
7. dubna Květný pátek – ředitelské volno pro žáky  
6. dubna Divadelní představení, platí Kulturní komise při obci Sloup:
I.stupeň Veselé Velikonoce
II.stupeň Legenda o Karlu IV.
 
31. března Zahájení instruktorského kurzu – výuka snowboardingu – Pavel Nečas.
V příštích lyžařských kurzech budeme nabízet také výuku základů snowboardingu

Noc s Andersenem

Foto, Článek
28. března Módní přehlídka – akce školní družiny, začátek ve 13:00 hodin ve školní družině  
24. března Lehkoatletická soutěž Kunštátská laťka Foto
23. března Divadelní představení: I. stupeň Devatero pohádek, II. stupeň Osvobozené divadlo
Účast družstva školy na zeměpisné olympiádě
 
9. března Vzdělávací akce – Mgr.Ladislav Sedlák – projektová výuka ve školní praxi  
2. března Vzdělávací akce ředitele a zástupkyně  
28. února Karneval – akce školní družiny, začátek ve 13:30 hodin ve školní jídelně Foto
27. února Společná metodická porada s vyučujícími ZŠ Vysočany na  téma  výuka prvouky, přírodovědy a vlastivědy na prvním stupni ZŠ  
24. února Den pro Vysočany – propagační akce ZŠ Sloup Foto
22.února Metodická porada škol sdružení CIRSIUM  
20. února Florbalový turnaj v Lipovci Foto
15. února Aerobik mladých - okresní soutěž v Blansku Foto
6. - 10. února Jarní prázdniny
3. února Pololetní prázdniny  
2. února 15:00 hodin v jídelně zápis do první třídy  
1. února Celodenní testování žáků devátých tříd – testy matematických dovedností, dovedností v českém jazyce a studijních předpokladů. Testy jsou hrazeny z prostředků EU.  
31. ledna 9:00 hodin - pasování žáků první třídy na školáky, slavnostní předání vysvědčení. Na akci zveme také rodiče a prarodiče. Foto
26. ledna Informační schůzka pro ředitelky mateřských škol  
23. ledna Pololetní pedagogická rada, uzavření 1. pololetí  
19. ledna 14:00 – 16:00 hodin třídní schůzky
14:00 – 16:30 hodin konzultační hodiny ředitele pro veřejnost
8:00 – 12:30 hodin den otevřených dveří


Foto
18. ledna Návštěva psychologa, konzultace s vyučujícími a vedením, náslechy v hodinách  
13. ledna Ples ZŠ Sloup, hraje Akcent.  
12. - 20. ledna Kontrolní ředitelské diktáty ve vybraných třídách  
11. ledna V 15:00 hodin se ve sborovně koná zasedání školské rady. Program – schválení rozpočtu provozních prostředků  
22. prosince Exkurze 9. ročníku do skleníků botanické zahrady v Brně a výuka v brněnském planetáriu (přírodopis)  
18. prosince Vánoční koncert ZŠ Sloup – ve 14:00 hodin v KD Sloup Foto
15. prosince Okresní přebor v šachu Informace
14. prosince První schůzka školské rady – v 15:00 hodin ve sborovně  
7. prosince Turnaj CIRSIUM – vybíjená dívky  
5. prosince Florbalový turnaj v Boskovicích – mladší dívky
Mikulášská nadílka v ZŠ Sloup
Foto
Foto
2. prosince Výuka 5. ročníku v brněnském planetáriu (přírodověda) Foto
23. listopadu Krajské kolo - stolní tenis Foto
21. listopadu Pedagogická rada – uzavření 1. čtvrtletí  
19. listopadu Celodenní školení pedagogických pracovníků školy ve Velkých Němčicích  
18. listopadu Projektový den, jenž měl za úkol vyplnit den školy mezi dny volna a dát dětem možnost prakticky ověřit a propojit získané vědomosti. Foto
15. listopadu Exkurze žáků 9. tříd na úřadu práce a na SOŠ Blansko  
14. listopadu Školení všech učitelek 1. – 5. třídy – dyslexie, dysgrafie, dysortografie
10. listopadu Třídní schůzky ( 14:00 – 16:00 hodin ) a konzultační den ředitele školy ( 14:00 – 16:30 hodin )
V 15:30 hodin se ve školní jídelně koná informační schůzka pro rodiče a žáky 9. tříd se zástupci středních škol.
3. listopadu Sportovní utkání ve stolním tenise v Blansku Foto
2. listopadu Konzultace s ředitelkou pedagogicko psychologické poradny Boskovice na téma žáci s výukovými problémy  
1. listopadu Hygienická kontrola nového oddělení školní družiny  
24. října Uzavření výběru témat ročníkových prací – v 15:00 hodin
20. října Zahájení provozu posilovny pro veřejnost - od 17:00 do 20:00 hodin
19. října Krajské kolo - přespolní běh

Foto

18.-21. října Prověrky čtení ve 2. a 4. ročníku.
17. října Vyhlášení témat ročníkových prací
14. října 4.A jede na bowling!!! (Odměna za vítězství ve sběrové soutěži.)
13. října Drakiáda Foto
7. října Okresní přebor v přespolním běhu Foto
6. října V 15:00 hodin se konají informační schůzky pro rodiče žáků v 1.A a 1.B třídě.
5. října Metodická schůzka škol CIRSIUM ve Sloupě
28. září Státní svátek
22. září Od 14:00 do 16:30 hodin se v ředitelně konají konzultační hodiny ředitele školy pro veřejnost.
22. září 8. ročník: divadlo „Čaroděj ze země Oz“, dějepisná exkurze v Moravském muzeu
4. ročník: výuka na dětském dopravním hřišti v Blansku
Foto divadlo
Foto hřiště
21. září Zahájení sběrové soutěže tříd i jednotlivců, ukončení 5.června 2006
21.- 23. září Vědomostní soutěž CIRSIUM „Rubikon“, družstva z 5. tříd
17. září Běh Moravským krasem Foto
16. září Od 7:00 do 16:00 hodin přerušena dodávka elektrické energie, ve škole se nevaří.
13. září Beseda ředitele s žáky 9. tříd
1. září V 8:00 hodin se koná zahájení školního roku 2005/2006.
1. ročník – kino
2. – 9. ročník - škola
Foto
1. – 8. července Příměstský tábor ( výlety, sportovní soutěže, hry )
Fotografie tříd 2004/05
 

FOTOGRAFIE Z OLYMPIÁDY

neděle 26.6.      pondělí 27.6.      úterý 28.6.      středa 29.6.      paralympiáda 1.7.

VÝSLEDKY OLYMPIÁDY PRO ZŠ SLOUP:

ZŠ Sloup získala tři zlaté, sedm stříbrných a tři bronzové medaile. Vybojovali je tito sportovci.....(článek)

Mapa stránek © 2014 Mgr. Blanka Šenkýřová