KALENDÁŘ AKCÍ 2013/2014

FOTOGRAFIE TŘÍD

Foto červen: Den s Policií ČR   Pasování žáků 2. stupně
30. června–4. července Příměstský tábor  
27. června Vysvědčení  
26. června Přijetí absolventů a nejlepších žáků starostou městyse – 14:30 hodin deváťáci, 15:00 hodin nejlepší žáci  
24. června Sloupský slavík – koncert pěveckých sborů; 9:00 hodin v KD Sloup  
20. června Zahájení opravy toalet na prvním stupni  
20. června Zahájení prací na opravě toalet 1. stupně  
19. – 20. června Srbsko – projektová výuka 2. stupně Foto
19. června Ekologická konference Křtiny  
18. – 22. června Kurz vodní turistiky (9. ročník)  
18. června Divadelní představení Prodaná nevěsta (6. ročník) Foto
16. – 17. června Finanční gramotnost – výuková hra 9. ročníku  
16. června Závěrečná pedagogická rada  
13. června Slavnostní otevření učebny v přírodě Foto
9. – 12. června Obhajoby ročníkových prací  
4. června Fotografování tříd Foto
3. června Závěrečná třídní schůzka  
2. června Termín odevzdání ročníkových prací řediteli  
Foto květen: Altán  Motivační pokusy  
27. května Exkurze 9. B - Brno  
21. května Setkání škol sdružení Cirsium.  
20. května Divadlo Radost, 3. ročník
Turnaj v přehazované – Ostrov.
Třetí ročník jede do divadla Radost v Brně
 
19. – 31. května Školní výlety 7. ročník
4. A
5. Brno
5. B
8. A
19. května Jarní keramická dílna pro dospělé  
15. – 16. května Vysočanské bloudění – společná akce ZŠ Vysočany a Sloup; organizují kolegové z Vysočan  
13. – 16. května Cirsiády – vědomostní soutěže, organizuje ZŠ Sloup. Foto
13. května Výuka 4. ročníku na dětském dopravním hřišti Blansko
Schůzka pro rodiče budoucích prvňáků
 
3. – 7. května Srbsko – výměnný pobyt Foto
Foto duben: Velikonoční dílny   Prvňáci
25. dubna Prověrka čtení 4. B
Turnaj ve vybíjené – Adamov.
 
24. dubna Třídní schůzky (14:00 – 16:00)  
23. dubna Pedagogická rada – 3. čtvrtletí  
17. – 18. dubna Velikonoční prázdniny  
16. dubna Jedovnická kuňka – akce CIRSIA  
11. dubna Květný pátek, ředitelské volno  
10. dubna Bubenický koncert  
9. dubna Turnaj ve vybíjené v Adamově  
8. dubna Schůzka výchovných poradců regionálních škol v ZŠ Sloup  
4. dubna Prověrky čtení 4. A
Sloupský vodník – plavecké závody CIRSIA

Foto
2. dubna Prezentace školy na konferenci v Brně
Turnaj ve vybíjené v Adamově
 
Foto březen: Přemyslovci   Zvířata   Keramika  
28. března Prověrky čtení 2. ročník  
27. března Škola naruby – přesun z 20. března Foto
25. března Účast na akci British Council Česká republika (britské velvyslanectví) Foto
14. března Termín pro odevzdání přihlášek na střední školy  
12. března Přijímačky nanečisto
Výukový program s názvem přemyslovská knížata – agentura Pernštejni
 
7. března Hasík – preventivní program pro 2. a 6. ročník  
4. března Schůzka s Mgr. Bártovou (téma – výuka čtení a logopedické obtíže)  
Foto únor: Garáž   Bazén   Spolupráce se středními školami  
27. února Den pro Vysočany Foto
17. – 21. února Jarní prázdniny  
9. – 15. února Lyžařský kurz sedmého ročníku - přesun Foto
Video
7. února Florbal starších žáků Jedovnice  
4. února 15:00 zápis do prvních tříd Foto
Foto leden: Exkurze TEGA   Komiks - finance   Chemické pokusy   Historický projekt  
 31. ledna Pololetní prázdniny  
30. ledna Pasování prvňáků Foto
27. – 30. ledna Lyžařský kurz prvního stupně Foto
24. ledna Florbal 1. stupně
Hasiči – preventivní program ve 2. a 6. ročníku
Foto 
23. ledna Den otevřených dveří Foto
22. ledna Pololetní pedagogická rada  
21. ledna 16:00 schůzka s rodiči předškoláků – MŠ Šošůvka  
17. ledna Školní ples (hraje Prorock)  
16. ledna 15:00 schůzka s rodiči předškoláků – MŠ Vavřinec  
15. ledna 15:00 schůzka s rodiči předškoláků – MŠ Němčice  
14. ledna Třídní schůzky (14:00 – 16:00)
15:30 schůzka s rodiči předškoláků – MŠ Sloup
16:45 schůzka s rodiči předškoláků – MŠ Petrovice
 
4. – 10. ledna Lyžařský výcvik 7. ročníku (Karlov)  
22. prosince Vánoční akademie v KD Sloup (14:30 hodin)
a koncert Majeránu a Krápníčku v Dřevěném kostelíku v Blansku ( 17:30 hodin)
 
20. prosince Anglické divadlo – 9. ročník  
16. prosince Soutěž v aerobiku - Křtiny  
11. prosince Školení učitelů (tablety)  
9. prosince Pracovní setkání se zaměstnanci ZŠ Erbenova na téma Comenia script a genetická metoda výuky čtení  
6. prosince Volejbalový turnaj (zaměstnanci škol)  
4. prosince Testy profesní orientace – 9. ročník  
3. prosince Exkurze 5. ročníku – hvězdárna a planetárium  
Foto listopad: První pomoc  
27. – 30. listopadu Vlastivědné putování – letos do Vídně ( 6. – 9. ročník) Foto
20. listopadu Pedagogická rada – 1. čtvrtletí  
14. listopadu Individuální třídní schůzky, 14:00 – 16:00 hodin  
13. listopadu Setkání CIRSIA v Ostrově u Macochy  
11. listopadu Beseda deváťáků s ředitelem  
5. listopadu Výuka 4. ročníku na dopravním hřišti  
Foto říjen: Bazén   Tablety   Halloween   Podzimní vycházka  
28. – 30. října Podzimní prázdniny  
27. října Výlet do Legolandu Německo (odměna od Seznam.cz) Foto
25. října Přehlídka dětských pěveckých sborů v Olešnici Foto
21. října Nahlášení témat ročníkových prací řediteli školy  
10. října Prosaď se! – soutěž pro žáky 5. tříd Cirsia, Ostrov  
9. října Školení pedagogického sboru (tablety)  
4. října Ředitelské volno  
Foto září: Chodba   Projekt voda   Pergola   Příměstský tábor   Běh Moravským krasem  
30. září – 4. října Škola v přírodě pro 5. ročník – výhra od společnosti Seznam.cz Foto
30. září Zahájení činnosti kroužků  
27. – 28. září Adaptační pobyt pro žáky 6.B Foto
25. – 28. září Poznávací výlet 9. ročníku do Prahy Foto
25. září Porada škol sdružení Cirsium ve Sloupě  
20. – 21. září Adaptační pobyt pro žáky 6. A Foto
20. září Vystoupení Krápníčku na celostátním setkání knihoven  
18. – 20. září Překročení Rubikonu, soutěž žáků škol sdružení Cirsium  
16. září Zahájení kontrolní a hospitační činnosti  
2. září 8:00 zahájení školního roku 2013/2014 Foto

Mapa stránek © 2014 Mgr. Blanka Šenkýřová