Žádost o přijetí žáka do školní družiny

Červené údaje musí být vyplněné.

Vaše jméno a příjmení:
Váš e-mail:
Jméno a příjmení žáka:
Třída:
Příchod:
Odchod:
Nepravidelnosti v docházce:
Další důležitá sdělení (vyzvedávání žáka apod.):