Přihláška do římskokatolického náboženství

Červené údaje musí být vyplněné.

Vaše jméno a příjmení:
Váš e-mail:
Jméno a příjmení žáka:
Třída:
Pokřtěn(a):

Ano
Ne
Místo křtu: