ZMĚNA VÝBĚRU - ODHLÁŠENÍ OBĚDŮ

Zde si můžete zvolit výběr obědu č 2. Oběd č.1 má každý strávník nahlášen automaticky. Můžete si také odhlásit oběd.
POZOR: Oběd na další den můžete měnit do 12.00 hodin předchozího pracovního dne. Červené údaje musí být vyplněny.
JÍDELNÍČEK NA TENTO TÝDEN
JÍDELNÍČEK NA PŘÍŠTÍ TÝDEN


Na týden od:
Jméno a příjmení strávníka:
Třída:
Jméno a příjmení zákonného zástupce žáka: 
E-mail zákonného zástupce žáka:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

PRO ODHLÁŠENÍ OBĚDŮ NA DELŠÍ DOBU
Odhlásit obědy ve dnech: