PETROVICE

1794 Zřízení jednotřídní školy v Petrovicích
1885 Rozšíření školy na dvojtřídku
1873 Petrovickou školu navštěvují také žáci z Veselice a Suchdola
1917 Rozšíření školy na trojtřídku
1939 Rekonstrukce školy – sociální zařízení
1964 Přístavba garáže pro ředitele Antonína Zukala
1965 Odvolání ředitele školy