ŠOŠŮVKACelkový pohled na Šošůvku

Na počátku dvacátého století bylo v okrese jen velmi málo obcí, které neměly svou vlastní školu a Šošůvka byla jedna z nich.  Podle zápisu obecního zastupitelstva ze dne 30.ledna 1908 se sice s výstavbou školy počítalo, nicméně velcí daňoví poplatníci se k jejímu zřízení stavěli negativně. Obecní kronika uvádí, že se podnikatelé ze Šošůvky obávali nejenom vyšší daňové zátěže, ale také toho, že jim učitelé budou konkurovat v obecním zastupitelstvu.

Myšlenka zřídit v Šošůvce školu znovu vyvstala po roce 1945. Po mnoha bouřlivých diskusích občanů byla stavba školy zahájena 30. září 1947. Projekt vypracoval stavitel Trojáček z Rudice; za objekt vhodný k přestavbě doporučil bývalý obecní hostinec.

Vyučování v nové dvoutřídní škole bylo zahájeno 1. září 1948. Prvními učiteli byli Josef Svěrák a Jan Hasoň. Za zmínku stojí i to, že učitel Jan Hasoň brzy onemocněl a Josef Svěrák vyučoval téměř celý školní rok všechny čtyři ročníky ve dvou třídách. Protože měl Josef Svěrák trvalé bydliště v Kuničkách, musel zpočátku přespávat ve sborovně a domů jezdil jen na neděli.

Výuka v malotřídce byla ukončena roku 1982, od té doby plní děti ze Šošůvky povinnou školní docházku v ZŠ Sloup. Objekt bývalé školy