PLÁNY A PROJEKTY

KONCEPCE ROZVOJE 2016 - 2019

Prohlédněte si dokument Koncepce rozvoje ZŠ Sloup na období 2016 – 2019, který byl vytvořen na základě analýzy pedagogického sboru a průzkumu mezi žáky devátého ročníku.

REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ

Před rokem a půl jsme začali s postupnou výměnou nábytku ve třídách. V současné době chybí dokončit třetí až pátý ročník, takže v dohledné době budou mít všichni žáci školy nové lavice a židličky.

Souběžně byla zahájena rekonstrukce sociálního zařízení školy. Už letos budou mít návštěvníci školního bazénu možnost využít nové sprchy. Po novém roce chceme zlikvidovat staré plechové jádro u tělocvičny a místo něj vybudovat moderní a pěkné sociální zařízení. Následně budou práce postupovat takto: sprchy u bazénu – sociální zařízení na prvním stupni – sociální zařízení na druhém stupni.
Prohlédněte si foto.

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE ŠKOLY

Již delší dobu jsme se snažili navázat spolupráci s některou zahraniční školou. Důvodem byla snaha o zlepšení jazykových schopností našich žáků, poznávání nových kultur a získávání přátel v zahraničí.

Koncem loňského školního roku se nám podařilo kontaktovat instituci Osnovna škola „Milutin i Draginja Todorovič“ v srbském Kragujevaci. Do této chvíle proběhly vzájemné poznávací návštěvy zaměstnanců obou škol; v květnu byl hostem v Srbsku Martin Janák a v září jsme ve Sloupě přivítali ředitele partnerské školy – pana Dragana Pavloviče a vyučující anglického jazyka Nevenu Milanovič.

Závěr z dosavadní spolupráce je velmi překvapivý. Srbsko totiž příliš neznáme - ale o to více je zajímavé. Město Kragujevac nabízí krásnou přírodu, množství historických památek a základní školství na překvapivé úrovni. Zajímavé také je, že jazykové schopnosti vyučujících anglického jazyka jsou na vyšší úrovni než například v sousedním Rakousku.

Cílem spolupráce je uskutečnit výměnné pobyty dětí z obou škol. Bude-li nám přát štěstí, ještě letos ve Sloupě přivítáme malé i velké hosty ze Srbska.

Zajímavosti o Srbsku najdete zde.

POČÍTAČOVÉ KURZY PRO VEŘEJNOST

Vám, kteří se chcete naučit pracovat s počítačem, nabízíme novinku – počítačové kursy pro veřejnost. Výuka bude probíhat v nové počítačové učebně ve skupině 13 – 15 studentů. Její rozsah bude celkem 20 vyučovacích hodin rozdělených do 10 devadesátiminutových celků. Absolventi kursu obdrží osvědčení, cena je 1 000 Kč. Kurs proběhne v podvečerních hodinách jedenkrát týdně. Bude-li o tuto službu veřejnosti zájem, nabídneme další specializované kursy – například kurs pro středně pokročilé, pro pokročilé, EXCEL, rozšiřující WORD, práce s Internetem, úpravu fotografií, atd.

Mapa stránek © 2014 Mgr. Blanka Šenkýřová