PLÁNY A PROJEKTY

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ SLOUP

Prohlédněte si dokument Koncepce rozvoje ZŠ Sloup na období 2019- 2022, který byl vytvořen na základě SWOT analýzy pedagogického sboru, dotazníkového šetření mezi rodiči, průzkumu mezi žáky devátého ročníku a konzultací se Školskou radou ZŠ Sloup.
Zde najdete detailní vyhodnocení předchozí koncepce z období 2016 – 2019.

KONCEPCE ROZVOJE 2016 - 2019

Prohlédněte si dokument Koncepce rozvoje ZŠ Sloup na období 2016 – 2019, který byl vytvořen na základě analýzy pedagogického sboru a průzkumu mezi žáky devátého ročníku.

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE ŠKOLY

Již delší dobu jsme se snažili navázat spolupráci s některou zahraniční školou. Důvodem byla snaha o zlepšení jazykových schopností našich žáků, poznávání nových kultur a získávání přátel v zahraničí.

Koncem loňského školního roku se nám podařilo kontaktovat instituci Osnovna škola „Milutin i Draginja Todorovič“ v srbském Kragujevaci. Do této chvíle proběhly vzájemné poznávací návštěvy zaměstnanců obou škol; v květnu byl hostem v Srbsku Martin Janák a v září jsme ve Sloupě přivítali ředitele partnerské školy – pana Dragana Pavloviče a vyučující anglického jazyka Nevenu Milanovič.

Závěr z dosavadní spolupráce je velmi překvapivý. Srbsko totiž příliš neznáme - ale o to více je zajímavé. Město Kragujevac nabízí krásnou přírodu, množství historických památek a základní školství na překvapivé úrovni. Zajímavé také je, že jazykové schopnosti vyučujících anglického jazyka jsou na vyšší úrovni než například v sousedním Rakousku.

Cílem spolupráce je uskutečnit výměnné pobyty dětí z obou škol. Bude-li nám přát štěstí, ještě letos ve Sloupě přivítáme malé i velké hosty ze Srbska.

Zajímavosti o Srbsku najdete zde.


Mapa stránek © 2014 Mgr. Blanka Šenkýřová