VZDĚLÁVACÍ MATERIÁLY


DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁLY - VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁLY - VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁLY - VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT

ČTENÁŘSKÁ A INFORMAČNÍ GRAMOTNOST 1. STUPEŇ
vzdělávací oblasti: český jazyk, člověk a jeho svět, matematika, výchova ke zdraví

ČTENÁŘSKÁ A INFORMAČNÍ GRAMOTNOST 1., 2. STUPEŇ
vzdělávací oblasti: český jazyk, člověk a společnost

INOVACE MATEMATIKY 2. STUPEŇ
vzdělávací oblasti: člověk a společnost,matematika

INOVACE PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ 1. , 2. STUPEŇ
vzdělávací oblasti: člověk a příroda, člověk a zdraví

INOVACE CIZÍCH JAZYKŮ
vzdělávací oblasti: jazyk a jazyková komunikace (AJ), člověk a společnost (NJ)


Mapa stránek web: Mgr. Blanka Šenkýřová