Digitální učební materiály – vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace
 
Stáhnout vše: ZDE
Číslo Ročník Klíčová slova

Anotace

Materiál ke stažení Náhled v PDF
Vy_32_Inovace_ceska literatura,domino.21 9. autor, dílo, seřaď chronologicky, pexeso Žáci opakují autory a díla české literatury, se kterými se seznámili v hodinách literární výchovy.
Vy_32_Inovace_Privlastek 22  8. - 9. přívlastek shodný, neshodný, volný, těsný, několikanásobný, postupně rozvíjející přívlastek shodný, neshodný, volný, těsný, několikanásobný, postupně rozvíjející
Vy_32_Inovace_svetova literatura,domino.23 9. autor, dílo, seřaď chronologicky, sestav jméno autora, domino Žáci opakují autory a díla světové literatury, se kterými se seznámili v hodinách literární výchovy.
Vy_32_Inovace_velka pismena.24 6. - 9. velká písmena, vlastní jména, Moravský kras velká písmena, vlastní jména, Moravský kras
Vy_32_Inovace_Cislovky 5.roc.25 6. číslice, číslovka, druhy číslovek,
řadové číslovky,psaní číslovek
Žáci opakují učivo o číslovkách.
Vy_32_Inovace_Druhy vedlejsich vet.26 7. - 8. vedlejší věta, otázka, spojovací výraz Žáci opakují učivo o vedlejších větách.
Vy_32_Inovace_Morseova abeceda.27 6. procvičování abecedy, dlouhých a krátkých slabik pomocí Morseovy abecedy Žáci procvičují abecedu, dlouhé a krátké slabiky pomocí Morseovy abecedy, se kterou se seznámí.
Vy_32_Inovace_Zajmena.28 6. zájmena, druhy zájmen Žáci opakují slovní druh zájmena, procvičují druhy zájmen a jejich třídění, zároveň používají zájmena ve větách.
Vy_32_Inovace_Komm,mach mit.29 7. časování sloves, věci ve třídě, 4. pád
podstatných jmen
Žáci procvičují časování pravidelných sloves, 4. pád podstatných jmen a slovíčka z okruhu školní potřeby.
Vy_32_Inovace_Wie wir wohnen.30 9. předložky, směry, slovíčka, nábytek Žáci procvičují předložky se 3. a 4. pádem, slovíčka z okruhu bydlení.
Vy_32_Inovace_Past Simple.31 7. pravidelná, nepravidelná slovesa, otázky, slovíčka, pexeso Žáci procvičují pravidelná a nepravidelná slovesa, minulý čas prostý.
Vy_32_Inovace_Present Simple.32 5. - 6. pexeso, přiřazování, odpovědi na otázky,
slovíčka
Žáci procvičují tvoření a použití přítomného času prostého.
Vy_32_Inovace_2. r. At school,clothes,colours.33 2.  At school, clothes, colours, výukový program k procvičení slovní zásoby ve
škole, oblečení, barvy
Žáci přiřazují správný anglický výraz k obrázku, pojmenují obrázek, pojmenují barvu, tvoří slova.
Vy_32_Inovace_2.r.Toys,numbers.34  2. What´s this? It´s a... (Toys, classroom things, numbers, colours) - výukový materiál k osvojení slovní zásoby hračky,
barvy, čísla, věci ve třídě
Aktivity probíhají poslechem, opakováním, přiřazováním výrazů k obrázkům, roztříděním slov do dvou skupin spirály.
Vy_32_Inovace_3. r. Animals.35 3. Animals - žáci přiřazují správné anglické výrazy k obrázkům, v pexesu žáci přiřadí správný anglický a český výraz Žáci přehazují písmena, tak aby získali správné slovo (název zvířete), přeloží názvy zvířat do angličtiny, zahrají si "šibenici".
Vy_32_Inovace_3. r. Questions,answers,classroom.36 3.   otázka, odpověď, slovní zásoba (classroom). Žák procvičuje přiřazování otázek a odpovědí, opakování jednoduchých příkazů, osvojení pravopisu anglických výrazů (třída, pomůcky).
Vy_32_Inovace_Project 1,unit 4.37 5. - 6. present simple, Project 1, Unit 4 Žák přiřazuje časové údaje, skládá písmena do správného pořadí, tvoří slova, přiřazuje anglický výraz k českému, doplňuje do vět tvary present simple, doplňuje do vět pomocná slovesa, skládá slova do vět, překládá věty.
Vy_32_Inovace_Project 2,unit 4.38 6. - 7. countable, uncountable, Project 2, Unit 4 Žák určuje názvy potravin, řadí písmena do slov, procvičuje slovní zásobu hrou na principu "šibenice", rozděluje potraviny na počitatelné a nepočitatelné, určuje množství u nepočitatelných potravin, doplňuje do textu a/an/some/any, řadí slova do vět s vazbou "going to".
Vy_32_Inovace_Project 2,unit 5.39
žák překládá věty
6. - 7. adjektiva, stupňování, Project 2, Unit 5 Žák přiřazuje adjektiva k obrázkům, spojuje adjektiva opačného významu, řadí písmena do správného pořadí, do tabulky vkládá 1.,2. a 3. stupeň adjektiv, doplňuje do vět tvary adjektiv podle smyslu.
Vy_32_Inovace_Project 4,unit 6.40 9. past simple, present perfect, Project 4, Unit 6 Žák přiřazuje povolání k fotografiím, hádá osoby na obrázcích, do tabulky zařazuje adjektiva a substantiva, poté tvoří věty, rozřazuje pravidelná a nepravidelná slovesa, rozděluje 3 tvary nepravidelných sloves, doplňuje do vět minulý prostý nebo předpřítomný čas sloves podle
smyslu.