RYCHLÉ HLEDÁNÍ:

Čtenářská a informační gramotnost 1. stupeň – vzdělávací oblast český jazyk
Čtenářská a informační gramotnost 1. stupeň – vzdělávací oblast člověk a jeho svět
Čtenářská a informační gramotnost 1. stupeň – vzdělávací oblast matematika
Čtenářská a informační gramotnost 1. stupeň – vzdělávací oblast výchova ke zdravíČtenářská a informační gramotnost 1. stupeň – vzdělávací oblast český jazyk
 
Stáhnout vše: ZDE
Číslo Ročník Výstup

Anotace

Náhled
VY_12_INOVACE_Čtení s porozuměním 1.001 1. - 2. Žák se naučí pracovat s textem, vyhledávat a doplňovat informace. Pracovní listy k procvičování čtení s porozuměním a orientaci v textu. Pracovní list vytiskneme a předložíme žákům k vyplnění.
VY_12_INOVACE_Čtení s porozuměním 2.002   1. - 2. Žák se naučí pracovat s textem, vyhledávat a doplňovat informace. Pracovní listy k procvičování čtení s porozuměním a orientaci v textu. Pracovní list vytiskneme a předložíme žákům k vyplnění.
VY_12_INOVACE_Čtení s porozuměním 3.003 1. - 2.   Žák se naučí pracovat s textem, vyhledávat a doplňovat informace. Pracovní listy k procvičování čtení s porozuměním a orientaci v textu. Pracovní list vytiskneme a předložíme žákům k vyplnění.
VY_12_INOVACE_Čtení s porozuměním 4.004  
 
1. - 2. Žák se naučí pracovat s textem, vyhledávat a doplňovat informace. Pracovní listy k procvičování čtení s porozuměním a orientaci v textu. Pracovní list vytiskneme a předložíme žákům k vyplnění.
VY_12_INOVACE_Čtení s porozuměním 5.005 1. - 2. Žák se naučí pracovat s textem, vyhledávat a doplňovat informace. Pracovní listy k procvičování čtení s porozuměním a orientaci v textu. Pracovní list vytiskneme a předložíme žákům k vyplnění.
VY_12_INOVACE_Čtení s porozuměním 6.006 1. - 2. Žák se naučí pracovat s textem, vyhledávat a doplňovat informace. Pracovní listy k procvičování čtení s porozuměním a orientaci v textu. Pracovní list vytiskneme a předložíme žákům k vyplnění.
VY_12_INOVACE_Hry, rébusy - podstatná jména.007 3. - 5. Žák aplikuje znalosti o mluvnických kategoriích podstatných jmen při hře, rébusech, křížovkách. Pracovní list k procvičování podstatných jmen, hravou formou si žáci procvičují mluvnické kategorie podstatných jmen.
VY_12_INOVACE_Měkké slabiky 1.008 2. - 3. Žák si procvičí hravou formou psaní i v měkkých slabikách. Pracovní listy k procvičování pravopisu měkkých souhlásek. Žák může přepisovat vhodná cvičení do sešitu a řešit je. Všechny pracovní listy můžeme také vytisknout a žákům předložit k doplnění.
VY_12_INOVACE_Měkké slabiky 2.009  2. - 3. Žák si procvičí hravou formou psaní i v měkkých slabikách. Pracovní listy k procvičování pravopisu měkkých souhlásek. Žák může přepisovat vhodná cvičení do sešitu a řešit je. Všechny pracovní listy můžeme také vytisknout a žákům předložit k doplnění.
VY_12_INOVACE_Párové souhlásky na konci slova.010 2. - 3. Žák si procvičí hravou formou psaní i v měkkých slabikách. Pracovní listy k procvičování pravopisu párových souhlásek. Žák může přepisovat vhodná cvičení do sešitu a řešit je. Všechny pracovní listy můžeme také vytisknout a žákům předložit k doplnění.
VY_12_INOVACE_Párové souhlásky uprostřed slova.011 2. - 3. Žák si procvičí hravou formou psaní i v měkkých slabikách. Pracovní listy k procvičování pravopisu párových souhlásek. Žák může přepisovat vhodná cvičení do sešitu a řešit je. Všechny pracovní listy můžeme také vytisknout a žákům předložit k doplnění.
VY_12_INOVACE_Podstatná jména.012 4. - 5. Žák v textu vyhledá podstatná jména, skloňuje ve správných tvarech, určuje mluvnické kategorie substantiv – pád, číslo, rod, vzor. Žák aplikuje osvojená pravidla pravopisu vlastních jmen. Pracovní listy k procvičování podstatných jmen.
VY_12_INOVACE_Podstatná jména rodu mužského.013 4. - 5. Žák určí podstatné jméno mužského, umí je zařadit ke správnému vzoru, určí životnost, mluvnické kategorie, skloňuje ve správných tvarech. Pracovní list k procvičování podstatných jmen rodu mužského, hravou formou si žáci procvičují mluvnické kategorie, pravidla psaní koncovek a skloňování.
VY_12_INOVACE_Podstatná jména rodu středního.014 4. - 5. Žák určí podstatné jméno středního rodu, umí je zařadit ke správnému vzoru, určí mluvnické kategorie, skloňuje ve správných tvarech. Pracovní list k procvičování podstatných jmen rodu středního, hravou formou si žáci procvičují mluvnické kategorie, pravidla psaní koncovek a skloňování.
VY_12_INOVACE_Podstatná jména rodu ženského.015 4. - 5. Žák určí podstatné jméno ženského rodu, umí je zařadit ke správnému vzoru, určí mluvnické kategorie, skloňuje ve správných tvarech. Pracovní list k procvičování podstatných jmen rodu ženského, hravou formou si žáci procvičují mluvnické kategorie, pravidla psaní koncovek a skloňování.
Pomůcky: mapa ČR
VY_12_INOVACE_Procvičování párové souhlásky 1.016 2. -  4. Žák si procvičí hravou formou pravopis párových souhlásek, užívání jiného tvaru slova. Pracovní listy k procvičování pravopisu párových souhlásek. Žák může přepisovat vhodná cvičení do sešitu a řešit je. Všechny pracovní listy můžeme také vytisknout a žákům předložit k doplnění.
VY_12_INOVACE_Procvičování párové souhlásky 2.017 2. -  4. Žák si procvičí hravou formou pravopis párových souhlásek, užívání jiného tvaru slova. Pracovní listy k procvičování pravopisu párových souhlásek. Žák může přepisovat vhodná cvičení do sešitu a řešit je. Všechny pracovní listy můžeme také vytisknout a žákům předložit k doplnění.
VY_12_INOVACE_Procvičování pravopisných jevů.018 2. – 3. Žák si procvičí hravou formou pravopisné jevy. rozšíří si slovní zásobu. Pracovní listy k procvičování pravopisu . Žák může přepisovat vhodná cvičení do sešitu a řešit je. Všechny pracovní listy můžeme také vytisknout a žákům předložit k doplnění.
VY_12_INOVACE_Procvičování tvrdé a měkké slabiky1.019 2. – 4. Žák si procvičí hravou formou psaní y v tvrdých a i v měkkých slabikách. Pracovní listy k procvičování pravopisu tvrdých a měkkých slabik. Žák může přepisovat vhodná cvičení do sešitu a řešit je. Všechny pracovní listy můžeme také vytisknout a žákům předložit k doplnění.
VY_12_INOVACE_Procvičování tvrdé a měkké slabiky 2.020 2. – 4. Žák si procvičí hravou formou psaní y v tvrdých a i v měkkých slabikách. Pracovní listy k procvičování pravopisu tvrdých a měkkých slabik. Žák může přepisovat vhodná cvičení do sešitu a řešit je. Všechny pracovní listy můžeme také vytisknout a žákům předložit k doplnění.
VY_12_INOVACE_Shoda přísudku s podmětem.021 5. Žák si zopakuje a procvičí shodu přísudku s podmětem. Pracovní listy na zopakování a procvičení shody přísudku s podmětem.
VY_12_INOVACE_Skladba.022 5. Žák si zopakuje a procvičí učivo o skladbě (podmět, přísudek). Pracovní listy.k procvičení učiva o skladbě (podmět, přísudek).
VY_12_INOVACE_Souhrnné opakování podstatných jmen.023 4. - 5. Žák aplikuje znalosti o podstatných jménech, určuje mluvnické kategorie, pracuje s textem, doplňuje pravopisné jevy, rozumí významům slov. Pracovní listy k procvičování podstatných jmen prostřednictvím naučného textu o vesmíru.
Pomůcky: encyklopedie o vesmíru.
VY_12_INOVACE_Tvarosloví I. - podstatná a přídavná jména.024 5. Žák si zopakuje a procvičí učivo o podstatných a přídavných jménech. Pracovní listy k zopakování a procvičení učiva o podstatných a přídavných jménech.
VY_12_INOVACE_Tvarosloví II. - slovesa.025 5. Žák si zopakuje a procvičí učivo o slovesech. Pracovní listy k zopakování a procvičení učiva o slovesech.
VY_12_INOVACE_Tvarosloví III. - zájmena, číslovky.026 5. Žák si zopakuje a procvičí učivo zájmena, číslovky. Pracovní listy k zopakování a procvičení učiva zájmena, číslovky.
VY_12_INOVACE_Tvrdé slabiky 1.027 2. - 3. Žák si procvičí hravou formou psaní y v tvrdých slabikách Pracovní listy k procvičování pravopisu tvrdých a měkkých souhlásek. Žák může přepisovat vhodná cvičení do sešitu a řešit je. Všechny pracovní listy můžeme také vytisknout a žákům předložit k doplnění.
VY_12_INOVACE_Tvrdé slabiky 2.028 2. - 3. Žák si procvičí hravou formou psaní y v tvrdých slabikách Pracovní listy k procvičování pravopisu tvrdých a měkkých souhlásek. Žák může přepisovat vhodná cvičení do sešitu a řešit je. Všechny pracovní listy můžeme také vytisknout a žákům předložit k doplnění.
VY_12_INOVACE_Tvrdé slabiky 3.029 2. - 3. Žák si procvičí hravou formou psaní y v tvrdých slabikách Pracovní listy k procvičování pravopisu tvrdých a měkkých souhlásek. Žák může přepisovat vhodná cvičení do sešitu a řešit je. Všechny pracovní listy můžeme také vytisknout a žákům předložit k doplnění.
VY_12_INOVACE_Věta jednoduchá a souvětí.030 5. Žák si zopakuje a procvičí učivo věta jednoduchá a souvětí. Pracovní listy k zopakování a procvičení učiva věta jednoduchá a souvětí.
VY_12_INOVACE_Vyjmenovaná slova po B.031 3. - 5. Žák se naučí vyjmenovaná slova po B včetně slov příbuzných. Pracovní listy k procvičování vyjmenovaných slov po B. Žák přepisuje a řeší uvedená cvičení do sešitu. Všechny pracovní listy můžeme také vytisknout a žákům předložit k doplnění.
VY_12_INOVACE_Vyjmenovaná slova po L.032 3. - 5. Žák se naučí vyjmenovaná slova po L včetně slov příbuzných. Pracovní listy k procvičování vyjmenovaných slov po L. Žák přepisuje a řeší uvedená cvičení do sešitu. Všechny pracovní listy můžeme také vytisknout a žákům předložit k doplnění.
VY_12_INOVACE_Vyjmenovaná slova po M.033 3. - 5. Žák se naučí vyjmenovaná slova po M včetně slov příbuzných. Pracovní listy k procvičování vyjmenovaných slov po M. Žák přepisuje uvedená cvičení do sešitu a řeší je. Všechny pracovní listy můžeme také vytisknout a žákům předložit k doplnění
VY_12_INOVACE_Vyjmenovaná slova po P.034 3. - 5. Žák se naučí vyjmenovaná slova po P včetně slov příbuzných. Pracovní listy k procvičování vyjmenovaných slov po P. Žák přepisuje uvedená cvičení do sešitu a řeší je. Všechny pracovní listy můžeme také vytisknout a žákům předložit k doplnění.
VY_12_INOVACE_Vyjmenovaná slova po S.035 3. - 5. Žák se naučí vyjmenovaná slova po S včetně slov příbuzných. Pracovní listy k procvičování vyjmenovaných slov po S. Žák přepisuje uvedená cvičení do sešitu a řeší je. Všechny pracovní listy můžeme také vytisknout a žákům předložit k doplnění.
VY_12_INOVACE_Vyjmenovaná slova po V a Z.036 3. - 5. Žák se naučí vyjmenovaná slova po V a Z včetně slov příbuzných. Pracovní listy k procvičování vyjmenovaných slov po V a Z. Žák přepisuje a řeší uvedená cvičení do sešitu. Všechny pracovní listy můžeme také vytisknout a žákům předložit k doplnění.Čtenářská a informační gramotnost 1. stupeň – vzdělávací oblast člověk a jeho svět
Stáhnout vše: ZDE
Číslo Ročník Výstup

Anotace

Náhled
VY_12_INOVACE_ČSV 1.037 1. - 2.   Žák se naučí pracovat s textem, vyhledávat a doplňovat informace, naučí se roční období. Pracovní listy k procvičování ročních období, hledá informace, orientuje se v textu. Pracovní list vytiskneme a předložíme žákům k vyplnění.
VY_12_INOVACE_ČSV 2.038 1. - 2.  Žák se naučí pracovat s textem, třídí a pracuje s informacemi. Naučí se roční období jaro a znalosti s ním související. Pracovní listy k procvičování přírodních zákonitostí na jaře. Pracovní list vytiskneme a žákům předložíme k vyplnění.
VY_12_INOVACE_ČSV 3.039 1. - 2. Žák se naučí pracovat s textem, třídí a pracuje s informacemi. Naučí se základní vlastnosti ročního období léto. Pracovní listy k procvičování získaných poznatků o létě.Pracovní list vytiskneme a žákům předložíme k vyplnění.
VY_12_INOVACE_ČSV 4.040 1. - 2. Žák se naučí roční období podzim, pracovat s textem a informacemi. Pracovní listy k procvičování znalostí o ročním období podzim. Pracovní list vytiskneme a předložíme žákům k vyplnění.
VY_12_INOVACE_ČSV 5.041 1. - 2. Žák se naučí roční období zima, pracovat s textem a informacemi. Pracovní listy k procvičování znalostí o ročním období zima. Pracovní list vytiskneme a předložíme žákům k vyplnění.
VY_12_INOVACE_ČSV 6.042 1. - 2.  Žák se naučí základní znalosti o domácích zvířatech, pracovat s textem a informacemi. Pracovní listy k procvičování znalostí o domácích zvířatech. Pracovní list vytiskneme a předložíme žákům k vyplnění.
VY_12_INOVACE_ČSV 7.043 1. - 2. Žák se naučí základní znalosti o volně žijících zvířatech, pracovat s textem a informacemi. Pracovní listy k procvičování znalostí o volně žijících zvířatech. Pracovní list vytiskneme a předložíme žákům k vyplnění.
VY_12_INOVACE_ČSV 8.044 1. - 2. Žák se naučí základní znalosti o stromech listnatých a jehličnatých. Pracuje s testem a informacemi. Pracovní listy k procvičování znalostí o stromech a ekosystému les. Pracovní list vytiskneme a předložíme žákům k vyplnění.
VY_12_INOVACE_ČSV 9.045 1. - 2. Žák se naučí pracovat s textem, vyhledávat a doplňovat informace. Pracovní listy k procvičování čtení s porozuměním a orientaci v textu. Pracovní list vytiskneme a předložíme žákům k vyplnění.
VY_12_INOVACE_ČSV 10.046 1. - 2. Žák se naučí pracovat s textem, vyhledávat a doplňovat informace. Pracovní listy k procvičování čtení s porozuměním a orientaci v textu. Pracovní list vytiskneme a předložíme žákům k vyplnění.
VY_12_INOVACE_ČSV 11.047 1. - 2. Žák se naučí pracovat s textem, vyhledávat a doplňovat informace. Naučí se základní poznatky o ovoci a zelenině. Pracovní listy k procvičování čtení s porozuměním a orientaci v textu. Pracovní list vytiskneme a předložíme žákům k vyplnění.
VY_12_INOVACE_ČSV 12.048 1. - 2. Žák se naučí pracovat s textem, vyhledávat a doplňovat informace. Naučí se základní poznatky o svém domově, své vlasti. Pracovní listy k procvičování čtení s porozuměním a orientaci v textu. Pracovní list vytiskneme a předložíme žákům k vyplnění.
VY_12_INOVACE_Dýchací soustava.049 5. Žák si zopakuje a procvičí učivo dýchací soustava. Pracovní listy z zopakování a procvičení učiva dýchací soustava.
VY_12_INOVACE_Evropa.050 5.   Žák si zopakuje a procvičí učivo „Evropa“. Pracovní listy k zopakování a procvičení učiva „Evropa“.
VY_12_INOVACE_Houby.051 4. - 5. Žák zopakuje a procvičí základní znalosti o houbách a jejich sběru. Pracovní listy k procvičování učiva o houbách a jejich sběru.
VY_12_INOVACE_Kraj, v němž žijeme.052 5. Žák si zopakuje a procvičí učivo „Kraj, v němž žijeme". Pracovní listy k zopakování a procvičení učiva „Kraj, v němž žijeme“.
VY_12_INOVACE_Lidské tělo - části těla, kostra.053 5. Žák si zopakuje a procvičí učivo o lidském těle. Pracovní listy k zopakování a procvičení o lidském těle.
VY_12_INOVACE_Mapy a plány.054 4. Žák si zopakuje a procvičí učivo „Mapy a plány“ . Pracovní listy k zopakování a procvičení učiva „Mapy a plány“.
VY_12_INOVACE_Měření - čas.055 4. Žák si zopakuje a procvičí učivo měření - čas. Pracovní listy k zopakování a procvičení učiva měření - čas.
VY_12_INOVACE_Měření vlastností látek - délka.056 4. Žák si zopakuje a procvičí učivo měření vlastností látek - délka. Pracovní listy k zopakování a procvičení učiva měření vlastností látek - délka.
VY_12_INOVACE_Měření vlastností látek - teplota.057 4.   Žák se naučí učivo měření vlastností látek - teplota.  Pracovní listy - měření vlastností látek - teplota.
VY_12_INOVACE_Měsíc.058 5. Žák si zopakuje a procvičí učivo „Měsíc“ . Pracovní listy k zopakování a procvičení učiva „Měsíc“.
VY_12_INOVACE_Naše vlast - Česká republika.059 4. - 5. Žák se naučí základní informace o České republice. Pracovní listy k procvičování základních informací o České republice.
VY_12_INOVACE_Nerosty a horniny.060 4. - 5. Žák si zopakuje a procvičí učivo „Nerosty a horniny“. Pracovní listy k zopakování a procvičení učiva „Nerosty a horniny“.
VY_12_INOVACE_Orientace v krajině.061 4.   Žák si zopakuje a procvičí učivo „Orientace v krajině“. Pracovní listy k zopakování a procvičení učiva „Orientace v krajině“.
VY_12_INOVACE_Povrch České republiky.062  4. Žák si zopakuje a procvičí učivo „Povrch České republiky“. Pracovní listy k zopakování a procvičení učiva „Povrch České republiky“.
VY_12_INOVACE_Smyslová soustava.063 5. Žák si zopakuje a procvičí učivo smyslová soustava. Pracovní listy k zopakování a procvičení učiva smyslová soustava.
VY_12_INOVACE_Společenstva lesů.064  4. Žák si procvičí a zopakuje učivo společenstva lesů. Pracovní listy k procvičení a zopakování učiva společenstva lesů.
VY_12_INOVACE_Společenstva polí.065  4. Žák si zopakuje a procvičí učivo společenstva polí. Pracovní listy k zopakování a procvičení učiva společenstva polí.
VY_12_INOVACE_Společenstva vod - rostliny.066  4. Žák si zopakuje a procvičí učivo společenstva vod - rostliny. Pracovní listy k zopakování a procvičení učiva společenstva vod - rostliny.
VY_12_INOVACE_Společenstva vod - živočichové.067  4. Žák si zopakuje a procvičí učivo společenstva vod – živočichové. Pracovní listy k zopakování a procvičení učiva společenstva vod - živočichové.
VY_12_INOVACE_Stavba těla živočichů a jejich odlišnosti.068  4. Žák se naučí pojmenovat stavbu těla živočichů a jejich odlišnosti. Pracovní listy k procvičování učiva o stavbě těla živočichů a jejich odlišnostech.
VY_12_INOVACE_Trávicí soustava.069  5. Žák si zopakuje a procvičí učivo trávicí soustava. Pracovní listy k zopakování a procvičení učiva trávicí soustava.
VY_12_INOVACE_Vesmír.070  5. Žák si zopakuje a procvičí učivo „Vesmír“. Pracovní listy k zopakování a procvičení učiva „Vesmír“.
VY_12_INOVACE_Vodstvo České republiky.071  4. Žák si zopakuje a procvičí učivo „Vodstvo České republiky“ . Pracovní listy k zopakování a procvičení učiva „Vodstvo České republiky“.
VY_12_INOVACE_Země.072 5. Žák si zopakuje a procvičí učivo „Země“ . Pracovní listy k zopakování a procvičení učiva „Země“.

Čtenářská a informační gramotnost 1. stupeň – vzdělávací oblast matematika
Stáhnout vše: ZDE
Číslo  Ročník Výstup Anotace Náhled
VY_12_INOVACE_Hrátky s.073  3. Žák se naučí zapisovat a porovnávat čísla v oboru do 1 000. Pracovní listy k procvičování zápisu a porovnávání čísel v oboru do 1 000 hravou formou. Žák řeší uvedená cvičení do sešitu. Pracovní listy můžeme také vytisknout a žákům předložit k doplnění.
VY_12_INOVACE_Jak je kdo starý.074 1. - 2. Žák se naučí porovnávat, sčítat a odčítat čísla v oboru do 20, pracovat s textem a vyhledávat informace. Pracovní listy k procvičování porovnávání, sčítání a odčítání čísel v oboru do 20. Žák řeší uvedená cvičení do sešitu. Pracovní listy můžeme také vytisknout a žákům předložit k doplnění.
VY_12_INOVACE_Knihovna.075  2. - 3. Žák umí řešit slovní úlohy na sčítání a odčítání v číselném oboru do 100. Pracovní listy k procvičování slovních úloh na sčítání a odčítání v číselném oboru do 100. Žák řeší uvedená cvičení do sešitu. Pracovní listy můžeme také vytisknout a žákům předložit k doplnění.
VY_12_INOVACE_Na zahradě.076  1. - 2. Žák se naučí řešit slovní úlohy pomocí sčítání a odčítání v číselném oboru do 20. Pracovní listy k procvičování slovních úloh řešených sčítáním a odčítáním v číselném oboru do 20. Žák řeší uvedená cvičení do sešitu. Pracovní listy můžeme také vytisknout a žákům předložit k doplnění.
VY_12_INOVACE_Nakreslete si svůj třídní.077  3. Žák se naučí písemně odčítat do 100 a pracovat s textem. Pracovní listy k procvičování písemného odčítání v číselném oboru do 100 a práce s textem. Pracovní listy můžeme vytisknout a žákům předložit k doplnění.
VY_12_INOVACE_Nakupování.078  3. Žák umí řešit slovní úlohy pomocí základních početních operací v číselném oboru do 1 000, pracovat s textem a vyhledávat informace. Pracovní listy k procvičování slovních úloh řešených pomocí základních početních operací v číselném oboru do 1000. Žák řeší uvedená cvičení do sešitu.
VY_12_INOVACE_Násobilka 0 a 1.079  2. - 3. Žák si procvičí spoje násobilky a řešení jednoduchých slovních úloh z praxe. Pracovní listy k procvičování násobilky. Žák může přepisovat vhodná cvičení do sešitu a řešit je. Všechny pracovní listy můžeme také vytisknout a žákům předložit k doplnění.
VY_12_INOVACE_Násobilka 2.080  2. - 3. Žák si procvičí spoje násobilky a řešení jednoduchých slovních úloh z praxe. Pracovní listy k procvičování násobilky. Žák může přepisovat vhodná cvičení do sešitu a řešit je. Všechny pracovní listy můžeme také vytisknout a žákům předložit k doplnění.
VY_12_INOVACE_Násobilka 3.081  2. - 3. Žák si procvičí spoje násobilky a řešení jednoduchých slovních úloh z praxe. Pracovní listy k procvičování násobilky. Žák může přepisovat vhodná cvičení do sešitu a řešit je. Všechny pracovní listy můžeme také vytisknout a žákům předložit k doplnění.
VY_12_INOVACE_Násobilka 4.082  2. - 3. Žák si procvičí spoje násobilky a řešení jednoduchých slovních úloh z praxe. Pracovní listy k procvičování násobilky. Žák může přepisovat vhodná cvičení do sešitu a řešit je. Všechny pracovní listy můžeme také vytisknout a žákům předložit k doplnění.
VY_12_INOVACE_Násobilka 5.083  2. - 3. Žák si procvičí spoje násobilky a řešení jednoduchých slovních úloh z praxe. Pracovní listy k procvičování násobilky. Žák může přepisovat vhodná cvičení do sešitu a řešit je. Všechny pracovní listy můžeme také vytisknout a žákům předložit k doplnění.
VY_12_INOVACE_Násobilka 6.084 2. - 3. Žák si procvičí spoje násobilky a řešení jednoduchých slovních úloh z praxe. Pracovní listy k procvičování násobilky. Žák může přepisovat vhodná cvičení do sešitu a řešit je. Všechny pracovní listy můžeme také vytisknout a žákům předložit k doplnění.
VY_12_INOVACE_Násobilka 7.085 2. - 3.  Žák si procvičí spoje násobilky a řešení jednoduchých slovních úloh z praxe. Pracovní listy k procvičování násobilky. Žák může přepisovat vhodná cvičení do sešitu a řešit je. Všechny pracovní listy můžeme také vytisknout a žákům předložit k doplnění.
VY_12_INOVACE_Násobilka 8.086  2. - 3. Žák si procvičí spoje násobilky a řešení jednoduchých slovních úloh z praxe. Pracovní listy k procvičování násobilky. Žák může přepisovat vhodná cvičení do sešitu a řešit je. Všechny pracovní listy můžeme také vytisknout a žákům předložit k doplnění.
VY_12_INOVACE_Násobilka 9.087  2. - 3. Žák si procvičí spoje násobilky a řešení jednoduchých slovních úloh z praxe. Pracovní listy k procvičování násobilky. Žák může přepisovat vhodná cvičení do sešitu a řešit je. Všechny pracovní listy můžeme také vytisknout a žákům předložit k doplnění.
VY_12_INOVACE_Násobilka 10.088  2. - 3. Žák si procvičí spoje násobilky a řešení jednoduchých slovních úloh z praxe. Pracovní listy k procvičování násobilky. Žák může přepisovat vhodná cvičení do sešitu a řešit je. Všechny pracovní listy můžeme také vytisknout a žákům předložit k doplnění.
VY_12_INOVACE_Násobilka procvičování 0 - 5.089  2. - 4. Žák si procvičí spoje násobilky a řešení jednoduchých slovních úloh z praxe. Pracovní listy k procvičování násobilky. Žák může přepisovat vhodná cvičení do sešitu a řešit je. Všechny pracovní listy můžeme také vytisknout a žákům předložit k doplnění.
VY_12_INOVACE_Násobilka procvičování 0 - 10.090 2. - 4.  Žák si procvičí spoje násobilky a řešení jednoduchých slovních úloh z praxe. Pracovní listy k procvičování násobilky. Žák může přepisovat vhodná cvičení do sešitu a řešit je. Všechny pracovní listy můžeme také vytisknout a žákům předložit k doplnění.
VY_12_INOVACE_Návštěva cukrárny.091  2. - 3. Žák umí řešit slovní úlohy pomocí základních početních operací v číselném oboru do 100. Pracovní listy k procvičování slovních úloh řešených základními početními operacemi v číselném oboru do 100. Žák řeší uvedená cvičení do sešitu. Pracovní listy můžeme také vytisknout a žákům předložit k doplnění.
VY_12_INOVACE_Návštěva v mateřské školce.092  2. Žák se naučí řešit slovní úlohy a sčítat a odčítat v číselném oboru do 100. Pracovní listy k procvičování řešení slovních úloh a sčítání a odčítání v číselném oboru do 100. Žák řeší uvedená cvičení do sešitu. Pracovní listy můžeme také vytisknout a žákům předložit k doplnění.
VY_12_INOVACE_Návštěva ZOO.093  3. - 4. Žák se naučí sčítat v číselném oboru do 1 000 a zná jednotky hmotnosti, objemu, času a délky. Pracovní listy k procvičování základních jednotek, sčítání v číselném oboru do 1 000. Žák řeší uvedená cvičení do sešitu. Pracovní listy můžeme také vytisknout a žákům předložit k doplnění.
VY_12_INOVACE_Obchod s hračkami.094  3. Žák se naučí sčítat v číselném oboru do 1 000, porovnávat a zapisovat čísla, řešit slovní úlohy. Pracovní listy k procvičování sčítání v číselném oboru do 1 000, porovnávání a zápisu čísel. Žák řeší uvedená cvičení do sešitu. Pracovní listy můžeme také vytisknout a předložit žákům na vyplnění.
VY_12_INOVACE_Oblečení.095 4. - 5.  Žák se naučí sčítat a odčítat v číselném oboru do 10 000, vyhledávat informace a řešit slovní úlohy. Pracovní listy k procvičování sčítání a odčítání v číselném oboru do 10 000 hravou formou. Žák řeší uvedená cvičení do sešitu. Všechny pracovní listy můžeme také vytisknout a žákům předložit k doplnění.
VY_12_INOVACE_Obvod čtverce.096  3. - 4. Žák umí vypočítat obvod čtverce, obdélníku a trojúhelníku. Pracovní listy k procvičování výpočtu obvodu čtverce, obdélníku a trojúhelníku. Žák řeší uvedená cvičení do sešitu. Všechny pracovní listy můžeme také vytisknout a žákům předložit k doplnění.
VY_12_INOVACE_Papírnictví.097  2. - 3. Žák se naučí počítat v číselném oboru do 100, pracovat s textem a řešit slovní úlohy. Pracovní listy k procvičování základních početních úkonu v číselném oboru do 100. Žák řeší uvedená cvičení do sešitu. Druhý list můžeme nakopírovat a předložit žákům k doplnění.
VY_12_INOVACE_Pekařství.098  2. - 3. Žák se naučí sčítat a odčítat do 100, pracovat s textem, vyhledávat informace a řešit slovní úlohy. Pracovní listy k procvičování sčítání a odčítání v číselném oboru do 100. Žák řeší uvedená cvičení do sešitu. Druhý list můžeme také vytisknout a žákům předložit k doplnění.
VY_12_INOVACE_Počítáme do tisíce.099  3. - 4. Žák se naučí sčítat a odčítat do 1 000, zapisovat čísla a řešit slovní úlohy. Pracovní listy k procvičování sčítání a odčítání v číselném oboru do 1 000, zápisu čísel a řešení slovních úloh. Žák řeší uvedená cvičení do sešitu.
VY_12_INOVACE_Počítání se zvířátky.100 2. Žák se naučí sčítat a odčítat v číselném oboru do 20, pracovat s textem a zapisovat čísla. Pracovní listy k procvičování sčítání a odčítání do 20 a k zápisu čísel hravou formou. Všechny pracovní listy můžeme vytisknout a žákům předložit k doplnění.
VY_12_INOVACE_Podmořský svět.101  3. - 4. Žák se naučí pracovat s textem, porovnávat, sčítat a písemně odčítat čísla do 100, poznávat sudá a lichá čísla. Pracovní listy k procvičování porovnávání, sčítání a písemného odčítání čísel v oboru do 1 000, k zopakování sudých a lichých čísel. Žák řeší uvedená cvičení do sešitu. Pracovní listy můžeme také vytisknout a žákům předložit k doplnění.
VY_12_INOVACE_Pohádka o číslech.102  2. - 3. Žák se naučí pracovat s textem, vyhledávat a zapisovat čísla. Pracovní listy k procvičování práce s textem, vyhledávání informací, poznávání a zápis čísel. Všechny pracovní listy můžeme vytisknout a žákům předložit k doplnění.
VY_12_INOVACE_Přijela k nám pouť.103  2. - 3. Žák se naučí sčítat a odčítat v číselném oboru do 100, pracovat s textem a řešit slovní úlohy. Pracovní listy k procvičování sčítání a odčítání v číselném oboru do 100. Všechny pracovní listy můžeme vytisknout a žákům předložit k doplnění.
VY_12_INOVACE_Rádi si hrajeme.104  1. - 2. Žák se naučí počítat v číselném oboru do 20, pracovat s textem a řešit slovní úlohy. Pracovní listy k procvičování čísel do 20 a řešení slovních úloh. Všechny pracovní listy můžeme vytisknout a žákům předložit k doplnění.
VY_12_INOVACE_Tělesa.105  1. - 4. Žák se naučí pracovat s textem a poznávat základní geometrická tělesa. Pracovní listy k procvičování geometrických těles a geometrické představivosti. Všechny pracovní listy můžeme vytisknout a žákům předložit k doplnění.
VY_12_INOVACE_Úkoly pro bystré hlavičky.106  3. - 4. Žák umí pracovat s textem a řešit slovní úlohy. Pracovní listy k procvičování logického myšlení a řešení slovních úloh. Žák řeší uvedená cvičení do sešitu. Všechny pracovní listy můžeme také vytisknout a žákům předložit k doplnění.
VY_12_INOVACE_Základní geometrické tvary.107 3. - 5.  Žák pozná základní geometrické tvary. Pracovní listy k procvičování základních geometrických tvarů a geometrické představivosti. Pracovní listy můžeme vytisknout a žákům předložit k doplnění.
VY_12_INOVACE_Zařizování nového domu.108  4. - 5. Žák umí pracovat s textem, vyhledávat informace, písemně i pamětně sčítat a odečítat,násobit jednociferným činitelem
do 1 000 000.
Pracovní listy k procvičování základních početních operací v číselném oboru do 1 000 000. Žák řeší uvedená cvičení do sešitu. Všechny pracovní listy můžeme také vytisknout a žákům předložit k doplnění.


Čtenářská a informační gramotnost 1. stupeň – vzdělávací oblast výchova ke zdraví
Stáhnout vše: ZDE
Číslo Ročník Výstup    Anotace Náhled
VY_12_Inovace_Fakta o kouření.109 3. - 5. Žák uplatňuje základní preventivní návyky s využitím získaných informací a faktů o kouření a jeho negativním vlivu na lidský organizmus. Pracovní list vede žáky k osvojování základních poznatků o kouření, informace žák získává prostřednictvím práce s textem, žáci pracují ve skupinách.
VY_12_Inovace_Historie alkoholu.110 3. - 5.   Žák se poučí o historii výroby a užívání alkoholu a učí se kriticky přemýšlet o zneužívání alkoholu a jeho negativních účincích na zdraví člověka. Pracovní listy k objasnění původu výroby a užívání alkoholu
VY_12_Inovace_Historie kouření.111 4. - 5.   Žák se poučí o historii kouření a původu tabáku, učí se kriticky přemýšlet o využití tabáku jako léku a o jeho zneužívání. Pracovní listy k objasnění původu tabáku a kouření.
VY_12_Inovace_Jak se zachovat v nebezpečí.112 3. - 5. Žák dokáže přivolat pomoc při požáru, úrazu, nebezpečí. Žák přijímá citlivý přístup k ochraně přírody, lesa. Pracovní list k nácviku dovednosti správně reagovat v nebezpečné situaci a osvojení důležitých telefonních čísel.
VY_12_Inovace_Lidská práva.113 3. - 5. Žák aplikuje pozitivní vztah k sobě i k lidem kolem sebe, zaujímá správné hodnotové postoje, jedná asertivně a prosociálně. Pracovní list seznamuje žáky s lidskými právy, vede k respektování sebe sama i druhých, empatii a kooperaci a asertivnímu jednání.
VY_12_Inovace_Lidské smysly.114 3. - 5. Žák popíše lidské smysly, identifikuje různé předměty, potraviny nebo zvuky pomocí smyslového vnímání. Pracovní list a náměty k procvičování učiva o lidských smyslech a zdokonalování smyslového vnímání. Pomůcky: různé druhy ovoce, zeleniny, koření, hudební nástroje, školní předměty.
VY_12_Inovace_Lidské tělo.115 3. - 5. Žák získá základní poznatky o lidském těle, jeho stavbě, nejdůležitějších vnitřních orgánech, o zdravotní prevenci, pozná, co je pro člověka vhodné a nevhodné z hlediska zdravého životního stylu. Pracovní listy k osvojování základních poznatků o lidském těle, částech lidského těla, vnitřních orgánech a jejich funkci, k získávání a zvyšování úrovně vědomostí v oblasti zdravotní prevence a zdravého způsobu života.
VY_12_Inovace_Pečujeme o své tělo.116 3. - 5. Žák uplatňuje základní hygienické a zdravotně preventivní návyky s využitím elementárních poznatků o lidském těle a správném denním režimu. Pracovní list vede žáky k osvojování základních poznatků o hygieně, správném denním režimu a preventivních návycích v souvislosti s péčí o své zdraví.
VY_12_Inovace_Plíce.117 3. - 5. Žák pozná plíce na obrázku, vysvětlí jejich funkci, uvědomuje si nebezpečí kouření a umí se bránit pasivnímu kouření. Pracovní list vysvětluje základní funkci plic pro život člověka, žáci poznávají jejich umístění v těle, vede k rozpoznání nebezpečí kouření a pasivního kouření pro člověka a nácvikem modelových situací vede ke správné prevenci kouření.
VY_12_Inovace_Potravinová pyramida.118 3. - 5. Žák vyjmenuje zásady správné výživy, rozliší potraviny zdravé a pro zdraví nevhodné, popíše pyramidu správné výživy. Pracovní listy k získání a rozšíření poznatků o zásadách zdravého stravování, seznamuje žáky s potravinovou pyramidou.
VY_12_Inovace_Pravdy a pověry o kouření.119 3. - 5. Žák uplatňuje základní preventivní návyky s využitím poznatků o negativním působení kouření na lidský organizmus. Pracovní list formou hry a skupinové práce s textem vyvrací pověry o kouření a seznamuje žáky se základními fakty o kouření.
VY_12_Inovace_Režim dne.120 3.  Žák uplatňuje základní hygienické návyky v souvislosti se zásadami zdravého životního stylu, zdravé výživy a správného denního režimu. Pracovní list vede žáky k osvojování zásad zdravého životního stylu a denního režimu.
VY_12_Inovace_Role žáků v kolektivu třídy.121 3. - 5. Žák respektuje přijatá pravidla soužití v kolektivu nebo skupině lidí, aplikuje pozitivní způsoby komunikace, spolupracuje ve skupině vrstevníků. Vysvětlí role členů skupiny (třídy). Pracovní list – prevence šikany v kolektivu třídy.
Pomůcky: barevné papíry, nůžky, klubíčko vlny, balicí papíry
VY_12_Inovace_Sebepoznávání I.122  2. - 3. Žák si vytváří pozitivní vztah k sobě samému, umí přijímat hodnocení druhých, uvědomuje si svůj význam v kolektivu. Pracovní list vede k posílení sebehodnocení a pocitu sounáležitosti se skupinou.
VY_12_Inovace_Sebepoznávání II.123  4. - 5. Žák si vytváří pozitivní vztah k sobě samému, umí přijímat hodnocení druhých, uvědomuje si svůj význam v kolektivu. Pracovní list vede k posílení sebehodnocení a pocitu sounáležitosti se skupinou.
VY_12_Inovace_Složení cigaret.124 3. - 5. Žák uplatňuje základní preventivní návyky s využitím poznatků o negativním působení kouření na lidský organizmus. Pracovní list seznamuje žáky se základními pojmy a názvy látek, které jsou obsaženy v cigaretách. Žáci pracují samostatně, ve skupinách.
VY_12_Inovace_Srdce.125 3. - 5. Žák využívá poznatků o lidském těle k vysvětlení funkcí jednotlivých vnitřních orgánů – konkrétně srdce a podpoře zdravého způsobu života. Pracovní list k získání a rozšíření poznatků o lidském těle a fungování jednotlivých vniřních orgánů. Učivo o srdci je propojeno s matematikou, jazykovou výchovou, žák pracuje s naučným textem.
VY_12_Inovace_Účinky kouření na lidský organizmus.126 3. - 5. Žák popíše, jak pracují orgány v lidském těle, vysvětlí zdravotní důsledky kouření na lidský organizmus. Pracovní list k osvojení znalostí o lidském těle a uvědomění si zdravotních důsledků kouření.
VY_12_Inovace_VKZ 1.127  1. - 2. Žák se naučí pracovat s textem, vyhledávat a doplňovat informace, naučí se základním poznatkům o chrupu a péči o něj. Pracovní listy k procvičování čtení s porozuměním a orientaci v textu. Pracovní list vytiskneme a předložíme žákům k vyplnění.
VY_12_Inovace_VKZ 2.128  1. - 2. Žák se naučí pracovat s textem, vyhledávat a doplňovat informace, naučí se základním poznatkům o svém těle. Pracovní listy k procvičování čtení s porozuměním a orientaci v textu. Pracovní list vytiskneme a předložíme žákům k vyplnění.
VY_12_Inovace_VKZ 3.129  1. - 2. Žák se naučí pracovat s textem, vyhledávat a doplňovat informace, naučí se základním poznatkům o svém těle. Pracovní listy k procvičování čtení s porozuměním a orientaci v textu. Pracovní list vytiskneme a předložíme žákům k vyplnění.
VY_12_Inovace_VKZ 4.130  1. - 2. Žák se naučí pracovat s textem, vyhledávat a doplňovat informace, naučí se základním poznatkům o svém těle, nemocech a úrazech.  Pracovní listy k procvičování čtení s porozuměním a orientaci v textu. Pracovní list vytiskneme a předložíme žákům k vyplnění.
VY_12_Inovace_VKZ 5.131  1. - 2. Žák se naučí pracovat s textem, vyhledávat a doplňovat informace, naučí se základním poznatkům o svém těle, hygieně a čistotě.  Pracovní listy k procvičování čtení s porozuměním a orientaci vtextu. Pracovní list vytiskneme a předložíme žákům k vyplnění.
VY_12_Inovace_VKZ 6.132  1. - 2. Žák se naučí pracovat s textem, vyhledávat a doplňovat informace, naučí se základním poznatkům o zdravé výživě. Pracovní listy k procvičování čtení s porozuměním a orientaci v textu. Pracovní list vytiskneme a předložíme žákům k vyplnění.
VY_12_Inovace_VKZ 7.133  1. - 2. Žák se naučí pracovat s textem, vyhledávat a doplňovat informace, naučí se základním poznatkům o formě trávení volného času.  Pracovní listy k procvičování čtení s porozuměním a orientaci v textu. Pracovní list vytiskneme a předložíme žákům k vyplnění.
VY_12_Inovace_VKZ 8.134  1. - 2. Žák se naučí pracovat s textem, vyhledávat a doplňovat informace, naučí se základním poznatkům o vhodném chování při cestě do školy. Pracovní listy k procvičování čtení s porozuměním a orientaci v textu. Pracovní list vytiskneme a předložíme žákům k vyplnění.
VY_12_Inovace_VKZ 9.135  1. - 2. Žák se naučí pracovat s textem, vyhledávat a doplňovat informace, seznámí se s důležitými telefonními čísly. Pracovní listy k procvičování čtení s porozuměním a orientaci v textu. Pracovní list vytiskneme a předložíme žákům k vyplnění.
VY_12_Inovace_VKZ 10.136  1. - 2. Žák se naučí pracovat s textem, vyhledávat a doplňovat informace, naučí se základním pravidlům chování mezi vrstevníky. Pracovní listy k procvičování čtení s porozuměním a orientaci v textu. Pracovní list vytiskneme a předložíme žákům k vyplnění.
VY_12_Inovace_VKZ 11.137  1. - 2. Žák se naučí pracovat s textem, vyhledávat a doplňovat informace, naučí se základním znalostem zdravého životního stylu. Pracovní listy k procvičování čtení s porozuměním a orientaci v textu. Pracovní list vytiskneme a předložíme žákům k vyplnění.
VY_12_Inovace_VKZ 12.138  1. - 2. Žák se naučí pracovat s textem, vyhledávat a doplňovat informace, naučí se základním znalostem zdravého životního stylu. Pracovní listy k procvičování čtení s porozuměním a orientaci v textu. Pracovní list vytiskneme a předložíme žákům k vyplnění.
VY_12_Inovace_Vztahy ve třídě.139 3. - 5. Žák respektuje přijatá pravidla soužití v kolektivu nebo skupině lidí, aplikuje pozitivní způsoby komunikace, spolupracuje ve skupině vrstevníků.
 
Pracovní list – prevence šikany v kolektivu třídy.
VY_12_Inovace_Závislost.140  4. - 5. Žák vnímá problémové situace týkající se závislosti, popíše některé druhy závislostí a vysvětlí jejich nebezpečí a následky.
Přistupuje kriticky k reklamám na drogy.
Pracovní list vysvětluje pojem závislost, popisuje různé druhy závislostí
VY_12_Inovace_Zdravé zuby.141 3. - 5. Žák uplatňuje základní hygienické a zdravotně preventivní návyky s využitím elementárních poznatků o chrupu a zdravé výživě. Pracovní list k osvojování a rozšiřování základních poznatků o péči o chrup, vede k dodržování zdravotně preventivních a hygienických návyků.
VY_12_Inovace_Zlověstný ostrov - netvor Alkoholín.142 3. - 5. Žák uplatňuje základní zdravotně preventivní návyky s využitím poznatků o negativních následcích zneužívání alkoholu. Na základě práce s textem se žáci seznamují s problematikou alkoholismu, pracovní list vede žáky ke zvyšování úrovně vědomostí v oblasti prevence rizikových jevů.
VY_12_Inovace_Zlověstný ostrov - šelma Drogera.143 3. - 5. Žák uplatňuje základní zdravotně preventivní návyky s využitím poznatků o negativních následcích zneužívání drog. Na základě práce s textem se žáci seznamují s drogovou problematikou, pracovní list vede žáky ke zvyšování úrovně vědomostí v oblasti prevence rizikových jevů.
VY_12_Inovace_Zlověstný ostrov – tabákoví bandité.144 3. - 5.   Žák uplatňuje základní zdravotně preventivní návyky s využitím poznatků o negativních následcích kouření. Na základě práce s textem se žáci seznamují s problematikou kouření, pracovní list vede žáky ke zvyšování úrovně vědomostí v oblasti prevence rizikových jevů.