RYCHLÉ HLEDÁNÍ:

Inovace matematiky 2. stupeň – vzdělávací oblast člověk a společnost
Inovace matematiky 2. stupeň – vzdělávací oblast matematika


Inovace matematiky 2. stupeň – vzdělávací oblast člověk a společnost
 
Stáhnout vše: ZDE
Číslo Ročník Výstup

Anotace

Náhled
Vy_42_Inovace_Čtyřúhelníky.01  7. Žák se naučí čtyřúhelníky a jejich vlastnosti. Pracovní listy k procvičování čtyřúhelníků. Žák přepisuje uvedená cvičení do sešitu a řeší je. Všechny pracovní listy můžeme také vytisknout a žákům předložit k doplnění.
Vy_42_Inovace_Čtyřúhelníky, hranoly.02  7. Žák se naučí řešit úlohy s hranoly. Pracovní listy k procvičování čtyřúhelníků a hranolů. Žák přepisuje uvedená cvičení do sešitu a řeší je. Všechny pracovní listy můžeme také vytisknout a žákům předložit k doplnění.
Vy_42_Inovace_Dělení desetinného čísla desetinným číslem.03  6. - 9. Žák se naučí dělit desetinná čísla. Pracovní listy k procvičování dělení desetinných čísel desetinným číslem. Žák přepisuje uvedené příklady do sešitu a řeší je.
Vy_42_Inovace_Dělení desetinných čísel přirozeným číselm.04 6. - 9. Žák se naučí dělit desetinná čísla. Pracovní listy k procvičování dělení desetinných čísel. Žák přepisuje uvedené příklady do sešitu a řeší je.
Vy_42_Inovace_Dělení přirozených čísel jednociferným dělitelem.05 5. - 6. Žák umí dělit přirozená čísla jednociferným dělitelem. Pracovní listy k procvičování dělení přirozených čísel jednociferným dělitelem. Žák řeší uvedená cvičení do sešitu. Pracovní listy můžeme také vytisknout a žákům předložit k doplnění.
Vy_42_Inovace_Desetinná čísla.06  5. Žák se naučí zapisovat a porovnávat desetinná čísla. Pracovní listy k procvičování porovnávání a zapisování desetinných čísel. Žák řeší uvedená cvičení do sešitu. Pracovní listy můžeme také vytisknout a žákům předložit k doplnění.
Vy_42_Inovace_Hranoly.07  7. Žák si zopakuje učivo šestého ročníku. Pracovní listy k procvičování hranolů. Žák přepisuje uvedená cvičení do sešitu a řeší je. Všechny pracovní listy můžeme také vytisknout a žákům předložit k doplnění.
Vy_42_Inovace_Kvádr a krychle.08  7. Žák si naučí vypočítat objem kvádru a krychle. Pracovní listy k procvičování objemů. Žák přepisuje uvedená cvičení do sešitu a řeší je. Všechny pracovní listy můžeme také vytisknout a žákům předložit k doplnění.
Vy_42_Inovace_Násobení a dělení desetinných čísle.09 5. - 6. Žák se naučí násobit a dělit desetinná čísla. Pracovní listy k procvičování násobení a dělení desetinných čísel. Žák řeší uvedená cvičení do sešitu. Pracovní listy můžeme také vytisknout a žákům předložit k doplnění.
Vy_42_Inovace_Násobení desetinného čísla desetinným číslem.10 6. - 9. Žák se naučí násobit desetinná čísla. Pracovní listy k procvičování násobení desetinných čísel desetinným číslem. Žák přepisuje uvedené příklady do sešitu a řeší je.
Vy_42_Inovace_násobení desetinných čísel přirozeným číselm.11 6. - 9. Žák se naučí násobit desetinná čísla. Pracovní listy k procvičování násobení desetinných čísel. Žák přepisuje uvedené příklady do sešitu a řeší je.
Vy_42_Inovace_Největší společný dělitel.12 6. - 9. Žák se naučí určovat největší společný dělitel. Pracovní listy k procvičování největšího společného dělitele. Žák přepisuje uvedené příklady do sešitu a řeší je.
Vy_42_Inovace_Nejmenší společný násobek.13 6. - 9. Žák se naučí určovat nejmenší společný násobek.  Pracovní listy k procvičování nejmenšího společného násobku. Žák přepisuje uvedené příklady do sešitu a řeší je.
Vy_42_Inovace_Objem krychle a kvádru.14 5. - 6. Žák se naučí vypočítat objem krychle a kvádru. Pracovní listy k procvičování výpočtu objemu krychle a kvádru. Pracovní listy můžeme vytisknout a žákům předložit k doplnění nebo mohou počítat rovnou do sešitu.
Vy_42_Inovace_Obsah čtverce a obdélníku.15 5. - 6. Žák se naučí vypočítat obsah čtverce a obdélníku. Pracovní listy k procvičování výpočtu obsahu čtverce a obdélníku. Pracovní listy můžeme vytisknout a žákům předložit k doplnění.Uvedená cvičení mohou řešit také přímo do sešitu.
Vy_42_Inovace_Obvod a obsah čtverce a obdélníku.16 5. - 6. Žák se naučí vypočítat obvod a obsah čtverce a obdélníku. Pracovní listy k procvičování výpočtu obvodu a obsahu čtverce a obdélníku. Žák řeší uvedená cvičení do sešitu. Všechny pracovní listy můžeme také vytisknout a žákům předložit k doplnění.
Vy_42_Inovace_Obvod čtverce a obdélníku.17 5. - 6. Žák se naučí vypočítat obvod čtverce a obdélníku. Pracovní listy k procvičování výpočtu obvodu čtverce a obdélníku. Žák řeší uvedená cvičení do sešitu. Pracovní listy můžeme také vytisknout a žákům předložit k doplnění.
Vy_42_Inovace_Obvody obrazců, délky stran.18  7. Žák se naučí počítat obvody obrazců. Pracovní listy k procvičování obvodů obrazců a délek stran. Žák přepisuje uvedená cvičení do sešitu a řeší je. Všechny pracovní listy můžeme také vytisknout a žákům předložit k doplnění.
Vy_42_Inovace_Odčítání desetinných čísel.19 6. - 9. Žák se naučí odčítat desetinná čísla. Pracovní listy k procvičování odčítání desetinných čísel. Žák přepisuje uvedené příklady do sešitu a řeší je.
Vy_42_Inovace_Písemné násobení jednociferným a dvojciferným činitelem.20 5. - 6. Žák umí písemně násobit jednociferným a dvojciferným činitelem. Pracovní listy k procvičování písemného násobení jednociferným a dvojciferným činitelem. Žák řeší uvedená cvičení do sešitu. Pracovní listy můžeme také vytisknout a žákům předložit k doplnění.
Vy_42_Inovace_Písemné násobení trojciferným a víceciferným činitelem.21 5. - 6. Žák umí písemně násobit trojciferným a víceciferným činitelem. Pracovní listy k procvičování písemného násobení trojciferným a víceciferným činitelem. Žák řeší uvedená cvičení do sešitu. Pracovní listy můžeme také vytisknout a žákům předložit k doplnění.
Vy_42_Inovace_Poměr.22  7. Žák se naučí pracovat s poměrem. Pracovní listy k procvičování poměru. Žák přepisuje uvedená cvičení do sešitu a řeší je. Všechny pracovní listy můžeme také vytisknout a žákům předložit k doplnění.
Vy_42_Inovace_Povrch krychle a kvádru.23 5. - 6. Žák se naučí vypočítat povrch krychle a kvádru. Pracovní listy k procvičování výpočtu povrchu krychle a kvádru. Žák řeší uvedená cvičení do sešitu. Pracovní listy můžeme také vytisknout a žákům předložit k doplnění.
Vy_42_Inovace_Procenta 2.24  7. Žák se naučí početní operace s procenty. Pracovní listy k procvičování procent. Žák přepisuje uvedená cvičení do sešitu a řeší je. Všechny pracovní listy můžeme také vytisknout a žákům předložit k doplnění.
Vy_42_Inovace_Procenta 3.25  7. Žák se naučí početní operace s procenty. Pracovní listy k procvičování procent. Žák přepisuje uvedená cvičení do sešitu a řeší je. Všechny pracovní listy můžeme také vytisknout a žákům předložit k doplnění.
Vy_42_Inovace_Převody jednotek délky.26 6. - 9. Žák se naučí převádět jednotky délky. Pracovní listy k procvičování převodů jednotek délky. Žák přepisuje uvedené příklady do sešitu a řeší je.
Vy_42_Inovace_Převody jednotek hmonosti.27 6. - 9. Žák se naučí převádět jednotky hmotnosti. Pracovní listy k procvičování převodů jednotek hmotnosti. Žák přepisuje uvedené příklady do sešitu a řeší je.
Vy_42_Inovace_Převody jednotek objemu.28 6. - 9. Žák se naučí převádět jednotky objemu. Pracovní listy k procvičování převodů jednotek objemu. Žák přepisuje uvedené příklady do sešitu a řeší je.
Vy_42_Inovace_Převody jednotek obsahu.29 6. - 9. Žák se naučí převádět jednotky obsahu. Pracovní listy k procvičování převodů jednotek obsahu. Žák přepisuje uvedené příklady do sešitu a řeší je.
Vy_42_Inovace_Rovinné obrazce.30  7. Žák se naučí rovinné obrazce a jejich vlastnosti. Pracovní listy k procvičování rovinných obrazců. Žák přepisuje uvedená cvičení do sešitu a řeší je. Všechny pracovní listy můžeme také vytisknout a žákům předložit k doplnění.
Vy_42_Inovace_Sčítání a odčítání přirozených čísel.31 5. - 6. Žák umí sčítat a odčítat přirozená čísla. Pracovní listy k procvičování sčítání a odčítání přirozených čísel. Žák řeší uvedená cvičení do sešitu. Pracovní listy můžeme také vytisknout a žákům předložit k doplnění.
Vy_42_Inovace_Sčítání a odčítání zlomků se stejným jmenovatelem.32 5. - 6. Žák se naučí sčítat a odčítat zlomky se stejným jmenovatelem. Pracovní listy k procvičování sčítání a odčítání zlomků se stejným jmenovatelem. Žák řeší uvedená cvičení do sešitu. Pracovní listy můžeme také vytisknout a žákům předložit k doplnění.
Vy_42_Inovace_Sčítání desetinných čísel.33 6. - 9. Žák se naučí sčítat desetinná čísla. Pracovní listy k procvičování sčítání desetinných čísel. Žák přepisuje uvedené příklady do sešitu a řeší je.
Vy_42_Inovace_Trojčlenka.34  7. Žák se naučí trojčlenku. Pracovní listy k procvičování trojčlenky. Žák přepisuje uvedená cvičení do sešitu a řeší je. Všechny pracovní listy můžeme také vytisknout a žákům předložit k doplnění.
Vy_42_Inovace_Trojúhelníky.35  7. Žák se naučí trojúhelníky a jejich vlastnosti. Pracovní listy k procvičování trojúhelníků. Žák přepisuje uvedená cvičení do sešitu a řeší je. Všechny pracovní listy můžeme také vytisknout a žákům předložit k doplnění.
Vy_42_Inovace_Úhly 2.36  7. Žák se naučí úhly a jejich vlastnosti. Pracovní listy k procvičování úhlů. Žák přepisuje uvedená cvičení do sešitu a řeší je. Všechny pracovní listy můžeme také vytisknout a žákům předložit k doplnění.Inovace matematiky 2. stupeň – vzdělávací oblast matematika
Stáhnout vše: ZDE
Číslo Ročník Výstup

Anotace

Náhled
Vy_42_Inovace_Celá čísla.37  7. Žák se naučí početní operace s celými čísly. Pracovní listy k procvičování početních operaci celých čísel. Žák přepisuje uvedená cvičení do sešitu a řeší je. Všechny pracovní listy můžeme také vytisknout a žákům předložit k doplnění.
Vy_42_Inovace_Celá čísla smyčky a žížalky.38  7. Žák se naučí početní operace s celých čísel. Pracovní listy k procvičování početních operaci celých čísel. Žák přepisuje uvedená cvičení do sešitu a řeší je. Všechny pracovní listy můžeme také vytisknout a žákům předložit k doplnění.
Vy_42_Inovace_Dělení desetinného čísla desetinným číslem.39 6. - 9. Žák se naučí dělit desetinná čísla. Pracovní listy k procvičování dělení desetinných čísel desetinným číslem. Žák přepisuje uvedené příklady do sešitu a řeší je.
Vy_42_Inovace_Dělení desetinných čísel přirozeným číslem.40 6. - 9. Žák se naučí dělit desetinná čísla. Pracovní listy k procvičování dělení desetinných čísel. Žák přepisuje uvedené příklady do sešitu a řeší je.
Vy_42_Inovace_Dělení přirozených čísel dvojciferným dělitelem.41 5. - 6. Žák umí dělit přirozená čísla dvojciferným dělitelem. Dělení přirozených čísel dvojciferným dělitelem.
Vy_42_Inovace_Desetinné zlomky.42 5. - 6. Žák se naučí zapisovat a porovnávat desetinné zlomky. Pracovní listy k procvičování zapisování a porovnávání desetinných zlomků. Žák řeší uvedená cvičení do sešitu. Pracovní listy můžeme také vytisknout a žákům předložit k doplnění. Pomůcka: čtverečkovaný papír
Vy_42_Inovace_Jiné číselné soustavy než desítková.43 5. - 6. Žák se naučí pracovat s jinými číselnými soustavami, než je desítková. Pracovní listy k procvičování jiných číselných soustav než je desítková. Žák řeší uvedená cvičení do sešitu. Pracovní listy můžeme také vytisknout a žákům předložit k doplnění.
Vy_42_Inovace_Násobení a dělení racionálních čísel.44  7. Žák se naučí násobit a dělit racionální čísla. Pracovní listy k procvičování násobení a dělení racionálních čísel. Žák přepisuje uvedená cvičení do sešitu a řeší je. Všechny pracovní listy můžeme také vytisknout a žákům předložit k doplnění.
Vy_42_Inovace_Násobení desetinného čísla desetinným číslem.45 6. - 9. Žák se naučí násobit desetinná čísla. Pracovní listy k procvičování násobení desetinných čísel desetinným číslem. Žák přepisuje uvedené příklady do sešitu a řeší je.
Vy_42_Inovace_ násobení desetinných čísel přirozeným číslem.46 6. - 9. Žák se naučí násobit desetinná čísla. Pracovní listy k procvičování násobení desetinných čísel. Žák přepisuje uvedené příklady do sešitu a řeší je.
Vy_42_Inovace_Nejmenší společný násobek.47 6. - 9. Žák se naučí určovat nejmenší společný násobek. Pracovní listy k procvičování nejmenšího společného násobku. Žák přepisuje uvedené příklady do sešitu a řeší je.
Vy_42_Inovace_Největší společný dělitel.48 6. - 9. Žák se naučí určovat největší společný dělitel. Pracovní listy k procvičování největšího společného dělitele. Žák přepisuje uvedené příklady do sešitu a řeší je.
Vy_42_Inovace_Odčítání destinných čísel.49 6. - 9. Žák se naučí odčítat desetinná čísla. Pracovní listy k procvičování odčítání desetinných čísel. Žák přepisuje uvedené příklady do sešitu a řeší je.
Vy_42_Inovace_Pamětné a písemné odčítání přirozených čísel.50 5. - 6. Žák umí pamětně a písemně odčítat přirozená čísla. Pracovní listy k procvičování pamětného a písemného odčítání přirozených čísel. Žák řeší uvedená cvičení do sešitu. Pracovní listy můžeme také vytisknout a žákům předložit k doplnění.
Vy_42_Inovace_Pamětné a písemné sčítání a odčítání desetinných čísel.51 5. - 6. Žák se naučí pamětně a písemně sčítat a odečítat desetinná čísla. Pracovní listy k procvičování pamětného a písemného sčítání a odčítání desetinných čísel. Žák řeší uvedená cvičení do sešitu. Pracovní listy můžeme také vytisknout a žákům předložit k doplnění.
Vy_42_Inovace_Pamětné a písemné sčítání přirozených čísel.52 5. - 6. Žák se naučí pamětně a písemně sčítat přirozená čísla. Pracovní listy k procvičování pamětného a písemného sčítání přirozených čísel. Žák řeší uvedená cvičení do sešitu. Pracovní listy můžeme také vytisknout a žákům předložit k doplnění.
Vy_42_Inovace_Početní operace.53  7. Žák si zopakuje sčítání, odčítání, násobení a dělení čísel. Pracovní listy k procvičování sčítání, odčítání, násobení a dělení. Žák přepisuje uvedená cvičení do sešitu a řeší je. Všechny pracovní listy můžeme také vytisknout a žákům předložit k doplnění.
Vy_42_Inovace_Početní operace s desetinnými čísly.54  7. Žák se naučí početní operace s desetinnými čísly. Pracovní listy k procvičování početních operací s desetinnými čísly. Žák přepisuje uvedená cvičení do sešitu a řeší je. Všechny pracovní listy můžeme také vytisknout a žákům předložit k doplnění.
Vy_42_Inovace_Počítání se zlomky.55 5. - 6. Žák se naučí počítat se zlomky a řešit slovní úlohy. Pracovní listy k procvičování počítání se zlomky. Žák řeší uvedená cvičení do sešitu. Pracovní listy můžeme také vytisknout a žákům předložit k doplnění.
Vy_42_Inovace_Procenta .56  7. Žák se naučí práci s procenty. Pracovní listy k procvičování Procent. Žák přepisuje uvedená cvičení do sešitu a řeší je. Všechny pracovní listy můžeme také vytisknout a žákům předložit k doplnění.
Vy_42_Inovace_Převody jednotek délky.57 6. - 9. Žák se naučí převádět jednotky délky. Pracovní listy k procvičování převodů jednotek délky. Žák přepisuje uvedené příklady do sešitu a řeší je.
Vy_42_Inovace_Převody jednotek hmonosti.58 6. - 9. Žák se naučí převádět jednotky hmotnosti. Pracovní listy k procvičování převodů jednotek hmotnosti. Žák přepisuje uvedené příklady do sešitu a řeší je.
Vy_42_Inovace_Převody jednotek objemu.59 6. - 9. Žák se naučí převádět jednotky objemu. Pracovní listy k procvičování převodů jednotek objemu. Žák přepisuje uvedené příklady do sešitu a řeší je.
Vy_42_Inovace_Převody jednotek obsahu.60 6. - 9. Žák se naučí převádět jednotky obsahu. Pracovní listy k procvičování převodů jednotek obsahu. Žák přepisuje uvedené příklady do sešitu a řeší je.
Vy_42_Inovace_Racionální čísla.61  7. Žák se naučí početní operace s racionálními čísly. Pracovní listy k procvičování početních operaci racionálních čísel. Žák přepisuje uvedená cvičení do sešitu a řeší je. Všechny pracovní listy můžeme také vytisknout a žákům předložit k doplnění.
Vy_42_Inovace_Rovinné obrazce, rysování.62  7. Žák se naučí rovinné obrazce a jejich vlastnosti. Pracovní listy k procvičování rovinných obrazců. Žák přepisuje uvedená cvičení do sešitu a řeší je. Všechny pracovní listy můžeme také vytisknout a žákům předložit k doplnění.
Vy_42_Inovace_Sčítání a odčítání racionálních čísel.63  7. Žák se naučí sčítat a odčítat racionální čísla. Pracovní listy k procvičování sčítání a odčítání racionálních čísel. Žák přepisuje uvedená cvičení do sešitu a řeší je. Všechny pracovní listy můžeme také vytisknout a žákům předložit k doplnění.
Vy_42_Inovace_Sčítání desetinných čísel.64 6. - 9. Žák se naučí sčítat desetinná čísla. Pracovní listy k procvičování sčítání desetinných čísel. Žák přepisuje uvedené příklady do sešitu a řeší je.
Vy_42_Inovace_Smíšená čísla.65 5. - 6. Žák se naučí vyjádřit smíšená čísla a porovnávat je. Pracovní listy k procvičování zápisu a porovnávání smíšených čísel. Žák řeší uvedená cvičení do sešitu. Pracovní listy můžeme také vytisknout a žákům předložit k doplnění.
Vy_42_Inovace_Úhly.66  7. Žák si naučí úhly a jejich vlastnosti. Pracovní listy k procvičování úhlů. Žák přepisuje uvedená cvičení do sešitu a řeší je. Všechny pracovní listy můžeme také vytisknout a žákům předložit k doplnění.
Vy_42_Inovace_Vstupní prověrka.67  7. Žák si zopakuje učivo šestého ročníku. Pracovní listy k procvičování učiva z šestého ročníku. Žák přepisuje uvedená cvičení do sešitu a řeší je. Všechny pracovní listy můžeme také vytisknout a žákům předložit k doplnění.
Vy_42_Inovace_Zaokrouhlování.68 5. - 6. Žák se naučí zaokrouhlovat čísla na 10, 100, 1 000, 10 000, 100 000 a 1 000 000. Pracovní listy k procvičování zaokrouhlování čísel na 10, 100, 1 000, 10 000, 100 000 a 1 000 000. Žák řeší uvedená cvičení do sešitu. Pracovní listy můžeme také vytisknout a žákům předložit k doplnění.
Vy_42_Inovace_Zaokrouhlování a sčítání desetinných čísel.69  5. Žák se naučí zaokrouhlovat a sčítat desetinná čísla. Pracovní listy k procvičování zaokrouhlování a sčítání desetinných čísel. Žák řeší uvedená cvičení do sešitu. Pracovní listy můžeme také vytisknout a žákům předložit k doplnění.
Vy_42_Inovace_Zápis přirozených čísel.70 5. - 6. Žák se naučí provádět zápis přirozených čísel do milionu a přes milion. Pracovní listy k procvičování zápisu přirozených čísel do milionu a přes milion. Žák řeší uvedená cvičení do sešitu. Pracovní listy můžeme také vytisknout a žákům předložit k doplnění.
Vy_42_Inovace_Zlomky.71  7. Žák se naučí početní operace se zlomky. Pracovní listy k zlomků. Žák přepisuje uvedená cvičení do sešitu a řeší je. Všechny pracovní listy můžeme také vytisknout a žákům předložit k doplnění.
Vy_42_Inovace_zlomky, porovnávání zlomků.72  5. - 6. Žák umí vyjádřit a porovnávat zlomky. Pracovní listy k zlomků. Žák přepisuje uvedená cvičení do sešitu a řeší je. Všechny pracovní listy můžeme také vytisknout a žákům předložit k doplnění.