KALENDÁŘ AKCÍ 2015/2016

 
1. – 8. července Příměstský tábor – organizuje školní družina Foto
7. července Zahájení opravy toalet – závěrečná etapa.  
Foto červen: Výlet 4. a 5.A   YDVR   Míčové hry   FOTKY TŘÍD   Výlet 7.A  
30. června Vydání vysvědčení  
29. června Slavnostní přijetí absolventů (15:00) a nejlepších žáků tříd (15:30) starostou obce. Foto
23. června Aqualand Moravia – 2. stupeň  
22. – 25. června Výlet 9. ročníku  
23. června Ekokonference Křtiny  
21. června Sloupský slavík – setkání pěveckých sborů regionálních škol,
v 9:00 hodin koncert v KD.
Foto
20. června Závěrečná pedagogická rada  
17. června Spaní ve škole – 1. A  
7. – 8. června Obhajoby ročníkových prací Foto
6. – 7. června Obhajoby ročníkových prací
2. června Závěrečné třídní schůzky  
1. června Celostátní kolo chemické olympiády – Vít Skoták Foto
Foto květen: Revitalizace   Výlet 7.B  
30. května Termín odevzdání ročníkové práce žáků 9. ročníku  
27. května Mezinárodní jazykové zkoušky žáků 2. stupně  
24. – 26. května Hospitace v matematice na druhém stupni – Česká
školní inspekce
 
23. května – 5. června Školní výlety  
23. května Výuka čtvrťáků na dopravním hřišti Foto
19. května Turnaj v přehazované - Ostrov  
18. května Testování žáků 6. ročníku z matematiky – Česká školní
inspekce
 
11. – 13. května Cirsiády Sloup, vědomostní soutěže Foto
10. května Malá Cirsiáda Podomí, vědomostní soutěž  
3. – 7. května Srbsko Foto
2. května 15:00 schůzka pro rodiče žáků budoucích prvních tříd  
Foto duben: Keramika   Družina   Prvňáci   Čarodějnická škola   Štafetový běh  
27. dubna Pedagogická rada 3. čtvrtletí  
25. dubna Bowling, 9. třída  
22. dubna Vybíjená Lipovec – turnaj  
21. dubna Turnaj žáků prvního stupně ve štafetovém běhu - Blansko  
19. dubna 14:00 – 16:00 třídní schůzky  
13. dubna Náslechy učitelů ve výuce v ZŠ TGM Blansko  
8. dubna Spaní ve škole – 4. třída  
5. dubna Úklid Moravského krasu  
1. dubna Škola naruby – tradiční akce školy Foto
Foto březen: Technická olympiáda  
24. – 25. března Velikonoční prázdniny  
23. března Ukončení provozu bazénu
Jedovnická kuňka, pěvecká soutěž
 
22. března Sloupský vodník, plavecké závody Foto
21. března Plavecké závody 2. a 3. ročníku Foto
18. března Květný pátek, ředitelské volno
Porada MAS, ředitel školy
 
17. března Den pro Vysočany – přesun akce Foto
16. března Hasík (2. část), preventivní akce
Porada pedagogických pracovníků
 
15. března Turnaj v halové kopané Adamov – účast týmu školy  
15. března Termín pro podání přihlášek na SŠ (k rukám ředitele SŠ)  
12. – 16. března Instruktorský kurz snowboardu – obnovení licence – Mgr. Pavel Nečas  
11. března Prověrka čtení čtvrtá třída
Florbalový turnaj 1. stupně, organizátor ZŠ Sloup

Foto
10. března Návrh rekonstrukce učeben fyziky, chemie a přírodopisu  
9. března Přijímačky nanečisto  
8. března Obhlídka školy firmami před podáním nabídek na opravu toalet.  
Foto únor: Spaní ve škole - 6. A, Lyžaři, Trika,  
29. února – 4. března Jarní prázdniny  
21. – 27. února Lyžařský výcvikový kurz 7. ročníku – náhradní termín Foto
19. února Výukový program pro 2. a 6. ročník – Hasík  
9. února Přerušení dodávky elektřiny od 7:30 do 15:30 hodin  
5. února Výukový program pro první ročník – dentální hygiena  
4. února Přerušení dodávky elektřiny od 7:30 do 15:30 hodin  
3. února Lipka – vzdělávací program 2. ročníku 2. A
2. B
2. – 5. února Lyžařský výcvikový kurz 1. stupně v Olešnici Foto
29. ledna  Pololetní prázdniny  
28. ledna Zápis do prvního ročníku 15:00 hodin
Pasování prvňáků, předání výpisu z vysvědčení
Foto
25. ledna Lipka – vzdělávací program 5. ročníku
Beseda s rodiči – MŠ Němčice
 
22. ledna Florbalový turnaj Jedovnice – starší žáci  
21. ledna Den otevřených dveří 8:00 – 12:00 hodin Foto
20. ledna Pololetní pedagogická rada  
19. ledna Beseda s rodiči – MŠ Žďár  
18. ledna Lipka – vzdělávací program 3. ročníku Foto
15. ledna Školní ples, od 20:00 hodin v KD Sloup Foto
14. ledna Beseda s rodiči – MŠ Vavřinec  
13. ledna Beseda s rodiči – MŠ Šošůvka  
12. ledna Třídní schůzky 14:00 – 16:00 hodin  
6. ledna Beseda s rodiči – MŠ Sloup  
5. ledna Beseda s rodiči – MŠ Petrovice  
4. ledna Nástup do školy  
Foto prosinec: Lipka   Knihovna   Kroužky   Patronát  
21. – 22. prosince Ředitelské volno  
20. prosince 14:30 hodin Vánoční akademie,
17:30 hodin koncert Majeránu a Krápníčku v Dřevěném kostelíku Blansko
Foto
18. – 19. prosince Soustředění sboru  
18. prosince V 11:00 zpívání koled u stromku  
17. – 18. prosince Vánoční dílny  
17. prosince Setkání s ministryní školství - ředitel  
15. prosince Aerobik – soutěž ve Křtinách  
14. prosince Kontrola hospodaření školy (zřizovatel)  
10. prosince Technická olympiáda – TEGA Blansko Foto
4. prosince Mikulášská nadílka na prvním stupni Foto
2. prosince Florbal dívek – okresní finále  
1. prosince Beseda deváťáků s ředitelem  
Foto listopad: Květiny   Bazén   Planetárium   Spaní ve škole  
30. listopadu Vzdělávání pedagogických pracovníků – konec výuky celé školy
v 11:30 hodin
 
25. listopadu Pedagogická rada – 1. čtvrtletí  
19. listopadu Florbalový turnaj Žďárná (dívky) Foto
17. listopadu Státní svátek  
12. listopadu Florbalový turnaj Žďárná (hoši)  
10. listopadu 14:00 – 16:00 hodin třídní schůzky
15:30 burza středních škol
 
4. listopadu Kontrola integrací – krajský úřad  
2. listopadu Zahájení provozu bazénu  
Foto říjen: Praha   Stolní tenis   Italští uprchlíci - výstava   Exkurze  
28. – 30. října Podzimní prázdniny  
26. října Nahlášení témat ročníkových prací řediteli  
19. – 25. října Jazykový pobyt v anglickém Hastings – 20 žáků ZŠ Sloup Foto
Foto září: Patronát   3. A   Dětské dopravní hřiště  
29. září Zahájení činnosti kroužků  
24. září Třídní schůzka 1. ročníku  
23. – 26. září Vlastivědně poznávací výlet deváťáků do Prahy  
10. – 12. září Adaptační pobyt Suchý Foto
1. září 1. září 8:00 hodin slavnostní zahájení školního roku 2015/2016
Opravné zkoušky – přírodověda, český jazyk
Foto
Foto prázdniny: Novinky    Guláš

Mapa stránek © 2014 Mgr. Blanka Šenkýřová