KALENDÁŘ AKCÍ 2018/2019

 
2. září Slavnostní zahájení školního roku 2019/2020. 1. ročník v 8:00
hodin v KD Sloup, 2. – 9. ročník ve škole.
 
26. srpna Zahájení přípravného týdne (pedagogové jsou ve škole).  
1. – 4. července Příměstský tábor – akce školní družiny  
28. června Vysvědčení  
27. června Slavnostní přijetí žáků starostou městyse – KD Sloup.
15:00 hodin deváťáci, 15:30 nejlepší žáci
Foto
19. – 22. června Kurz vodní turistiky Foto
18. června Preventivní program proti závislosti na sociálních sítích  
17. června Závěrečná pedagogická rada  
14. června Atletická olympiáda Cirsia ve Sloupě - 1. stupeň Foto
12. června Turnaj v kopané a přehazované, Křtiny  
10. – 13. června Obhajoby ročníkových prací Foto
7. – 8. června You Dream, We Run – účast dětí ze ZŠ Sloup  
7. června Fotografování tříd Foto
1. – 15. června Školní výlety  
Foto květen: Ridewheel   Vídeň   Mezinárodní jazykové zkoušky  Gymnastika   Hřebenáč    
30. května Závěrečné třídní schůzky, 14:00 – 16:00 hodin  
29. května Zasedání sdružení škol CIRSIUM ve Sloupě  
28. května Výuka čtvrťáků na dopravním hřišti  
27. května Termín pro odevzdání ročníkových prací  
24. května Cyklistická show BESIP – bezpečnost silničního provozu  
23. května Dopravní soutěž Blansko  
15. – 17. května Cirsiády – vědomostní soutěže žáků okolních škol (český jazyk, matematika, angličtina, informatika, žáci s SVP Foto
14. května Malá Cirsiáda – vědomostní soutěž žáků 1. stupně.  
13. května Slavnostní předání válečných deníků plk. Zbyňka Nečase škole Foto
7. – 11. května Srbové ve Sloupě Foto
2. května Exkurze – poznávací výlet do Vídně (němčináři)
Schůzky pro rodiče žáků zapsaných do prvního ročníku, 15:00 hodin
 
Foto duben: Třeťáci v přírodě   Spaní ve škole   Malý kuchtík   Čarodějnická škola  
26. dubna Turnaj ve vybíjené, Lipovec  
18. – 22. dubna Velikonoční prázdniny  
17. dubna Jedovnická kuňka, individuální pěvecká soutěž  
12. dubna Květný pátek, ředitelské volno  
10. dubna Blíže k vám – akce Policie ČR
Pedagogická rada, uzavření 3. čtvrtletí
Foto
5. – 6. dubna Noc s Andersenem, zajišťuje knihovna  
5. dubna Sloupský vodník – plavecké závody Foto
4. dubna Individuální třídní schůzky, 14:00 – 16:00 hodin  
2. dubna Zápis k povinné školní docházce na školní rok 2019/2020, 15:00
hodin
 
Foto březen: Nová fyzika   Karneval  
29. března Škola naruby – učitelé si tento den vymění role s žáky devátého
ročníku.
Foto
22. března Exkurze osmáků – Úřad práce Blansko  
19. března Den pro Vysočany  
7. března Den otevřených dveří Foto
6. března Přijímačky nanečisto  
Foto únor: Bubnování v kruhu  
22. února Florbalový turnaj mladších žáků Sloup  
11. – 15. února Jarní prázdniny  
8. února První pomoc – odborné školení žáků členy ČSČK Foto
4. února Florbalový turnaj starších žáků Jedovnice  
1. února Pololetní prázdniny  
Foto leden: Družina   Fyzika  
31. ledna Pololetní vysvědčení
Pasování prvňáků na školáky

Foto
29. ledna Schůzka v MŠ Němčice, 15:15 hodin  
28. – 31. ledna Lyžařský výcvik prvního stupně v Olešnici Foto
22. ledna Schůzka v MŠ Šošůvka, 15:30  
20. – 26. ledna Lyžařský výcvik sedmého ročníku Foto
Video
18. ledna Ples školy, 20:00 KD Sloup, hraje Prorock2, vstup povolen pouze starším 18 let. Foto
16. ledna Pololetní pedagogická rada, uzavření klasifikace  
15. ledna Schůzka v MŠ Vavřinec, 15:30  
14. ledna Schůzka v MŠ Žďár, 15:30  
10. ledna Třídní schůzky, 14:00 – 16:00 hodin  
8. ledna Schůzka v MŠ Sloup, 15:30  
7. ledna Schůzka v MŠ Petrovice, 15:30  
3. ledna Nástup do školy  
23. prosince Vánoční akademie, 14:30 KD Sloup
Koncert Krápníčku a Majeránu v Dřevěném kostelíku v Blansku
 
22. prosince – 2. ledna Vánoční prázdniny  
Foto prosinec: Šachy  
21. prosince Společné zpívání koled u stromku, 11:00  
20. – 21. prosince Vánoční dílny Foto
19. prosince Energie pro budoucnost, odborná přednáška pro žáky 9. ročníku (jaderná energetika, udržitelné zdroje energie).  
17. – 19. prosince Poselství Vánoc, vzdělávací vstupy do škol, 1. – 7. ročník, (Diecéze brněnská).  
17. prosince Ukázka vánočního stolování, TEGA Blansko  
11. prosince Soutěž v aerobiku, Křtiny  
6. prosince Technická olympiáda Blansko  
5. prosince Mikulášská nadílka Foto
Foto listopad: Halloween   Prvňáci na Lipce   Keramika pro dospělé   Anthropos   Turisika  
30. listopadu Planetárium Brno, 5. ročník  
29. listopadu Ekonomická olympiáda Blansko  
26. listopadu Beseda deváťáků s ředitelem  
22. listopadu Florbalový turnaj Blansko, starší hoši  
19. listopadu Pedagogická rada 1. čtvrtletí - přesun z 21. 11.  
13. – 16. listopadu Celostátní testování SCIO – 9. ročník  
7. listopadu Krajské kolo ve stolním tenisu Foto
5. listopadu Zahájení provozu školního bazénu  
1. listopadu Individuální třídní schůzky, 14:00 – 16:00 hodin  
Foto říjen: Novinky ve škole   Prvňáci   Lipka 3. ročník  
29. – 30. října Podzimní prázdniny  
25. – 26. října Projektová výuka 2. stupně – 100 let samostatného státu Foto
24. října Lipka, centrum ekologické výchovy, 1. ročník  
23. října Turnaj ve stolním tenisu Žďárná
Lipka, centrum ekologické výchovy, 2. ročník
 
22. – 26. října Projektová výuka 1. stupně – 100 let samostatného státu Foto
18. října Anthropos Brno – 6. ročník
Beseda s kurátorem – 8. ročník
 
16. října Porada účetních Sloup, akce Cirsia  
11. října Beseda s kurátorem – 9. ročník  
10. října Výuka na dětském dopravním hřišti – 4. ročník  
3. – 6. října Praha – Vlastivědné putování žáků 9. ročníku Foto
3. října Přespolní běh Podomí, akce Cirsia  
1. října Zahájení činnosti kroužků  
Foto září: Michaela Hrubá  
25. září Třídní schůzky prvního ročníku  
28. září Státní svátek  
14. září Fotografování prvních tříd (Rovnost)  
12. září Vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky  
10. – 12. září Adaptační kurz žáků 6. ročníku Foto
5. září Běžný rozvrh  
4. září První stupeň (1. – 5. ročník) končí v 11:30 hodin, druhý
stupeň (6. – 9. ročník) končí v 12:25 hodin
 
3. září Slavnostní zahájení školního roku 2018/2019 v 8:00 hodin. Foto

Mapa stránek web: Mgr. Blanka Šenkýřová