OMLUVENKA

Zde můžete omluvit nepřítomnost svého dítěte ve vyučování. Červené údaje musí být vyplněné.
Po ukončení absence napište prosím omluvenku do žákovské knížky.

Vaše jméno a příjmení:
Váš e-mail:
Jméno a příjmení žáka:
Třída:
Předpokládaná absence od-do:
Důvod absence:

FORMULÁŘ SLOUŽÍ POUZE JAKO OMLUVENKA Z VYUČOVÁNÍ.

ZDE SI ODHLASTE OBĚD.