RYCHLÉ HLEDÁNÍ:

Inovace přírodovědných předmětů 2. stupeň – vzdělávací oblast člověk a příroda
Inovace přírodovědných předmětů 2. stupeň – vzdělávací oblast člověk a zdravíInovace přírodovědných předmětů 2. stupeň – vzdělávací oblast člověk a příroda
 
Stáhnout vše: ZDE
Číslo Ročník Výstup

Anotace

Náhled
Vy_51_Inovace_Hmyz s proměnou dokonalou a nedokonalou.01  6. - 7. Žák se naučí poznávat hmyz s proměnou dokonalou a nedokonalou. Pracovní listy k procvičování hmyzu. Pracovní list se vytiskne a žákům předloží k doplnění.
Vy_51_Inovace_HOUBY.02  6. - 7. Žák se naučí poznávat naše houby. Pracovní listy k procvičování našich hub. Pracovní list se vytiskne a žákům předloží k doplnění.
Vy_51_Inovace_KAPRADINY, PLAVUNĚ A PŘESLIČKY.03  6. - 7. Žák se naučí rozeznávat a poznávat kapradiny, plavuně a přesličky. Pracovní listy k procvičování kapradin, plavuní a přesliček. Pracovní list se vytiskne a žákům předloží k doplnění.
Vy_51_Inovace_KRYTOSEMENNÉ ROSTLINY.04  6. - 7. Žák se naučí rozeznávat krytosemenné rostliny. Pracovní listy k procvičování krytosemenných rostlin. Pracovní list se vytiskne a žákům předloží k doplnění.
Vy_51_Inovace_LIŠEJNÍKY.05  6. - 7. Žák se naučí lišejníky. Pracovní listy k procvičování lišejníků. Pracovní list se vytiskne a žákům předloží k doplnění.
Vy_51_Inovace_MECHY.06  6. - 7. Žák se naučí stavbu mechové rostliny a pozná různé druhy mechů. Pracovní listy k procvičování stavby mechů a znalost druhů. Pracovní list se vytiskne a žákům předložit k doplnění.
Vy_51_Inovace_NAHOSEMENNÉ ROSTLINY.07  6. - 7. Žák se naučí poznávat nahosemenné rostliny. Pracovní listy k procvičování nahosemenných rostlin. Pracovní list se vytiskne a žákům předloží k doplnění.
Vy_51_Inovace_NAŠE RYBY.08  6. - 7. Žák se naučí poznávat naše ryby. Pracovní listy k procvičování našich ryb. Pracovní list se vytiskne a žákům předloží k doplnění.
Vy_51_Inovace_NAŠI OBOJŽIVELNÍCI A PLAZI.09  6. - 7. Žák se naučí poznávat naše obojživelníky a plazi. Pracovní listy k procvičování našich obojživelníků a plazů.Pracovní list se vytiskne a žákům předloží k doplnění.
Vy_51_Inovace_NAŠI PTÁCI.10  6. - 7. Žák se naučí poznávat naše ptáky. Pracovní listy k procvičování našich ptáků. Pracovní list se vytiskne a žákům předloží k doplnění.
Vy_51_Inovace_STAVBA KVĚTU.11  6. - 7. Žák se naučí stavbu květu a jarní květiny. Pracovní list k procvičování stavby květu a jarní květiny. Žák dostane vytisknutý pracovní list a doplní ho.
Vy_51_Inovace_STAVBA LISTU.12  6. - 7. Žák se naučí stavbu listu a zopakuje si listnaté stromy. Pracovní listy k procvičování stavby listu a listnatých stromů. Pracovní list se vytiskne a žákům předloží k doplnění.
Vy_51_Inovace_Základní přírodopisné pojmy ze 6. ročníku.13  7. Žák si zopakuje a upevní základní přírodopisné pojmy ze 6. ročníku. Pracovní listy k procvičování přírodopisných pojmů. Nejvhodnější použití – všechny listy vytisknout a žákům předložit k doplnění (řešení slouží pro kontrolu).
Vy_51_Inovace_Systematické třídění rostlin.14  7. Žák si zopakuje a upevní třídění rostlin. Pracovní listy k procvičování systému rostlin. Nejvhodnější použití – všechny listy vytisknout a žákům předložit k doplnění (řešení slouží pro kontrolu).
Vy_51_Inovace_Systematické třídění živočichů.15  7. Žák si zopakuje a upevní třídění živočichů. Pracovní listy k procvičování systému živočichů. Nejvhodnější použití – všechny listy vytisknout a žákům předložit k doplnění (řešení slouží pro kontrolu).
Vy_51_Inovace_Polní ekosystémy.16 7. Žák si zopakuje a upevní přehled a význam polních plodin. Pracovní listy k procvičování polních plodin. Nejvhodnější použití – všechny listy vytisknout a žákům předložit k doplnění (řešení slouží pro kontrolu).
Vy_51_Inovace_Sady a ovocné zahrady.17  7. Žák získá přehled o pěstovaných druzích ovoce a o škodlivých a užitečných organismech v sadech. Pracovní listy k procvičování pojmů z daného ekosystému. Nejvhodnější použití – všechny listy vytisknout a žákům předložit k doplnění (řešení slouží pro kontrolu).
Vy_51_Inovace_Zelinářské zahrady.18  7. Žák získá přehled o pěstovaných druzích zeleniny a o škodlivých a užitečných organismech v zelinářských zahradách. Pracovní listy k procvičování pojmů z daného ekosystému. Nejvhodnější použití – všechny listy vytisknout a žákům předložit k doplnění (řešení slouží pro kontrolu).
Vy_51_Inovace_Okrasné zahrady a parky.19  7. Žák získá přehled o hlavních druzích okrasných bylin a dřevin a o významných organismech v parcích a zahradách. Pracovní listy k procvičování pojmů z daného ekosystému. Nejvhodnější použití – všechny listy vytisknout a žákům předložit k doplnění (řešení slouží pro kontrolu).
Vy_51_Inovace_Organismy v lidských sídlech.20  7. Žák získá přehled o hlavních druzích škodlivých organismů, které provázejí člověka. Pracovní listy k procvičování pojmů z daného prostředí. Nejvhodnější použití – všechny listy vytisknout a žákům předložit k doplnění (řešení slouží pro kontrolu).
Vy_51_Inovace_Živočichové chovaní člověkem.21  7. Žák získá přehled o významných druzích živočichů, které člověk záměrně chová. Pracovní listy k procvičování pojmů z daného prostředí. Nejvhodnější použití – všechny listy vytisknout a žákům předložit k doplnění (řešení slouží pro kontrolu).
Vy_51_Inovace_Užitková zvířata.22  7. Žák získá přehled o významných skupinách užitkových zvířat a využití jejich produktů pro člověka. Pracovní listy k procvičování pojmů z daného tématu. Nejvhodnější použití – všechny listy vytisknout a žákům předložit k doplnění (řešení slouží pro kontrolu).
Vy_51_Inovace_Cizokrajné ekosystémy.23  7. Žák si zopakuje a upevní znalosti o rozložení ekosystémů na Zemi. Pracovní listy k procvičování pojmů z daného tématu. Nejvhodnější použití – všechny listy vytisknout a žákům předložit k doplnění (řešení slouží pro kontrolu).
       
Vy_51_Inovace_Savany a stepi.25  7. Žák si zopakuje a upevní znalosti o zastoupení rostlin a živočichů v daném ekosystému. Pracovní listy k procvičování pojmů z daného tématu. Nejvhodnější použití – všechny listy vytisknout a žákům předložit k doplnění (řešení slouží pro kontrolu).
Vy_51_Inovace_Polopouště a pouště.26  7. Žák si zopakuje a upevní znalosti o zastoupení rostlin a živočichů v daném ekosystému. Pracovní listy k procvičování pojmů z daného tématu. Nejvhodnější použití – všechny listy vytisknout a žákům předložit k doplnění (řešení slouží pro kontrolu).
Vy_51_Inovace_Tundry a polární oblasti.27  7. Žák si zopakuje a upevní znalosti o zastoupení rostlin a živočichů v daném ekosystému. Pracovní listy k procvičování pojmů z daného tématu. Nejvhodnější použití – všechny listy vytisknout a žákům předložit k doplnění (řešení slouží pro kontrolu).
Vy_51_Inovace_Moře a oceány.28  7. Žák si zopakuje a upevní znalosti o zastoupení rostlin a živočichů v daném ekosystému. Pracovní listy k procvičování pojmů z daného tématu. Nejvhodnější použití – všechny listy vytisknout a žákům předložit k doplnění (řešení slouží pro kontrolu).
Vy_51_Inovace_Zkoumání přírody - biologické vědy.29  7. Žák získá přehled o hlavních biologických oborech zabývajících se zkoumáním živé přírody. Pracovní listy k procvičování pojmů z daného tématu. Nejvhodnější použití – všechny listy vytisknout a žákům předložit k doplnění (řešení slouží pro kontrolu).
Vy_51_Inovace_Rostlinná a živočišná buňka.30  7. Žák si zopakuje a upevní stavbu rostlinné a živočišné buňky. Pracovní listy k procvičování pojmů z daného tématu. Nejvhodnější použití – všechny listy vytisknout a žákům předložit k doplnění (řešení slouží pro kontrolu).
Vy_51_Inovace_Stavba rostlinného těla - kořen.31  7. Žák si zopakuje a upevní stavbu rostlinného těla se zaměřením na stavbu kořene. Pracovní listy k procvičování pojmů z daného tématu. Nejvhodnější použití – všechny listy vytisknout a žákům předložit k doplnění (řešení slouží pro kontrolu).
Vy_51_Inovace_Stavba rostlinného těla - stonek.32  7. Žák si zopakuje a upevní stavbu rostlinného těla se zaměřením na stavbu stonku. Pracovní listy k procvičování pojmů z daného tématu. Nejvhodnější použití – všechny listy vytisknout a žákům předložit k doplnění (řešení slouží pro kontrolu).
Vy_51_Inovace_Stavba rostlinného těla - listy.33  7. Žák si zopakuje a upevní stavbu rostlinného těla se zaměřením na stavbu listů. Pracovní listy k procvičování pojmů z daného tématu. Nejvhodnější použití – všechny listy vytisknout a žákům předložit k doplnění (řešení slouží pro kontrolu).
Vy_51_Inovace_Stavba rostlinného těla - květy.34  7. Žák si zopakuje a upevní stavbu rostlinného těla se zaměřením na stavbu květů. Pracovní listy k procvičování pojmů z daného tématu. Nejvhodnější použití – všechny listy vytisknout a žákům předložit k doplnění (řešení slouží pro kontrolu).
Vy_51_Inovace_Znaky jednoděložných a dvouděložných rostlin.35  7. Žák si zopakuje a upevní rozdíly mezi jednoděložnými a dvouděložnými rostlinami. Pracovní listy k procvičování pojmů z daného tématu. Nejvhodnější použití – všechny listy vytisknout a žákům předložit k doplnění (řešení slouží pro kontrolu).
Vy_51_Inovace_Stavba těla bezobratlých živočichů.36  7. Žák získá přehled o stavbě těla hlavních skupin bezobratlých živočichů. Pracovní listy k procvičování pojmů z daného tématu. Nejvhodnější použití – všechny listy vytisknout a žákům předložit k doplnění (řešení slouží pro kontrolu).Inovace přírodovědných předmětů 2. stupeň – vzdělávací oblast člověk a zdraví
Stáhnout vše: ZDE
Číslo Ročník Výstup

Anotace

Náhled
Vy_51_Inovace_Prvotní pohlavní znaky.37  7. Žák dokáže popsat mužské i ženské pohlavní orgány a vysvětlit jejich funkci. Formou pracovního listu si žák upevní poznatky o mužské a ženské pohlavní soustavě. Zadané úkoly zpracovává přímo do pracovního listu.
Vy_51_Inovace_Druhotné pohlavní znaky.38  7. Žák se naučí chápat rozdíl mezi prvotními a druhotnými pohlavními znaky. Pracovní listy ke shrnutí a fixaci učiva o tělesných změnách v období dospívání.
Vy_51_Inovace_Pohlavní buňky a početí.39  8. - 9. Žák pochopí funkci mužských a ženských pohlavních buněk a princip jejich splynutí. Pracovní listy k opakování a shrnutí učiva o pohlavní soustavě. Žák plní úkoly přímo do pracovního listu.
Vy_51_Inovace_Antikoncepční metody.40  8. - 9. Žák získá přehled o dostupných antikoncepčních metodách. Pracovní list seznamuje žáka s různými druhy antikoncepčních metod a také s mírou jejich
spolehlivosti. Žák řeší úkoly přímo do pracovního listu.
Vy_51_Inovace_Sexuální orientace.41  8. - 9. Žák si uvědomí rozdílnost mezi pohlavími. Pracovní list seznamuje žáky s druhy sexuální orientace a poukazuje na některé předsudky s ní spojené.
Vy_51_Inovace_Péče o zdraví.42  6. - 7. Žák si uvědomí hodnotu lidského zdraví a nutnost o něj pečovat. Pracovní list shrnuje poznatky o zdraví, vede žáky k zamyšlení a formulaci vlastních názorů. Žák doplňuje přímo do pracovního listu.
Vy_51_Inovace_Správné stravování.43 6. - 7. Žák se naučí rozlišovat základní druhy potravin a třídit je na vhodné a méně vhodné z hlediska zdraví. Pracovní list vysvětluje pojmy z výživy a stravování.
Vy_51_Inovace_Výživa.44 6. - 7. Žák pochopí důležitost všech živin pro lidský organismus. Pracovní list týkající se základních a dalších druhů živin důležitých pro organismus, seznamuje žáka i s důsledky jejich nedostatku.
Vy_51_Inovace_Složky potravy.45 6. - 7. Žák si zopakuje rozdělení potravy a konkrétní zdroje živin v potravě. Pracovní list k fixaci poznatků o výživě a jednotlivých složkách potravy. Žák plní zadané úkoly přímo do pracovního listu.
Vy_51_Inovace_Mentální anorexie a bulimie.46  7. - 8. Žák získá informace o poruchách příjmu potravy, dokáže je vzájemně porovnat. Pracovní list se týká problematiky poruch příjmu potravy (anorexie a bulimie), vede žáka k cílenému čtení s porozuměním a ke komparaci obou poruch.
Vy_51_Inovace_Důsledky poruch příjmu potravy.47 7. - 8. Žák si uvědomí nebezpečí poruch příjmu potravy, dokáže spočítat vlastní BMI. Pracovní list shrnuje negativní důsledky poruch příjmu potravy a seznamuje s pojmem BMI.
Vy_51_Inovace_Obezita.48 7. - 8. Žák pochopí princip vzniku obezity, její možné příčiny a především zdravotní rizika. Pracovní list informuje žáka o podstatě, příčinách a rizicích obezity. Zadané úkoly žák vypracovává přímo do pracovního listu.
Vy_51_Inovace_Civilizační choroby (nemoci srdce).49 7. - 8. Žák dovede rozlišovat civilizační choroby od jiných typů onemocnění. Pracovní list stručně shrnuje problematiku civilizačních chorob, s důrazem na srdeční choroby. Žák plní zadané úkoly přímo do pracovního listu.
Vy_51_Inovace_Stres.50 7. - 9. Žák dokáže posoudit míru zátěže v různých situacích. Pracovní list informuje žáka o podstatě a druzích stresu a o vhodných možnostech obrany před stresem.
Vy_51_Inovace_Imunita a infekční nemoci.51 7. - 9. Žák pochopí princip fungování imunitního systému, dokáže vzájemně rozeznat některá infekční onemocnění. Pracovní list seznamuje žáka s druhy infekčních chorob a se způsoby jejich přenosu.
Vy_51_Inovace_AIDS a virus HIV.52 7. - 9. Žák se naučí formulovat své názory písemnou i ústní formou. Pracovní list obsahuje základní informace o AIDS a o možnostech jeho přenosu, vede žáka k samostatnému úsudku.
Vy_51_Inovace_Pohlavně přenosné nemoci.53 8. - 9. Žák si uvědomí závažnost pohlavně přenosných chorob. Pracovní list vede ke čtení s porozuměním, informuje žáka o druzích pohlavních chorob.
Vy_51_Inovace_Návykové látky (drogy).54 7. - 9. Žák dokáže rozeznat základní skupiny návykových látek (zejména drog). Pracovní list obsahuje textové i obrazové informace týkající se dělení návykových látek. Žák plní úkoly přímo do pracovního listu.
Vy_51_Inovace_Účinky návykových látek.55 7. - 8. Žák se dokáže pracovat s textem, zvládne ho analyzovat. Pracovní list týkající se problematiky drog a drogové závislosti. Úkoly plní přímo do pracovního listu.
Vy_51_Inovace_Kouření.56 6. - 7. Žáci se seznámí s problematikou kouření a pochopí jeho negativní dopad na zdraví. Pracovní list podává základní informace o kouření, vede žáka ke čtení s porozuměním. Žák plní zadané úkoly přímo do pracovního listu.
Vy_51_Inovace_Alkoholismus.57 6. - 7. Žák pochopí škodlivý vliv alkoholismu na zdraví člověka. Pracovní list seznamuje žáka s možnými riziky vyplývajícími ze závislosti na alkoholu. Zadané úkoly žák řeší přímo do pracovního listu.
Vy_51_Inovace_Návykové látky ve sportu.58 7. - 9. Žák si uvědomí negativní vedlejší účinky dopingových látek. Pracovní listy stručně shrnují problematiku dopingu a jeho důsledků pro lidský organismus.
Vy_51_Inovace_Pohybem ke zdraví.59 6. - 7. Žák si uvědomí nutnost pravidelné pohybové aktivity a sportu. Pracovní list poskytuje informace o pohybu a sportu, vede ke čtení s porozuměním, žák doplňuje odpovědi přímo do pracovního listu.
Vy_51_Inovace_Zásady první pomoci.60 7. - 9. Žák se naučí zásady první pomoci v život ohrožujících situacích. Pracovní list pro opakování a fixaci znalostí o lidském těle a o zásadách první pomoci. Žák doplňuje údaje přímo do pracovního listu.
Vy_51_Inovace_DÝCHACÍ_SOUSTAVA.61 5. - 9. Žák se naučí stavbu dýchací soustavy. Pracovní listy k procvičování stavby dýchací soustavy. Pracovní list se vytiskne a žákům se předloží k doplnění.
Vy_51_Inovace_KŮŽE.62 5. - 9. Žák se naučí stavbu kůže. Pracovní listy k procvičování stavby kůže. Pracovní list se vytiskne a žákům předloží k doplnění.
Vy_51_Inovace_NERVOVÁ SOUSTAVA.63 5. - 9. Žák se naučí stavbu nervové soustavy. Pracovní listy k procvičování stavby nervové soustavy. Pracovní list se vytiskne a žákům předloží k doplnění.
Vy_51_Inovace_OBĚHOVÁ_SOUSTAVA.64 5. - 9. Žák se naučí stavbu oběhové soustavy. Pracovní listy k procvičování stavby oběhové soustavy. Pracovní list se vytiskne a žákům předloží k doplnění.
Vy_51_Inovace_POHLAVNÍ_SOUSTAVA_muže.65 5. - 9. Žák se naučí stavbu pohlavní soustavy muže. Pracovní listy k procvičování stavby pohlavní soustavy muže. Pracovní list se vytiskne a žákům předloží k doplnění.
Vy_51_Inovace_POHLAVNÍ_SOUSTAVA_ženy.66 5. - 9. Žák se naučí stavbu pohlavní soustavy ženy. Pracovní listy k procvičování stavby pohlavní soustavy ženy. Pracovní list se vytiskne a žákům předloží k doplnění.
Vy_51_Inovace_TRÁVICÍ_SOUSTAVA.67 5. - 9. Žák se naučí stavbu trávicí soustavy. Pracovní listy k procvičování stavby trávicí soustavy. Pracovní list se vytiskne a žákům předloží k doplnění.
Vy_51_Inovace_VYLUČOVACÍ_SOUSTAVA.68 5. - 9. Žák se naučí stavbu vylučovací soustavy. Pracovní listy k procvičování stavby vylučovací soustavy. Pracovní list se vytiskne a žákům předloží k doplnění.
Vy_51_Inovace_TĚLNÍ_TEKUTINY.69 5. - 9. Žák se naučí stavbu tělních tekutin. Pracovní listy k procvičování stavby tělních tekutin. Pracovní list se vytiskne a žákům předloží k doplnění.
Vy_51_Inovace_PRVNÍ_POMOC.70 5. - 9. Žák se naučí první pomoc. Pracovní listy k procvičování první pomoci. Pracovní list se vytiskne a žákům předloží k doplnění.
Vy_51_Inovace_ZDRAVÍ.71 5. - 9. Žák se naučí pojmy ze zdraví. Pracovní listy k procvičování zdraví. Pracovní list se vytiskne a žákům předloží k doplnění.
Vy_51_Inovace_ZUBY_A_ZDRAVÁ_VÝŽIVA.72 5. - 9. Žák se naučí stavbu zubu a správnou výživu. Pracovní listy k procvičování stavby zubu a správné výživy. Pracovní list se vytiskne a žákům předloží k doplnění.