NOVINKY A DŮLEŽITÉ INFORMACE

Logo EU a Ministerstva pro místní rozvoj
Tisková zpráva IROP 47 (Tiskova_zpravaIROP47.pdf, 147 kB)
Tisková zpráva IROP 68 (Tiskova_zpravaIROP68.pdf, 143 kB)
Přejeme všem rodičům, dětem a přátelům školy pěkné prožití adventního času.

V pátek 13. ledna se od 20:00 hodin uskuteční v KD Sloup ples ZŠ a MŠ Sloup. Hraje PROROCK, občerstvení a tombola jsou zajištěny. Upozorňujeme však, že ples je určen pouze pro dospělé návštěvníky.

V neděli 18. prosince proběhne od 14:30 hodin v KD Sloup Vánoční akademie.

Před Vánocemi nás čeká velké množství akcí. Přivítáme pedagogy z okolních škol, kteří se přijedou podívat na naši výuku, jedeme na Technickou olympiádu do Blanska, žáci se užijí Vánoční dílny a zazpívají ve škole i u kostela před vánočními stromečky.

Po dvouleté přestávce obnovujeme oblíbenou celoškolní projektovou výuku. 1. – 2. prosince se žáci zapojí do aktivity s názvem Visit Srbsko. Skupiny složené z žáků různých tříd a věku budou vyhledávat, třídit a prezentovat informace o zemi naší partnerské školy.

V odkazu ročníkové práce najdete seznam prací a konzultantů ve školním roce 2022/2023.

Ve školním roce 2022/2023 nabízíme novinku, která je určena pro zájemce z řad žáků 8. a 9. ročníku. 19. – 24. února 2023 se v Karlově uskuteční první ročník rozšiřujícího lyžařského kurzu. Akce se uskuteční v případě DOSTATEČNÉHO ZÁJMU. Kontaktní osobou je Mgr. Pavel Nečas; žáci dostanou návratky.

Informujeme, že byly vydány Školní řád základní školy a Školní řád mateřské školy platné od 1. září 2022. Informace o obsahu (novinky) – zákaz manipulace s energetickými nápoji a vnášení či užívání návykových látek, jedů a látek, které je napodobují. Mimořádné vzdělávání distančním způsobem nebo mimořádné ředitelské volno v celkovém rozsahu až 10 dnů může ředitel vyhlásit
z důvodu izolace, karantény nebo onemocnění COVID-19 pedagogických pracovníků, kdy nelze zajistit prezenční vzdělávání ve škole nebo vzdělávání distančním způsobem. V odůvodněných případech si ředitel školy může po nepřítomnosti žáka vyžádat prostřednictvím zástupců žáka lékařské potvrzení. Žáci jsou povinni řádně pečovat o propůjčený majetek školy, případně nahradit způsobenou škodu. Počet známek nutných k uzavření klasifikace z druhého cizího jazyka se snižuje na 4 za pololetí.

Leták COVID (letak_COVID.pdf, 100 kB)

Návod (dm_navod.pdf, 150 kB) nebo Videonávod k použití internetové žákovské knížky dm Software.

Florbal

Turnaje a utkání s ostatními školami, tréninky, školní liga. Co se týče florbalu a dalších sportů, máme žákům co nabídnout.

Den otevřených dveří v MŠ

V listopadu se v mateřské škole konal první letošní den otevřených dveří. Pro rodiče a další návštěvníky jsme připravili ukázky z naší činnosti.


Družinová drakiáda

Kdy už bude konečně foukat, paní učitelko? S pouštěním draků pomáhali menším dětem jejich starší spolužáci.Mapa stránek web: Mgr. Blanka Šenkýřová