NOVINKY A DŮLEŽITÉ INFORMACE

Logo EU a Ministerstva pro místní rozvoj
Tisková zpráva IROP 47 (Tiskova_zpravaIROP47.pdf, 147 kB)
Tisková zpráva IROP 68 (Tiskova_zpravaIROP68.pdf, 143 kB)
Výuka v nové škole byla zahájena 1. září 1982, takže jsme začátkem školního roku oslavili 40. výročí. Dovolte mi, abych vás pozval na Setkání přátel a absolventů ZŠ Sloup, které se koná v pátek 9. června od 16:00 hodin v prostorách školy.
Další informace zde: pozvánka, plakát
 Mgr. Pavel Dočekal, ředitel školy.

Na rozdíl od poplašných zpráv v tisku máme přijaty všechny žáky 9. ročníku na střední školy, což je velký úspěch. První kolo přijímaček – maturitní obory: 13 žáků přijato na školu první volby, 7 žáků na školu druhé volby v přihlášce. Učební obory: 11 žáků první volba, 4 žáci druhá volba. Druhé kolo přijímaček – maturitní obory: přijat 1 žák. Úspěšnost žáků ovlivnila kromě přípravy především strategie na přihláškách. Nebylo vhodné zvolit dvě podobné školy s velkým převisem poptávky.

Malá ochutnávka toho, co čeká žáky v příštím roce – přijmeme nového učitele matematiky, informatiku budou mít povinně všichni žáci druhého stupně, mezi povinné předměty zařadíme finanční gramotnost.

Zde najdete myšlenkovou mapu Koncepce rozvoje základní školy.

Konečně! Již mnoho let volají rodiče i žáci po nových šatnách. V létě roku 2023 se pustíme do kompletní rekonstrukce první poloviny, takže děti z 1. - 5. ročníku půjdou v září 2023 do nového.

Informujeme, že byly vydány Školní řád základní školy a Školní řád mateřské školy platné od 1. září 2022. Informace o obsahu (novinky) – zákaz manipulace s energetickými nápoji a vnášení či užívání návykových látek, jedů a látek, které je napodobují. Mimořádné vzdělávání distančním způsobem nebo mimořádné ředitelské volno v celkovém rozsahu až 10 dnů může ředitel vyhlásit
z důvodu izolace, karantény nebo onemocnění COVID-19 pedagogických pracovníků, kdy nelze zajistit prezenční vzdělávání ve škole nebo vzdělávání distančním způsobem. V odůvodněných případech si ředitel školy může po nepřítomnosti žáka vyžádat prostřednictvím zástupců žáka lékařské potvrzení. Žáci jsou povinni řádně pečovat o propůjčený majetek školy, případně nahradit způsobenou škodu. Počet známek nutných k uzavření klasifikace z druhého cizího jazyka se snižuje na 4 za pololetí.

Leták COVID (letak_COVID.pdf, 100 kB)

Návod (dm_navod.pdf, 150 kB) nebo Videonávod k použití internetové žákovské knížky dm Software.

Srbové ve Sloupě

Byly to čtyři květnové dny nabité akcemi. Děkujeme za návštěvu, přátelé, a za rok v Kragujevaci na shledanou!

Zážitková angličtina

Prohlédněte si fotografie z oblíbeného vaření – tentokrát šlo o zážitkovou formu výuky angličtiny třeťáků a šesťáků.

 

Finanční gramotnost

Tento předmět ve škole úspěšně vyučuje odbornice z praxe – paní Ing. Opustilová. Fotografie jsou z aktivit s třeťáky, ale od příštího školního roku se budou finanční gramotnost učit osmáci již všichni povinně.Mapa stránek web: Mgr. Blanka Šenkýřová