NOVINKY A DŮLEŽITÉ INFORMACE

Logo EU a Ministerstva pro místní rozvoj
Tisková zpráva IROP 47 (Tiskova_zpravaIROP47.pdf, 147 kB)
Tisková zpráva IROP 68 (Tiskova_zpravaIROP68.pdf, 143 kB)
Vyčerpali jsme státní dotaci ve výši 438 tisíc Kč, která byla určena na pořízení robotů a pomůcek pro výuku informatiky. Škola získala množství programovatelných robotů, 3D tiskárnu, počítače.

Opět do Srbska! V květnu 2024 nás čeká poznávací výjezd do země našich přátel. Termín a další podrobnosti včas oznámíme.

Třídní schůzky – informace o chování a prospěchu se dozvíte 26. září 2023 (jen první ročník), 16. listopadu 2023, 16. ledna 2024 a
18. dubna 2024. Mimo tyto termíny si můžete domluvit individuální konzultaci s vyučujícím nebo s ředitelem.

Naši loňští deváťáci dosáhli velmi dobrých výsledkú v jednotných přijímacích zkouškách – v českém jazyku se škola umístila 5,8 % a v matematice 2,7 % nad celostátním průměrem.

Prázdninové práce – mytí oken a parapetů ve výškách a nepřístupných místech mateřské i základní školy odbornou firmou, kompletní rekonstrukce šaten na prvním stupni, vstup z obou stran na čipy, suchá regenerace umělého povrchu na školním hřišti, malování šaten, výměna světel a elektroinstalace, výměna původních křídových tabulí za moderní whiteboardy ve dvou třídách na druhém stupni, nová kompletní sada lavic a židliček v jedné třídě na druhém stupni, nové hrací koutky v mateřské škole – mladý výzkumník, dílna, kuchyně druhá etapa rekonstrukce školní zahrady MŠ – odstranění původního dláždění, nové zpevněné plochy.

Zde najdete myšlenkovou mapu Koncepce rozvoje základní školy.

Informujeme, že byl vydán nový Školní řád základní školy platný od 1. září 2023. Informace o obsahu (novinky) – škola je oprávněna zadávat žákům domácí úkoly, vyžadovat jejich vypracování a hodnotit je. Zajišťuje koordinaci jednotlivých vyučujících při ukládání domácích úkolů z hlediska celkové zátěže žáka. Hodnocení domácích úkolů nemá rozhodující vliv na výslednou známku z daného předmětu na vysvědčení a toto hodnocení se neuzavírá pouze na základě hodnocení domácích úkolů. Nevypracované domácí úkoly se nehodnotí, ale k nevypracování lze přihlédnout při ukládání výchovných opatření nebo hodnocení chování. Za zasílání zpráv s nevhodným či vulgárním obsahem se ukládají výchovná opatření nebo snížená známka z chování.

Adaptační pobyt 2023

V šestém ročníku vznikají nové kolektivy, do tříd přichází noví žáci, v rozvrhu se objeví nové předměty. Proto šesťáci zahajují školní rok "adapťákem", což je pobyt za účasti třídních učitelů a psycholožky. Ten letošní se konal v Karolíně.

Výprava mateřské školy

Děti si užily pěkné počasí také na dobrodružné výpravě za kamarádem z říše hraček.

 

Deváťáci a vybraní žáci

Absolventi a vybraní žáci byli koncem června přijati panem starostou. Za pořízení a poskytnutí fotografií děkujeme panu Hynku Štrajtovi.Mapa stránek web: Mgr. Blanka Šenkýřová