NOVINKY A DŮLEŽITÉ INFORMACE

Logo EU a Ministerstva pro místní rozvoj
Tisková zpráva IROP 47 (Tiskova_zpravaIROP47.pdf, 147 kB)
Tisková zpráva IROP 68 (Tiskova_zpravaIROP68.pdf, 143 kB)
Letošní vánoční prázdniny začínají v sobotu 23. prosince a končí v úterý 2. ledna. V roce 2024 se do školy nastupuje ve středu 3. ledna.

Do prázdnin nás čeká ještě velké množství akcí – sportovní turnaje, rozsvěcení stromku, mikulášská nadílka, školská rada, Vánoční akademie a Vánoční dílny. Budete-li mít čas, přijďte si s námi 22. prosince do školy společně u stromku zazpívat vánoční koledy.

Poznačte si do diáře datum 12. ledna 2023. V ten den se od 20:00 hodin uskuteční v KD Sloup tradiční ples školy. Vstupné činí 150 Kč, hudba Prorock2. Upozorňujeme, že akce je určena pouze pro dospělé návštěvníky.

Dostali jsme pozvání, abychom naše srbské přátele navštívili v termínu 13. - 17. května 2024. Zde najdete návratku, kterou je třeba v případě zájmu o výjezd žáka vyplnit a odevzdat Mgr. Vladěně Ševčíkové. V Srbsku nás čeká pestrý a zajímavý program a příležitost v praxi použít angličtinu, kterou Srbové velmi dobře ovládají.

Vyčerpali jsme státní dotaci ve výši 438 tisíc Kč, která byla určena na pořízení robotů a pomůcek pro výuku informatiky. Škola získala množství programovatelných robotů, 3D tiskárnu, počítače.

Zde najdete myšlenkovou mapu Koncepce rozvoje základní školy.

Informujeme, že byl vydán nový Školní řád základní školy platný od 1. září 2023. Informace o obsahu (novinky) – škola je oprávněna zadávat žákům domácí úkoly, vyžadovat jejich vypracování a hodnotit je. Zajišťuje koordinaci jednotlivých vyučujících při ukládání domácích úkolů z hlediska celkové zátěže žáka. Hodnocení domácích úkolů nemá rozhodující vliv na výslednou známku z daného předmětu na vysvědčení a toto hodnocení se neuzavírá pouze na základě hodnocení domácích úkolů. Nevypracované domácí úkoly se nehodnotí, ale k nevypracování lze přihlédnout při ukládání výchovných opatření nebo hodnocení chování. Za zasílání zpráv s nevhodným či vulgárním obsahem se ukládají výchovná opatření nebo snížená známka z chování.

Sluneční soustava

Páťáci pod vedením Michala Kaly propojili praktické činnosti a přírodovědu. Výsledkem je perfektní model Sluneční soustavy.

Den zvířat, stromů a úsměvů

Prohlédněte si fotografie z projektové výuky, kterou dětem v II. A připravila paní učitelka Koutná.

 

Podzim v družině

Díky pěknému podzimnímu počasí si děti ve školní družině užily spoustu pestrých aktivit.Mapa stránek web: Mgr. Blanka Šenkýřová