NOVINKY A DŮLEŽITÉ INFORMACE

Logo EU a Ministerstva pro místní rozvoj
Tisková zpráva IROP 47 (Tiskova_zpravaIROP47.pdf, 147 kB)
Tisková zpráva IROP 68 (Tiskova_zpravaIROP68.pdf, 143 kB)
Poslední třídní schůzky v letošním školním roce se konají ve čtvrtek 20. dubna od 14:00 do 16:00 hodin.

Zápis k povinné školní docházce bude v úterý 4. dubna od 15:00 ve škole. Je povinný pro děti, které nejpozději 31. srpna 2023 dosáhnou 6 let. Kritéria pro přijetí a bližší informace najdete zde.

Ve čtvrtek 6. dubna jsou velikonoční prázdniny.

Ve čtvrtek a pátek po Velikonocích proběhnou přijímací zkoušky na střední školy. Deváťáci mají ve škole velké množství přípravných aktivit, takže nezbývá než držet palce.

Na horní chodbě druhého stupně vznikla nová anglická knihovna. Knihy si z ní mohou po domluvě s vyučujícími kdykoliv vypůjčit také žáci. Na jaře se také chystáme ve vestibulu u ředitelny vybudovat malou retro galerii školních pomůcek.

Zde najdete myšlenkovou mapu Koncepce rozvoje základní školy.

Na Květný pátek, tedy 31. března, bude ředitelské volno – základní škola bude uzavřena. Mateřská škola je v provozu bez omezení.

Konečně! Již mnoho let volají rodiče i žáci po nových šatnách. V létě roku 2023 se pustíme do kompletní rekonstrukce první poloviny, takže děti z 1. - 5. ročníku půjdou v září 2023 do nového.

Informujeme, že byly vydány Školní řád základní školy a Školní řád mateřské školy platné od 1. září 2022. Informace o obsahu (novinky) – zákaz manipulace s energetickými nápoji a vnášení či užívání návykových látek, jedů a látek, které je napodobují. Mimořádné vzdělávání distančním způsobem nebo mimořádné ředitelské volno v celkovém rozsahu až 10 dnů může ředitel vyhlásit
z důvodu izolace, karantény nebo onemocnění COVID-19 pedagogických pracovníků, kdy nelze zajistit prezenční vzdělávání ve škole nebo vzdělávání distančním způsobem. V odůvodněných případech si ředitel školy může po nepřítomnosti žáka vyžádat prostřednictvím zástupců žáka lékařské potvrzení. Žáci jsou povinni řádně pečovat o propůjčený majetek školy, případně nahradit způsobenou škodu. Počet známek nutných k uzavření klasifikace z druhého cizího jazyka se snižuje na 4 za pololetí.

Leták COVID (letak_COVID.pdf, 100 kB)

Návod (dm_navod.pdf, 150 kB) nebo Videonávod k použití internetové žákovské knížky dm Software.

Den otevřených dveří

Před jarními prázdninami se škola otevřela veřejnosti i dětem ze všech spádových MŠ.

Družinový masopust

V masopustním průvodu školní družiny nechyběla muzika a ani povedené masky. Po Sloupu se prošla i Rubikova kostka.

 

Srdíčkový den

Prohlédněte si fotografie z projektové výuky druháků, která byla zaměřena na prevenci rizikového chování.Mapa stránek web: Mgr. Blanka Šenkýřová