NOVINKY A DŮLEŽITÉ INFORMACE

Logo EU a Ministerstva pro místní rozvoj
Tisková zpráva IROP 47 (Tiskova_zpravaIROP47.pdf, 147 kB)
Tisková zpráva IROP 68 (Tiskova_zpravaIROP68.pdf, 143 kB)
Ve čtvrtek 29. června se koná slavnostní přijetí absolventů školy (14:45) a vybraných zástupců jednotlivých tříd (15:30) starostou městyse Sloup Ing. Martinem Mikuláškem. Akce proběhne v kulturním domě.

Žákům nabízíme možnost zúčastnit se výměnného zájezdu do partnerské školy v srbském Kragujevaci, který se uskuteční 19. – 23. září 2022. Na velvyslanectví v Bělehradě jsme ověřili, že je v Srbsku klid a neplatí žádná omezení. Srbové mluví velmi dobře anglicky. Žáci se ubytují v rodinách, které jim zajistí snídaně a večeře. Na obědy budou chodit do partnerské školy. Návratky jsou zde.

Rušný závěr školního roku měli žáci se zájmem o angličtinu. Absolvovali poznávací výlet do Anglie a také mezinárodní jazykové zkoušky organizované společností British Coucil. Na zkoušky škola přispívá a žáky na ně připravuje.

Výlety a rafty! Na konci školního roku se rozjedou třídy na školní výlety po celé naší vlasti. Čeká je poznávání mnoha zajímavých míst. Žáci devátého ročníku si po dvou letech konečně užijí rafty na Vltavě.

Na základě zákona č. 67/2022 Sb. o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny určuje ředitel po dohodě se zřizovatelem druhý termín zápisu do ZŠ a MŠ, tzv. zvláštní zápis pro děti cizince, kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana. Informace zde.

Máme nový termín výjezdu našich žáků a učitelů na výměnný pobyt do Srbska, a to do 19. do 23. září. Doufejme, že to „do třetice“ vyjde.

Informujeme, že byly vydány Školní řád základní školy a Školní řád mateřské školy platné od 1. září 2021. Informace o obsahu – upřesnění povinností žáků, omlouvání v průběhu distanční výuky, upřesnění práv rodičů, udělování výchovných opatření v průběhu distanční výuky (základní škola). Upřesnění povinností rodičů, provozu mateřské školy, kritéria přijetí (mateřská škola).

Leták COVID (letak_COVID.pdf, 100 kB)

Návod (dm_navod.pdf, 150 kB) nebo Videonávod k použití internetové žákovské knížky dm Software.

Mezinárodní jazykové zkoušky

Početná skupina našich žáků se zúčastnila cambridgeských zkoušek, které jsou mezinárodně uznávaným potvrzením kvalitní výuky angličtiny.

Školní výlety

Naši žáci si po dvou letech užili školní výlety. Prohlédněte si fotografie z akčního pobytu třídy 6. A v Baldovci.


Družinový výlet

Parádní sobotní výlet do ostravské zoologické zahrady má za sebou školní družina.Mapa stránek © 2014 Mgr. Blanka Šenkýřová