NOVINKY A DŮLEŽITÉ INFORMACE

Logo EU a Ministerstva pro místní rozvoj
Tisková zpráva IROP 47 (Tiskova_zpravaIROP47.pdf, 147 kB)
Tisková zpráva IROP 68 (Tiskova_zpravaIROP68.pdf, 143 kB)
1. září zahájíme školní rok 2021/2022. Žáci 1. ročníku se i s rodiči sejdou v 8:00 v kulturním domě, žáci 2. – 9. ročníku ve škole.

Zde si přečtěte informace týkající se školního roku 2021/2022 vzhledem ke COVID-19.
Pro děti, které ve školním roce 2020/2021 navštěvovaly mateřskou školu, je provoz ve dnech 30. – 31. srpna 2021.

V úterý 31. srpna se v 15:00 hodin v mateřské škole koná informační schůzka pro rodiče všech dětí, které budou v roce 2021/2022 navštěvovat naši MŠ.

Doporučujeme všem rodičům pravidelně sledovat zprávy v dm Software, které budeme přeposílat také na uložené maily. Pokud máte problém s přístupem, kontaktujte školu.

Výsledky voleb do školské rady – zástupcem rodičů byl zvolený pan Marek Pernica, zástupkyní pedagogických pracovníků paní Eva Turčanová. Za zřizovatele byl jmenován pan Vladimír Čípek.

Děkujeme za vaše dary, které byly určeny na obnovu obce Lužice. Celkový výtěžek dosáhl úctyhodné výše, starostovi obce Lužice jsme předali celkem 110 000 Kč. Přes dm Software jsme odeslali průvodní dopis pro pana starostu obce Lužice, následně také příjmový doklad. Mgr. Pavel Dočekal za všechny zaměstnance ZŠ a MŠ Sloup.

Vyjde to tentokrát? Již dvakrát jsme museli zrušit termín návštěvy našich srbských přátel v Kragujevaci. Nyní máme nový termín výjezdu – od úterý 28. září do soboty 2. října 2021.

Informujeme, že byly vydány Školní řád základní školy a Školní řád mateřské školy platné od 1. září 2021. Informace o obsahu – upřesnění povinností žáků, omlouvání v průběhu distanční výuky, upřesnění práv rodičů, udělování výchovných opatření v průběhu distanční výuky (základní škola). Upřesnění povinností rodičů, provozu mateřské školy, kritéria přijetí (mateřská škola).

Leták COVID (letak_COVID.pdf, 100 kB)

Návod (dm_navod.pdf, 150 kB) nebo Videonávod k použití internetové žákovské knížky dm Software.

Výlet na Holštejn

Loňští šesťáci se závěrem školního roku vypravili poznávat přírodu a pamětihodnosti našeho kraje.


Návštěva mateřských škol

Zlepšená epidemická situace nám v červnu umožnila pozvat budoucí školáky na návštěvu a prohlídku.


Bude letos bazén?

V nadcházejícím školním roce bychom rádi po dvou letech opět napustili školní bazén.Mapa stránek © 2014 Mgr. Blanka Šenkýřová