NOVINKY A DŮLEŽITÉ INFORMACE

Logo EU a Ministerstva pro místní rozvoj
Tisková zpráva IROP 47 (Tiskova_zpravaIROP47.pdf, 147 kB)
Tisková zpráva IROP 68 (Tiskova_zpravaIROP68.pdf, 143 kB)
Obhajoby po dvou letech! Naposledy v roce 2019 se uskutečnily obhajoby ročníkových prací deváťáků. Letos se konají 6. – 9. června vždy od 12:00 hodin v učebně chemie a jsou veřejně přístupné. Rozpis včas zveřejníme a srdečně zveme.

Rušný závěr školního roku měli žáci se zájmem o angličtinu. Absolvovali poznávací výlet do Anglie a také mezinárodní jazykové zkoušky organizované společností British Coucil. Na zkoušky škola přispívá a žáky na ně připravuje.

Výlety a rafty! Na konci školního roku se rozjedou třídy na školní výlety po celé naší vlasti. Čeká je poznávání mnoha zajímavých míst. Žáci devátého ročníku si po dvou letech konečně užijí rafty na Vltavě.

Na základě zákona č. 67/2022 Sb. o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny určuje ředitel po dohodě se zřizovatelem druhý termín zápisu do ZŠ a MŠ, tzv. zvláštní zápis pro děti cizince, kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana. Informace zde.

Závěrečná pedagogická rada se koná v pondělí 20. června. Je třeba, aby do tohoto dne žáci měli z každého předmětu dostatek známek, podrobnosti najdete zde. V opačném případě nelze klasifikaci uzavřít.

Máme nový termín výjezdu našich žáků a učitelů na výměnný pobyt do Srbska, a to do 19. do 23. září. Doufejme, že to „do třetice“ vyjde.

Informujeme, že byly vydány Školní řád základní školy a Školní řád mateřské školy platné od 1. září 2021. Informace o obsahu – upřesnění povinností žáků, omlouvání v průběhu distanční výuky, upřesnění práv rodičů, udělování výchovných opatření v průběhu distanční výuky (základní škola). Upřesnění povinností rodičů, provozu mateřské školy, kritéria přijetí (mateřská škola).

Leták COVID (letak_COVID.pdf, 100 kB)

Návod (dm_navod.pdf, 150 kB) nebo Videonávod k použití internetové žákovské knížky dm Software.

Střípky z 3. A

Zábavná angličtina, ekologická výchova a pracovní činnosti v dílnách. Třeťáci se ve škole nenudí.

Čarodějnice v družině

Čarodějnická bojovka a závody na košťatech. Ve školní družině bývá veselo.


Perly z archivu 2009

Školní výlety do zajímavých míst se blíží. Podívejte se, jak si užívala 8. A v roce 2009 v Českém ráji.Mapa stránek © 2014 Mgr. Blanka Šenkýřová