POPIS PODMÍNEKMŠ Sloup byla otevřena 1. září roku 2002 a do 30. června roku 2020 působila jako samostatný subjekt.

Škola je umístěna v přízemní budově, je jednotřídní a nachází se v klidné části městyse Sloup v těsné blízkosti základní školy a kulturního domu. Prostranství před mateřskou školou je zatravněné, u vchodu osázené okrasnými keři. Z jižní strany na budovu mateřské školy navazuje oplocená školní zahrada, která svou rozlohou, členitým terénem s jehličnatými stromy, keři a dřevinami poskytuje dětem možnost aktivního prožití pobytu venku, umožňuje jim tvořivou hru a pohyb.

Na základě výjimky z nejvyššího počtu dětí má škola kapacitu 28 dětí.

Zaměstnanci MŠ

Ředitel ZŠ a MŠ Mgr. Pavel Dočekal
Zástupkyně ředitele pro mateřskou školu Hana Sedláková
Učitelka Blažena Kvasnicová
Školní asistentka Pavlína Kučerová
Domovnice Marie Kučerová


Mapa stránek © 2014 Mgr. Blanka Šenkýřová