Tato stránka používá cookies pro zlepšení uživatelského komfortu. Kliknutím na "Souhlasím" souhlasíte s našimi zásadami ochrany osobních údajů a používáním cookies.

 

NOVINKY A DŮLEŽITÉ INFORMACE

Logo EU a Ministerstva pro místní rozvoj
Tisková zpráva IROP 47 (Tiskova_zpravaIROP47.pdf, 147 kB)
Tisková zpráva IROP 68 (Tiskova_zpravaIROP68.pdf, 143 kB)
Zápis do mateřské školy se koná v úterý 7. května od 8:00 do 11:30 hodin v kanceláři MŠ. Zde najdete kritéria a bližší informace.

Ve čtvrtek 18. dubna se od 14:00 do 16:00 hodin konají třídní schůzky. Ten samý den proběhne v 15:30 v jídelně informační schůzka pro rodiče, jejichž děti jedou v květnu do Srbska.

Vrcholí příprava deváťáků na přijímací zkoušky. Žákům ve škole nabízíme tyto aktivity – odpolední přípravné kurzy ČJ a M s vyučujícími, akce Přijímačky nanečisto a Semináře z ČJ a M, navýšení počtu hodin ČJ a M v rozvrhu, dva přípravné kurzy ČJ a M přímo v rozvrhu. Všechny uvedené aktivity jsou pro naše žáky zdarma.

Dostali jsme pozvání, abychom naše srbské přátele navštívili v termínu 13. - 17. května 2024. Zde najdete návratku, kterou je třeba v případě zájmu o výjezd žáka vyplnit a odevzdat Mgr. Vladěně Ševčíkové. V Srbsku nás čeká pestrý a zajímavý program a příležitost v praxi použít angličtinu, kterou Srbové velmi dobře ovládají.

V pondělí a úterý 6. – 7. května ve škole proběhne celoškolní projektová výuka s názvem „Hobby naší doby“. Žáci se rozdělí do věkově smíšených týmů; budou pro ně připraveny dílny s pestrým a zajímavým programem.

Anglie bude na podzim. V termínu 16. – 21. října 2024 nás čeká studijní vzdělávací zájezd a názvem „Anglické království pro základní školy“.

Zde najdete myšlenkovou mapu Koncepce rozvoje základní školy.

Informujeme, že byl vydán nový Školní řád základní školy platný od 1. září 2023. Informace o obsahu (novinky) – škola je oprávněna zadávat žákům domácí úkoly, vyžadovat jejich vypracování a hodnotit je. Zajišťuje koordinaci jednotlivých vyučujících při ukládání domácích úkolů z hlediska celkové zátěže žáka. Hodnocení domácích úkolů nemá rozhodující vliv na výslednou známku z daného předmětu na vysvědčení a toto hodnocení se neuzavírá pouze na základě hodnocení domácích úkolů. Nevypracované domácí úkoly se nehodnotí, ale k nevypracování lze přihlédnout při ukládání výchovných opatření nebo hodnocení chování. Za zasílání zpráv s nevhodným či vulgárním obsahem se ukládají výchovná opatření nebo snížená známka z chování.

Návštěva mateřských škol a zápis

V březnu a dubnu proběhly dvě důležité akce – návštěva dětí ze spádových mateřských škol a zápis do prvních tříd.


Jaro přišlo do školky

Prohlédněte si fotografie z tematického celku jaro, který děti plnily v mateřské škole.
 

Semináře z ČJ a M

Proběhly Semináře z českého jazyka a matematiky, kterým všichni neřeknou jinak než "nalívárna". Týden měli deváťáci dopoledne v rozvrhu pouze ČJ a M. Akci jsme vylepšili o tandemovou výuku, tedy každé skupině se věnovali dva vyučující.Mapa stránek web: Mgr. Blanka Šenkýřová