KALENDÁŘ AKCÍ 2021/2022

 
20. – 26. února Lyžařský výcvik 7. ročníku (Karlov)  
7. – 11. února Lyžařský výcvik 2. – 5. ročníku (Olešnice)  
4. února Pololetní prázdniny  
3. února Námořnická diskotéka, akce ŠD  
31. ledna Pololetní vysvědčení  
26. ledna Pololetní pedagogická rada, 13:30 hodin  
21. ledna  Lipka – Jezírko, výukový program, 1. stupeň  
11. ledna Třídní schůzky, 14:00 – 16:00 hodin  
3. ledna Nástup do školy po prázdninách  
23. prosince – 2. ledna  Vánoční prázdniny  
Foto prosinec: Na Lipce  
22. prosince Poslední den provozu mateřské školy před prázdninami  
17. prosince Poslední den školy před prázdninami – základní škola  
15. prosince Lipka – Jezírko, výukový program, 1. stupeň  
14. prosince  Technická olympiáda, TEGA Blansko  
13. prosince Jednání školské rady, 14:30 hodin  
6. prosince Lipka – Jezírko, výukový program, 1. stupeň  
3. prosince  Mikulášská nadílka v MŠ a na 1. stupni ZŠ. Foto
Foto listopad: Nové workoutové hřiště   Halloween   Florbal   Polámal se mraveneček
25. listopadu Třídní schůzky, 14:00 – 16:00 hodin.
Burza středních škol, jídelna, 15:30 hodin.
Lipka – Jezírko, výukový program, 1. stupeň.
 
24. listopadu Pedagogická rada, 13:30 hodin.  
9. listopadu Beseda deváťáků s ředitelem školy  
1.listopadu Termín pro nahlášení témat ročníkových prací řediteli.
Zahájení provozu bazénu.
 
Foto říjen: Družina  
27. – 29. října Podzimní prázdniny  
13. října Beseda se spisovatelem Arnoštem Vašíčkem, 6. – 9. ročník  
9. října Slavnostní odhalení pomníku Zbyšku Nečasovi před školou,
14:00 hodin
Plakát
Foto
8. října Filmové představení (film Ležáky) a beseda s členy Czech
Spifire Club, 7. – 8. ročník
 
6. – 9. října Vlastivědné putování deváťáků - Praha Foto
7. října Výuka na dětském dopravním hřišti, 4. ročník  
29. září Návštěva keramiky paní Horáčkové – 6. A  
22. září Třídní schůzky 1. A a 1.B; 15:00 hodin  
9. – 10. září Adaptační kurz pro žáky 6. ročníku Foto
6. září Běžný rozvrh  
2. – 3. září Třídní učitelé ve svých třídách.  
1. září Slavnostní zahájení školního roku 2021/2022.
1. ročník v 8:00 hodin v KD Sloup, 2. – 9. ročník ve škole.
 
31. srpna Porada ředitelů – sdružení CIRSIUM (hotel Broušek).
15:00 hodin – informační schůzka pro rodiče dětí MŠ.
 
25. srpna Zahájení přípravného týdne (pedagogové jsou ve škole).
15:00 hodin – jednání školské rady (ředitelna).
 

Mapa stránek © 2014 Mgr. Blanka Šenkýřová