KALENDÁŘ AKCÍ 2021/2022

 
27. – 29. října Podzimní prázdniny  
13. října Beseda se spisovatelem Arnoštem Vašíčkem, 6. – 9. ročník  
9. října Slavnostní odhalení pomníku Zbyšku Nečasovi před školou,
14:00 hodin
Plakt
8. října Filmové představení (film Ležáky) a beseda s členy Czech
Spifire Club, 7. – 8. ročník
 
6. – 9. října Vlastivědné putování deváťáků - Praha  
7. října Výuka na dětském dopravním hřišti, 4. ročník  
29. září Návštěva keramiky paní Horáčkové – 6. A  
22. září Třídní schůzky 1. A a 1.B; 15:00 hodin  
9. – 10. září Adaptační kurz pro žáky 6. ročníku Foto
6. září Běžný rozvrh  
2. – 3. září Třídní učitelé ve svých třídách.  
1. září Slavnostní zahájení školního roku 2021/2022.
1. ročník v 8:00 hodin v KD Sloup, 2. – 9. ročník ve škole.
 
31. srpna Porada ředitelů – sdružení CIRSIUM (hotel Broušek).
15:00 hodin – informační schůzka pro rodiče dětí MŠ.
 
25. srpna Zahájení přípravného týdne (pedagogové jsou ve škole).
15:00 hodin – jednání školské rady (ředitelna).
 

Mapa stránek © 2014 Mgr. Blanka Šenkýřová