ŠKOLNÍ JÍDELNA - VÝDEJ DO JÍDLONOSIČŮ

 • Strávník si do mezidveří (boční vchod do kuchyně u rampy) do police přinese jídlonosič od 5.30 -10.00 hodin. Nejlépe čtyřkomorový.
 • Jídlonosič bude podepsaný a opatřený čipem. Neoznačené jídlonosiče ignorujeme.
 • Naplněný jídlonosič si strávník tamtéž může vyzvednout od 10.40 -14.00 hodin.
 • Nevyzvednuté jídlonosiče budou po 14. hodině umístěny na rampu.
 • Mezidveří je odemčeno od 5.30 – 14.00 hodin.
 • Do mezidveří je zákaz vstupu zvířatům.
 • Jídelníčky, složenky apod. budou dávány k jídlonosičům.
 • Jídlonosič může být na výměnu.
 • Cena oběda je 65 Kč a platba za obědy musí být na účet školy připsána nejpozději poslední pracovní den měsíce, dále je strávník odhlášen.
 • Podrobné informace o stravování a alergenech na vyžádání v kuchyni nebo na internetu.
 • Odhlášení z obědů je do 7 hodin na příslušný den, změny ve výběru jsou možné do 12 hodin předchozího pracovního dne.
 • Kontakty: telefon: 516 435 381 nebo 721 711 338
  e-mail: jidelnasloup@seznam.cz


Mapa stránek © 2014 Mgr. Blanka Šenkýřová