ŠKOLNÍ JÍDELNA - ZÁKLADNÍ INFORMACE


1. Strávníci jsou automaticky přihlášeni k výběr u oběda č.1 a mohou si vybrat oběd č.2 nebo stravu
odhlašovat.

2. Jídelníček najdete ve školní jídelně, na stránkách školy www.zssloup.net a v aplikaci www.strava.cz.

3. Výběr stravy prováděje vždy do 12:00 hodin předchozího pracovního dne (změna na č. 2)
- čipem na terminálu v jídelně
- přes aplikaci www.strava.cz
- osobně u vedoucí stravování Jitky Ondrouškové
- telefonicky u vedoucí stravován í na čísle 516 435 381 nebo 721 711 338
- zasláním e mailu na adresu jidelnasloup@seznam.cz.

4. Odhlašování obědů provádějte nejpozději do 7:00 hodin příslušného dne (nechci oběd)
- čipem na terminálu v jídelně
- přes aplikaci www.strava.cz
- osobně u vedoucí stravování Jitky Ondrouškové
- telefonicky u vedoucí stravování na čísle 516 435 381 nebo 721 711 338
- zasláním e mailu na adresu jidelnasloup@seznam.cz.

5. Kontakt
- telefon: 516 345 381 nebo 721 711 338
- e-mail: jidelnasloup@seznam.cz
- stránky školy: www.zssloup.net
- stránky jídelny: www.zssloup.net/jidelna.php.

6. Číslo účtu školy: 153 771 359 / 0300.

7. Nákup čipu
Strávník chodí na oběd s funkčním čipem, který stojí 115,00 Kč a je nutné jej zakoupit v první
den stravování. Při ztrátě je třeba zakoupit nový ve stejné ceně. Když ztracený čip strávník nalezne,
náhradní čip vykoupíme zpět a aktivujeme starší. Podmínka je, že čip je funkční, za znehodnocený čip
není náhrada (nevykupuje se a ani nevyměňuje). Prvňáčci dostávají vždy nový čip.

8. Náhlá nemoc
V případě náhlé nemoci má žák právo na odběr obědu za dotovanou cenu (je účtována pouze cena potravin) v první den nepřítomnosti (dále pravidla pro výdej do jídlonosičů). Jídlonosič musí být podepsán a opatřen čipem. Neodhlášený oběd propadá bez náhrady . Pokud tedy zapomenete žáka včas
odhlásit, budeme od druhého dne nepřítomnosti účtovat také mzdové a režijní náklady stravy, takže
celková cena oběda bude 80,00 Kč. Nepodepsaný jídlonosič bez čipu neplníme.

9. Platba obědů
Obědy musí být uhrazeny do předposledního dne v měsíci, jinak další měsíc bude
strávník automaticky vyloučen ze stravování.

10. Způsob úhrady obědů
- inkasem
Bezhotovostní platební styk formou svolení k inkasu z účtu. První zálohová platba je
ve výši 700, Kč. Další platba v první dekádě října bude stržena ve výši přihlášené stravy v září.
Po u končení docházky žáka do ZŠ Sloup budou vráceny přeplatky na účet
V září dalšího školního roku bude žák automaticky přihlášen ke stravě. V případě, že nemáte zájem o
stravování, musíte ho ve školní jídelně odhlásit.
Ve vaší bance je nutno založit svolení k inkasu ve výši příslušné jistiny 800 Kč pro případ navýšení
stravného.
- individuálním bankovním převodem (označte individuální výběr)
Přeplatky se budou vracet na účet:…………………………………….
    - individuálně chci dostávat papírový předpis na zaplacení obědů
    - individuálně chci dostávat předpis na email ……………………………
Při individuálním bankovním převodu uhraďte obědy do 20. dne v měsíci. První zálohu za obědy
zákonní zástupci zašlou sami pod variabilním symbolem strávníka ve výši 700,- Kč na účet školy.
Školní jídelně sdělíte číslo účtu, kam se budou přeplatky vracet.

11. Aplikace www.strava.cz
Od září 2019 je možno si obědy objednávat přes mobilní aplikaci www.strava.cz
. Pro telefony a tablety s operačním systémem Android si ji můžete zdarma stáhnout na Google Play, odkaz pro stažení najdete na www.strava.cz. Aplikace umožní přihlašovat či odhlašovat stravu odkudkoli a
Přihlašování probíhá pod uživatelským jménem a je chráněno heslem. V aplikaci najdete vždy aktuální
informace o vydané stravě a stavu vašeho konta. Můžete také sledovat historii objednávek a plateb za
stravu. Pokud zapomenete heslo, vedoucí stravování přidělí nové a zašle jej na na email. Po prvním
přihlášení doporučujeme změnit si heslo.

12. Stránky školy sekce JIDELNA
Na stránkách školy naleznete mnoho důležitých informací složení oběda včetně alergenů, platby za
obědy pod VS strávníka, jídelníček, řády.

13. Adresa: Základní škola a mateřská škola Sloup, příspěvková organizace, 679 13 Sloup čp. 200

14. Problém
Když si nevíte rady, zavolejte anebo napište e mail. Rádi pomůžeme.


Mapa stránek web: Mgr. Blanka Šenkýřová