ROČNÍKOVÉ PRÁCE

ROČNÍKOVÉ PRÁCE 2020/2021

Buchvaldková Ellen
Čachotská Daniela
Čech Martin
Dvořáčková Jana
Hejč Miroslav
Kalová Aneta
Kouřilová Ilona
Kubingerová Jana
Kučera Jakub
Martináková Natálie
Mikulášková Aneta
Mikulášková Natálie
Mynaříková Nikola
Nejezchleb Tomáš
Němec Filip
Odehnalová Ivona
Ondroušková Tereza
Pavlíková Anna
Řepa Dominik
Skácel Vojtěch
Skoták Alois
Ševčík Adam
Ševčíková Alžběta
Šindelková Eliška Violet
Šmída Samuel
Štross Martin
Urbánek David
Vytásek Adam
Zajíček Radko
Zouhar Daniel

Titulní strana

ANKETA

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA ROČNÍKOVÝCH PRACÍ

Pokud chcete být při vypracování ročníkových prací úspěšní, klikněte zde. V hodnotící tabulce najdete důležité informace o tom, jaké bodové hodnocení můžete dostat v jednotlivých fázích akce. Celkem musíte dosáhnout nejméně 50 bodů.

CO JSOU TO ROČNÍKOVÉ PRÁCE?

Ročníkové práce jsou originálním projektem pedagogů ZŠ Sloup, který je určen pro žáky 9. tříd. Hlavním cílem je naučit je využívat získané poznatky v praxi a vhodně doplnit učivo základní školy.
Každý žák si zvolí zadané téma, vybere konzultanta či konzultanty z řad pedagogů a má za úkol vypracovat a před komisí obhájit individuální práci o rozsahu přibližně 5 – 15 stran.
Předchozí ročník projektu ukázal, že ročníkové práce vhodně doplňují výuku v základní škole zejména v těchto oblastech:
  • Samostatná práce žáka s informacemi, jejich výběr a editace z více na sobě nezávislých informačních zdrojů.
  • Vyzkoušení si obhajoby vlastních myšlenek a schopností před komisí – příprava s video nahrávkou (upozorňování na chyby při prezentaci loňského ročníku).
  • Zlepšení praktických dovedností při práci s počítačem a kancelářskou technikou – s textovými a tabulkovými editory; úprava textu, fotografií, zálohování dat.
  • Možnost vyzkoušení si praktické profesní orientace, návaznost na dosavadní zájmy a záliby žáka.
  • Smysluplné zakončení povinné školní docházky po přijímacím řízení na střední školy.

Foto


Mapa stránek © 2014 Mgr. Blanka Šenkýřová