ROČNÍKOVÉ PRÁCE

Pokyny (pokyny.pdf, 251 kB)

Titulní strana (titulni_strana.doc, 193 kB)

Práce a konzultanti 2023/24 (prace-konzultanti.pdf, 106 kB)

LOŇSKÉ ROČNÍKOVÉ PRÁCE

Čejková Tereza
Doležal Ondřej
Dvořáčková Tereza
Havlíček Kryštof
Hejč Václav
Hlaváček Robin
Jančí Jana
Jarůšek Kryštof
Kopecká Simona
Kopecký Michal
Králíková Simona
Láznička Marek
Malcovská Andrea
Mikulášková Alena
Moravec Antonín
Musilová Eliška
Mynařík Jiří
Mynaříková Kristýna
Nesrovnal Adam
Nezval Jiří
Novotný Jan
Ondroušková Jolana
Opustil Daniel
Poláková Karolína
Sotolář Jiří
Šebela Šimon
Šindelková Karolína Luiza
Šmídová Marika
Šťastná Tereza
Štoudek Vít
Štrajt Šimon
Veselá Lucie Anna
Vybíhal Radim
Vybíhalová Aneta
Zavřelová Adéla
Zouharová Adéla

ANKETA (anketa.pdf, 122 kB)

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA ROČNÍKOVÝCH PRACÍ

Pokud chcete být při vypracování ročníkových prací úspěšní, klikněte zde (hodnotici_tabulka.doc, 29 kB). V hodnotící tabulce najdete důležité informace o tom, jaké bodové hodnocení můžete dostat v jednotlivých fázích akce. Celkem musíte dosáhnout nejméně 50 bodů.

CO JSOU TO ROČNÍKOVÉ PRÁCE?

Ročníkové práce jsou originálním projektem pedagogů ZŠ Sloup, který je určen pro žáky 9. tříd. Hlavním cílem je naučit je využívat získané poznatky v praxi a vhodně doplnit učivo základní školy.
Každý žák si zvolí zadané téma, vybere konzultanta či konzultanty z řad pedagogů a má za úkol vypracovat a před komisí obhájit individuální práci o rozsahu přibližně 5 – 15 stran.
Předchozí ročník projektu ukázal, že ročníkové práce vhodně doplňují výuku v základní škole zejména v těchto oblastech:
  • Samostatná práce žáka s informacemi, jejich výběr a editace z více na sobě nezávislých informačních zdrojů.
  • Vyzkoušení si obhajoby vlastních myšlenek a schopností před komisí – příprava s video nahrávkou (upozorňování na chyby při prezentaci loňského ročníku).
  • Zlepšení praktických dovedností při práci s počítačem a kancelářskou technikou – s textovými a tabulkovými editory; úprava textu, fotografií, zálohování dat.
  • Možnost vyzkoušení si praktické profesní orientace, návaznost na dosavadní zájmy a záliby žáka.
  • Smysluplné zakončení povinné školní docházky po přijímacím řízení na střední školy.

Foto


Mapa stránek web: Mgr. Blanka Šenkýřová