KALENDÁŘ AKCÍ 2020/2021

 
  Všechny naplánované akce školy se ruší z důvodu mimořádných opatření. O změně budeme žáky i veřejnost informovat“  
Foto říjen:    Přírodopisná učebna  
20. října Centrum ekologické výchovy Jezírko (2. ročník)  
19. října Centrum ekologické výchovy Jezírko (1. ročník)  
13. října Výuka čtvrťáků na dopravním hřišti  
5. října Zahájení činnosti kroužků  
30. září Jednání sdružení škol Cirsium  
17. září Třídní schůzky prvního ročníku; čas upřesní třídní učitelky  
8. – 9. září Adaptační pobyt 6. ročníku (tento rok proběhne celá akce ve
škole)
Foto
7. září Běžný rozvrh  
2. – 4. září Třídní učitelé ve svých třídách  
1. září Slavnostní zahájení školního roku 2019/2020.
1. ročník v 8:00 hodin v KD Sloup,
2. – 9. ročník ve škole.
Foto
Foto srpen: Laboratoř  
31. srpna Zahájení provozu mateřské školy.  
28. srpna Porada ředitelů – sdružení CIRSIUM (hotel Broušek).  
25. srpna Zahájení přípravného týdne (pedagogové jsou ve škole).
15:00 hodin – jednání školské rady (ředitelna).
 

Mapa stránek © 2014 Mgr. Blanka Šenkýřová