NOVINKY A DŮLEŽITÉ INFORMACE

Od prosince 2017 bude školská rada při ZŠ Sloup pracovat na základě voleb v tomto složení: zástupce zřizovatele – Vladimír Čípek,
zástupce rodičů – Ing. Tomáš Vybíhal,
zástupce pedagogických pracovníků – Mgr. Eva Turčanová.
Další informace


V prosinci navštíví naši školu odborníci z červeného kříže, kteří mají pro žáky osmých a devátých tříd připravený celodenní intenzivní vzdělávací program na téma první pomoc a záchrana lidského života.

V tomto období jsme pro žáky připravili množství zajímavých aktivit. Sérii turnajů absolvují florbalisté, šesťáci se vypraví do Moravského zemského muzea Brno, vyšší ročníky čekají technická olympiáda a ekonomická olympiáda v Blansku.

Video k představení nového rodičovského prostředí v žákovské knížce DM Software a podepisování známek. Výrobce systému provedl tyto změny na základě našich připomínek a vašich dotazů.

Informace k přijímacímu řízení na střední školy. S dalšími dotazy se můžete obrátit na Mgr. Michaelu Matějkovou.

Máme potvrzen termín tradičního výjezdu do Srbska. Naši přátelé zvou 35 dětí a 5 vyučujících na výměnný pobyt, který se uskuteční 16. – 20. května 2018. Hlavním přínosem je pro naše žáky možnost procvičení cizího jazyka. Mladí Srbové totiž hovoří výborně anglicky. V současné době se také bude určitě velmi hodit budování vztahu k odlišným kulturám a životním stylům.

Informujeme rodiče a veřejnost, že v souladu s novelou školského zákona byl vydán nový školní řád. Na našich stránkách budeme také postupně uveřejňovat další důležité dokumenty, které se týkají školní docházky.

Termíny prázdnin a další důležité informace, které se týkají školního roku 2017 / 2018, najdete zde.

Návod nebo Videonávod k použití internetové žákovské knížky dm Software.

HOROLEZCI SOUTĚŽILI

Ve Velkých Opatovicích se konala soutěž v lezení na umělé stěně. Přestože se u nás rozběhl horolezecký kroužek teprve loni, nechyběl ani tým z naší školy. Napoprvé třetí místo – to není vůbec špatné.HALLOWEEN 3. A

Pohledem na fotku snadno zjistíte, že si děti tento den ve škole opravdu užily.STOLNÍ TENIS

Žáci nás reprezentují na turnajích ve stolním tenisu. Trénovat mohou i ve volných hodinách a o přestávkách ve škole; na chodbě druhého stupně mají k dispozici stůl.


Mapa stránek © 2014 Mgr. Blanka Šenkýřová