NOVINKY A DŮLEŽITÉ INFORMACE

Rozbíhají se první aktivity nového školního roku. Překročení Rubikonu a Adapťák absolvují šesťáci – akce jsou zaměřeny na seznámení nových kolektivů. Vlastivědné putování čeká deváťáky. Jejich cílem bude Praha a její nejdůležitější pamětihodnosti.

Ve zkušební době ukončila pracovní poměr asistentka Zuzana Tetorová. Místo ní nastoupila Michaela Ošlejšková.

Budeme vybírat částku 100 Kč za pololetí na kopírování výukových materiálů. V minulosti si žáci museli všechny tyto materiály kupovat, což bylo dražší.

Počet tříd školy se ve školním roce 2017/2018 zvyšuje ze 17 na 18. Vzhledem k příchodu žáků z Vysočan se pátá třída dělí na 6. A a 6. B. Žáků máme stejně jako loni – 373.

Třídní učitelé: 1. A Eva Turčanová, 1. B Pavel Borek, 2. A Petra Bufková, 2. B Romana Nečasová, 3. A Monika Gregorová, 3. B Marie Koutná, 4. A Jana Mikulášková, 4. B Lucie Zítková, 5. A Lenka Tallová, 5. B Vladěna Ševčíková, 6. A Marie Doležalová, 6. B Renata Kulíšková, 7. A Petr Hrazdíra, 7. B Darina Zouharová, 8. A Ludmila Paděrová, 8. B Věra Střítecká, 9. A Oldřiška Hloušková, 9. B Pavel Nečas.

Třídní schůzky budou 26. září 2017 (jen první ročník), 14. listopadu 2017, 11. ledna 2018, 19. dubna 2018 a 31. května 2018. Mimo tyto termíny si můžete domluvit individuální konzultaci s vyučujícím nebo s ředitelem.

Informujeme rodiče a veřejnost, že v souladu s novelou školského zákona byl vydán nový školní řád. Na našich stránkách budeme také postupně uveřejňovat další důležité dokumenty, které se týkají školní docházky.

Termíny prázdnin a další důležité informace, které se týkají školního roku 2017 / 2018, najdete zde.

O celkem více než 7 milionů Kč jsme požádali v projektové výzvě určené školám na rekonstrukci odborných učeben. Výsledky výběrového řízení bychom se měli dovědět do konce tohoto roku.

Návod nebo Videonávod k použití internetové žákovské knížky dm Software.

PRVŇÁCI

Od začátku školního roku uplynul pouze jeden měsíc, ale v prvních třídách to vůbec není poznat.DRUŽINA

A po vyučování rychle do školní družiny. Prohlédněte si fotky z aktivit po vyučování.PERLY Z ARCHIVU

Poznáte-li měsíc, rok a místo pořízení těchto fotek, jste opravdu dobří.


Mapa stránek © 2014 Mgr. Blanka Šenkýřová