NOVINKY A DŮLEŽITÉ INFORMACE

Logo EU a Ministerstva pro místní rozvoj
Tisková zpráva IROP 47 (Tiskova_zpravaIROP47.pdf, 147 kB)
Tisková zpráva IROP 68 (Tiskova_zpravaIROP68.pdf, 143 kB)
Přejeme všem dětem krásné prázdniny plné slunce a pohody, rodičům pěknou dovolenou a 1. září se těšíme se na setkání ve škole po prázdninách.

Pracovní poměr v ZŠ a MŠ Sloup končí těmto kolegům – Marie Doležalová, Klára Šindelková, Bohdana Muzikářová, Michaela Hlaváčková, Michaela Ošlejšková, Markéta Sedláková, Simona Němcová, Ilona Chlupová. Děkujeme a v dalším životě přejeme mnoho úspěchů.

Proběhly obhajoby ročníkových prací deváťáků. Všechny ročníkové práce najdete zde.

Letní prázdniny jsou od 1. července do 31. srpna. Do školy se nastupuje ve čtvrtek 1. září v 8:00 hodin.

Žákům nabízíme možnost zúčastnit se výměnného zájezdu do partnerské školy v srbském Kragujevaci, který se uskuteční 19. – 23. září 2022. Na velvyslanectví v Bělehradě jsme ověřili, že je v Srbsku klid a neplatí žádná omezení. Srbové mluví velmi dobře anglicky. Žáci se ubytují v rodinách, které jim zajistí snídaně a večeře. Na obědy budou chodit do partnerské školy. Návratky jsou zde.

Rušný závěr školního roku měli žáci se zájmem o angličtinu. Absolvovali poznávací výlet do Anglie a také mezinárodní jazykové zkoušky organizované společností British Coucil. Na zkoušky škola přispívá a žáky na ně připravuje.

Na základě zákona č. 67/2022 Sb. o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny určuje ředitel po dohodě se zřizovatelem druhý termín zápisu do ZŠ a MŠ, tzv. zvláštní zápis pro děti cizince, kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana. Informace zde.

Informujeme, že byly vydány Školní řád základní školy a Školní řád mateřské školy platné od 1. září 2021. Informace o obsahu – upřesnění povinností žáků, omlouvání v průběhu distanční výuky, upřesnění práv rodičů, udělování výchovných opatření v průběhu distanční výuky (základní škola). Upřesnění povinností rodičů, provozu mateřské školy, kritéria přijetí (mateřská škola).

Leták COVID (letak_COVID.pdf, 100 kB)

Návod (dm_navod.pdf, 150 kB) nebo Videonávod k použití internetové žákovské knížky dm Software.

Cirsiáda 2022

Koncem května jsme se stali pořadateli vědomostní soutěže šesti okolních škol. Naši žáci získali pěkná umístění v českém jazyku, angličtině, informatice a také v utkání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Družina u hasičů

Děti se ve školní družině seznámily s historií i současností Sboru dobrovolných hasičů Sloup.


Sportovní den v barvách

I další příspěvek patří družině. Na závěr školního roku se našel čas pro uspořádání pěkné sportovní akce.Mapa stránek © 2014 Mgr. Blanka Šenkýřová