ŘÁDY A PLÁNY

Školní řád (skolni_rad.pdf, 261 kB)

Školní řád - pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (skolni_rad_hodnoceni.pdf, 304 kB)

Plán práce (plan_prace.pdf, 271 kB)

Plán práce školní družiny (plan_prace_druzina.pdf, 151 kB)

Návrh rozpočtu a střednědobý výhled (navrh_rozpoctu.pdf, 672 kB)

Provozní řád (provoz_rad.pdf, 189 kB)

Organizační struktura ZŠMŠ (organizacni_struktura.pdf, 80 kB)

Řád školní jídelny (rad_skolni_jidelny.pdf, 723 kB)

Řád školní družiny (rad_skolni_druziny.pdf, 216 kB)

Provozní řád bazénu (provozni_rad_bazenu.pdf, 167 kB)

Poplatky ve školní družině (poplatky_druzina.pdf, 233 kB)

Preventivní program školy (preventivni_program.pdf, 526 kB)

Koncepce rozvoje školy 2019 - 2022 (koncepce-rozvoje19-22.pdf, 153 kB),  myšlenková mapa

Zřizovací listina ZŠ a MŠ Sloup (zrizovaci_listina.pdf, 4758 kB)

GDPR (GDPR.pdf, 116 kB)

Ochrana osobních údajů - podrobněji (ochrana_osob_udaju.pdf, 326 kB)

GDPR v období distanční výuky (GDPR-distancni.pdf, 242 kB)


Mapa stránek © 2014 Mgr. Blanka Šenkýřová