ZE STARÝCH ČASŮ

Foto      Foto

Historie školství se ve Sloupě začala psát v roce 1755. Původně se vyučovalo v dřevěné budově stojící v místě tzv. frátrovny, ale v roce 1760 již byla dokončena samostatná školní budova. Roku 1769 byla škola rozšířena na trojtřídní a chodili do ní také žáci ze Šošůvky.


Foto      Foto


V roce 1878 se představenstvo obce rozhodlo vystavět novou školní budovu. Při konečném vyúčtování stavby činily výdaje 9297 zlatých a 58 krejcarů. V roce 1909 byla trojtřídní škola s pobočkou rozšířena na čtyřtřídní. Do jedné třídy chodilo 50 až 70 žáků. V roce 1920 se rozhodlo o nadstavbě školy. V tomtéž roce byla otevřena 1. třída smíšené měšťanské školy a obecnou školu navštěvovalo celkem 214 dětí. Foto      Foto

V září 1969 zpracoval ředitel školy Jaroslav Zeman podrobnou důvodovou zprávu, ve které charakterizoval stav budovy jako havarijní. Potvrdil ji také nález statika, který prokázal nebezpečné průhyby stropů ve druhém podlaží. V roce 1973 byl z toho důvodu vydán zákaz vyučování ve dvou místnostech. Slavnostní otevření nové školní budovy proběhlo 28. srpna 1982.

SOUČASNOST

Foto      Foto

Současná školní budova je umístěna na ploše 25 300 m2, z toho zastavěná plocha je 4062 m2. Celkové náklady stavby představovaly částku 23 881 000 Kč. Ve školním roce 1986/87 navštěvovalo 16 tříd a dvě družiny 520 žáků. Školní výuku řídilo 26 pedagogických pracovníků. Dále zde pracovalo 8 správních zaměstnanců a 7 kuchařek.
Ve školním roce 1991/92 docházelo na školu 401 žáků a působilo zde 24 členů pedagogického sboru,
7 správních zaměstnanců (včetně školníka), 5 kuchařek a vedoucí stravování.

Foto      Foto

Ve dnech 3. - 7. června 1996 proběhla na škole okresní olympiáda žactva. Autorem projektu a jedním z hlavních organizátorů byl učitel Bohumil Hlaváček. Celou akci, které se zúčastnilo více než 1000 žáků z celého okresu podporoval Školský úřad v Blansku, který na olympiádu vyčlenil 200 tisíc korun. Olympiáda byla velice kladně hodnocena i zástupci MŠMT ČR a Českého olympijského výboru. Po dalších dvou ročnících (1997 a 1998) se olympijský oheň přestěhoval ze Sloupu do dalších míst okresu a olympiáda se stala příkladem pro pořádání podobných akcí po celé České republice

a základě konkurzního řízení byl Školským úřadem v Blansku dnem 1. srpna 1996 jmenován do funkce ředitele Bohumil Hlaváček, který tak nahradil dosavadního ředitele Jana Tůmu. Na začátku školního roku 2001/2002 měla sloupská škola 364 žáků a pod vedením ředitele Bohumila Hlaváčka a zástupkyně ředitele Jany Janákové zde působilo 24 pedagogických pracovníků (výchovným poradcem byla Michaela Matějková). Škola kromě různých jednorázových akcí pořádá každoročně hojně navštěvovaný ples, dvě besídky pro rodiče, lyžařské výcvikové kurzy a sportovní soutěže místního, okresního, ale i regionálního a republikového charakteru. Na základě konkurzního řízení byl novým ředitelem školy k 1.srpnu 2004 jmenován
Mgr.Pavel Dočekal.

Spádový obvod Základní školy Sloup tvoří v současnosti tyto obce: Sloup, Šošůvka, Vavřinec, Veselice, Nové Dvory, Suchdol, Žďár, Němčice, Ludíkov, Petrovice.


Mapa stránek web: Mgr. Blanka Šenkýřová