PODMÍNKY PRONÁJMU

Objekt pronájmu Poznámka Cena Fotografie
Tělocvična s vybavením Ubytování 100 Kč / osobu / den Foto
Krátkodobý pronájem 500 Kč / hodinu
Bazén s posuvným dnem 1000 Kč / hodinu Foto
Hřiště do 10 osob 30 Kč / hodinu / osobu Foto
nad 10 osob 300 Kč / hodinu / skupinu
Učebna s vybavením 500 Kč / hodinu Foto
Audiovizuální učebna s dataprojektorem a interaktivní tabulí 600 Kč / hodinu
Horolezecká stěna do 4 osob
5 a více osob
150 Kč / os / hodinu
700 Kč / sk / hodinu
Poučení pronajímatele lezecké stěny
Počítačová učebna 800 Kč / hodinu Foto
  • Individuální domluva o cenách je v případě zájmu o větší časový rozsah pronájmu možná s ředitelem školy Mgr. Pavlem Dočekalem na telefonním čísle 606 858 240.
    (Rozhodnutí rady obce Sloup ze dne 8. září 2004.)
  • Chcete-li si pronajmout některý z nabízených nebytových prostorů, je třeba uzavřít smlouvu o pronájmu nebytových prostor - návrh smlouvy k nahlédnutí zde.
  • Odemykání a zamykání budovy zajistí škola. Nájemce při uzavírání smlouvy dohodne rozvrh příchodů a odchodů.
  • Termíny a schůzku k uzavření smlouvy lze dohodnout se sekretářkou Magdou Šebelovou na telefonním čísle 516 435 337. Smlouvu lze uzavřít až v den příjezdu.

Mapa stránek web: Mgr. Blanka Šenkýřová