ŠKOLNÍ JÍDELNA - ZÁKLADNÍ INFORMACE

ODHLAŠOVÁNÍ, VÝBĚR STRAVY, PLACENÍ OBĚDŮ

Strávníci jsou všichni přihlášeni na výběr č.1 a mohou měnit na výběr na č.2. Jídelníček najdete ve školní jídelně a na stránkách školy www.zssloup.net

Výběr stravy: prováděje vždy do 12.00 hodin předchozího pracovního dne:
 • Čipem na terminálu v jídelně
 • Osobně u vedoucí stravování Jitky Ondrouškové
 • Telefonicky u vedoucí stravování na čísle 516 435 381 nebo 721 711 338
 • Zasláním e-mailu na adresu jídelnasloup@seznam.cz
 • Vyplnění elektronického formuláře na stránkách školy, pro svoji kontrolu vyplňte svůj e-mail a dojde Vám potvrzení o přijetí.
Odhlašování z obědů: provádějte do 7.00 hodin na příslušný den
 • Čipem na terminálu v jídelně
 • Osobně u vedoucí stravování Jitky Ondrouškové
 • Telefonicky u vedoucí stravování na čísle 516 435 381 nebo  721 711 338
 • Zasláním e-mailu na adresu jídelnasloup@seznam.cz
 • Vyplnění elektronického formuláře na stránkách školy, pro svoji kontrolu vyplňte svůj e-mail a dojde Vám potvrzení o přijetí.
V případě náhlé nemoci má žák právo na odběr obědu za dotovanou cenu (je účtována pouze cena potravin) v první den nepřítomnosti (dále Pravidla pro výdej do jídlonosičů). Neodhlášený oběd propadá. Pokud tedy zapomenete žáka včas odhlásit, můžeme od druhého dne nepřítomnosti účtovat také mzdové a režijní náklady stravy, takže celková cena oběda dosáhne až 60 Kč.
Nezapomeňte zkontrolovat, má-li dítě v pořádku čip. Pokud jej zapomene, musí se dostavit k vedoucí stravování pro náhradní stravenku, nebo může také dojít k tomu, že bude oběd vydán později. Při ztrátě čipu si zakoupí nový v ceně 115 Kč. Změny ve stravovacích zvyklostech jsou pouze na platný školní rok.

Platba za obědy: platba za obědy musí být na účet školy připsána nejpozději poslední pracovní den měsíce, dále je strávník odhlášen. Číslo účtu školy: 153 771 359 / 0300.
 • Souhlas s inkasem – škola si může odečíst částku z Vašeho účtu
 • Složenkou – sami si částku uhradíte na poště
 • Internetem – dostanete předpis o zaplacení a sami uhradíte elektronicky
 • Na vyžádání zašleme e-mailem předpis o zaplacení a sami si uhradíte
Informace: jídelníček na aktuální a následující týden, o základním složení oběda,
o alergenech, řád jídelny, pravidla pro výdej do jídlonosičů a další informace naleznete:

Jitka Ondroušková, vedoucí stravování ZŠ Sloup

Mapa stránek © 2014 Mgr. Blanka Šenkýřová