ŠKOLNÍ JÍDELNA - ZÁKLADNÍ INFORMACE


1. Strávníci jsou automaticky přihlášeni k výběru oběda č.1 a mohou si vybrat oběd č.2 nebo stravu odhlašovat.

2. Jídelníček najdete ve školní jídelně, na stránkách školy www.zssloup.net a v aplikaci www.strava.cz .

3. Výběr stravy prováděje vždy do 12:00 hodin předchozího pracovního dne (změna na č.2)
- Čipem na terminálu v jídelně.
- Přes aplikaci strava.cz
- Osobně u vedoucí stravování Jitky Ondrouškové.
- Telefonicky u vedoucí stravování na čísle 516 435 381 nebo 721 711 338.
- Zasláním e-mailu na adresu jidelnasloup@seznam.cz.

4. Odhlašování obědů provádějte nejpozději do 7:00 hodin příslušného dne (nechci oběd)
- Čipem na terminálu v jídelně.
- Přes aplikaci strava.cz.
- Osobně u vedoucí stravování Jitky Ondrouškové.
- Telefonicky u vedoucí stravování na čísle 516 435 381 nebo 721 711 338.
- Zasláním e-mailu na adresu jidelnasloup@seznam.cz.

5. Kontakt
- Telefon: 516 345 381 nebo 721 711 338.
- e-mail: jidelnasloup@seznam.cz.
- stránky školy: www.zssloup.net.
- stránky jídelny: http://www.zssloup.net/jidelna.php.
-
6. Číslo účtu školy: 153 771 359 / 0300

7. Nákup čipu
Strávník chodí na oběd s funkčním čipem, který stojí 115,00 Kč a je nutné jej zakoupit v první den stravování. Při ztrátě je třeba zakoupit nový ve stejné ceně. Když ztracený čip strávník nalezne, náhradní čip vykoupíme zpět a aktivujeme starší. Podmínka je, že čip je funkční; za znehodnocený čip není náhrada (nevykupuje se a ani nevyměňuje). Prvňáčci dostávají vždy nový čip.

8. Náhlá nemoc
V případě náhlé nemoci má žák právo na odběr obědu za dotovanou cenu (je účtována pouze cena potravin) v první den nepřítomnosti (dále pravidla pro výdej do jídlonosičů). Jídlonosič musí být podepsán a opatřen čipem. Neodhlášený oběd propadá bez náhrady. Pokud tedy zapomenete žáka včas odhlásit, budeme od druhého dne nepřítomnosti účtovat také mzdové a režijní náklady stravy, takže celková cena oběda bude 71,00 Kč. Nepodepsaný jídlonosič bez čipu neplníme.

9. Platba obědů
Obědy musí být uhrazeny do předposledního dne v měsíci, jinak další měsíc bude strávník automaticky vyloučen ze stravování.

10. Způsob úhrady obědů

inkasem. Bezhotovostní platební styk formou svolení k inkasu z účtu. První zálohová platba je ve výši 700,- Kč. Další platba v první dekádě října bude stržena ve výši přihlášené stravy v září. Po ukončení docházky žáka do ZŠ Sloup budou vráceny přeplatky na účet.
V září dalšího školního roku bude žák automaticky přihlášen ke stravě. V případě, že nemáte zájem o stravování, musíte ho ve školní jídelně odhlásit.
Ve vaší bance je nutno založit svolení k inkasu ve výši příslušné jistiny 800 Kč pro případ navýšení stravného.

individuálním bankovním převodem (označte individuální výběr)
Přeplatky se budou vracet na účet:…………………………………….
individuálně – chci dostávat papírový předpis na zaplacení obědů
individuálně – chci dostávat předpis na email ……………………………
Při individuálním bankovním převodu uhraďte obědy do 20. dne v měsíci. První zálohu za obědy zákonní zástupci zašlou sami pod variabilním symbolem strávníka ve výši 700,- Kč na účet školy. Školní jídelně sdělíte číslo účtu, kam se budou přeplatky vracet.

11. Aplikace „strava.cz“
Od září 2019 je možno si obědy objednávat přes mobilní aplikaci strava.cz. Pro telefony a tablety s operačním systémem Android si ji můžete zdarma stáhnout na Google Play, odkaz pro stažení najdete na www.strava.cz. Aplikace strava.cz umožní přihlašovat či odhlašovat stravu odkudkoli a kdykoli. Přihlašování probíhá pod uživatelským jménem a je chráněno heslem. V aplikaci najdete vždy aktuální informace o vydané stravě a stavu vašeho konta. Můžete také sledovat historii objednávek a plateb za stravu. Pokud zapomenete heslo, vedoucí stravování přidělí nové a zašle jej na na email. Po prvním přihlášení doporučujeme změnit si heslo.

12. Stránky školy sekce JIDELNA
Na stránkách školy naleznete mnoho důležitých informací – složení oběda včetně alergenů, platby za obědy pod VS strávníka, jídelníček, řády.

13. Adresa: Základní škola a mateřská škola Sloup, příspěvková organizace, 679 13, Sloup čp. 200

14. Problém
Když si nevíte rady, zavolejte anebo napište e-mail. Rádi pomůžeme.


Jitka Ondroušková, vedoucí školní jídelny ZŠ Sloup
 


Mapa stránek © 2014 Mgr. Blanka Šenkýřová