ROČNÍKOVÉ PRÁCE

ROČNÍKOVÉ PRÁCE 2017/2018

Seznam prací a konzultantů ve školním roce 2017-2018
Pokyny k vypracování ročníkové práce ve školním roce 2017-2018

ROČNÍKOVÉ PRÁCE 2016/2017

Alexa Nikolas
Bedáň Pavel
Bezděk Jan
Buchvaldek Damien
Buráň Filip
Čejka Dušan
Dvořáková Natálie
Dvořáková Vanesa
Hasoň Erik
Horský Marek
Hruška Luboš
Hruška Michal
Hudec Robert
Jančíková Gabriela
Jelínek Jakub
Kašpárková Tereza
Konečný Daniel
Koupý Josef
Kouřil Marek
Kunc Roman
Marek Jiří
Marková Lenka
Meluzín Filip
Mikulášková Lada
Musilová Ivana
Nečasová Veronika
Němcová Simona
Nezvalová Natálie
Nováková Romana
Novohradský Jakub
Novotná Michaela
Odehnal Radek
Richtrová Natálie
Rybářová Kateřina
Sedlák Martin
Schlesingerová Miluše
Skoták Vít
Skoupý Michal
Skoupý Petr
Stehlíková Marie
Šamalík Petr
Šebela Martin
Šurá Monika
Vintrová Barbora
Vymazalová Klára
 

ANKETA

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA ROČNÍKOVÝCH PRACÍ

Pokud chcete být při vypracování ročníkových prací úspěšní, klikněte zde. V hodnotící tabulce najdete důležité informace o tom, jaké bodové hodnocení můžete dostat v jednotlivých fázích akce. Celkem musíte dosáhnout nejméně 50 bodů.

CO JSOU TO ROČNÍKOVÉ PRÁCE?

Ročníkové práce jsou originálním projektem pedagogů ZŠ Sloup, který je určen pro žáky 9. tříd. Hlavním cílem je naučit je využívat získané poznatky v praxi a vhodně doplnit učivo základní školy.
Každý žák si zvolí zadané téma, vybere konzultanta či konzultanty z řad pedagogů a má za úkol vypracovat a před komisí obhájit individuální práci o rozsahu přibližně 5 – 15 stran.
Předchozí ročník projektu ukázal, že ročníkové práce vhodně doplňují výuku v základní škole zejména v těchto oblastech:
  • Samostatná práce žáka s informacemi, jejich výběr a editace z více na sobě nezávislých informačních zdrojů.
  • Vyzkoušení si obhajoby vlastních myšlenek a schopností před komisí – příprava s video nahrávkou (upozorňování na chyby při prezentaci loňského ročníku).
  • Zlepšení praktických dovedností při práci s počítačem a kancelářskou technikou – s textovými a tabulkovými editory; úprava textu, fotografií, zálohování dat.
  • Možnost vyzkoušení si praktické profesní orientace, návaznost na dosavadní zájmy a záliby žáka.
  • Smysluplné zakončení povinné školní docházky po přijímacím řízení na střední školy.

Foto


Mapa stránek © 2014 Mgr. Blanka Šenkýřová