ROČNÍKOVÉ PRÁCE

ROČNÍKOVÉ PRÁCE 2017/2018

Bartošková Aneta
Cibulka Dominik
Cibulka Štěpán
Čech David
Dingová Denisa
Dvořáčková Adéla
Dvořáčková Veronika
Fidlerová Kateřina
Holek Michal
Hrušková Veronika
Hudcová Kristýna
Hudec Jiří
Jüthner Dominik
Kalová Tereza
Kovaříková Nikola
Kratochvílová Veronika
Krejčířová Iva
Kuchařová Bára
Kupčík Petr
Lusková Martina
Machová Tereza
Mikulášková Kateřina
Mikulášková Monika
Mrázek Petr
Musil Miroslav
Němcová Veronika
Nesrovnal Dominik
Novotná Tereza
Poláčková Marie
Procházková Denisa
Přibyl Adam
Slouková Monika
Staňková Sabina
Stehlík Jiří
Svoboda Matěj
Ševčíková Zuzana
Vašíček Jiří
Vávra Michal
Veselá Lucie
Zatloukalová Klára
Zdrubecká Vratislava
Zouharová Kateřina

Seznam prací a konzultantů ve školním roce 2017-2018
Pokyny k vypracování ročníkové práce ve školním roce 2017-2018

ANKETA

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA ROČNÍKOVÝCH PRACÍ

Pokud chcete být při vypracování ročníkových prací úspěšní, klikněte zde. V hodnotící tabulce najdete důležité informace o tom, jaké bodové hodnocení můžete dostat v jednotlivých fázích akce. Celkem musíte dosáhnout nejméně 50 bodů.

CO JSOU TO ROČNÍKOVÉ PRÁCE?

Ročníkové práce jsou originálním projektem pedagogů ZŠ Sloup, který je určen pro žáky 9. tříd. Hlavním cílem je naučit je využívat získané poznatky v praxi a vhodně doplnit učivo základní školy.
Každý žák si zvolí zadané téma, vybere konzultanta či konzultanty z řad pedagogů a má za úkol vypracovat a před komisí obhájit individuální práci o rozsahu přibližně 5 – 15 stran.
Předchozí ročník projektu ukázal, že ročníkové práce vhodně doplňují výuku v základní škole zejména v těchto oblastech:
  • Samostatná práce žáka s informacemi, jejich výběr a editace z více na sobě nezávislých informačních zdrojů.
  • Vyzkoušení si obhajoby vlastních myšlenek a schopností před komisí – příprava s video nahrávkou (upozorňování na chyby při prezentaci loňského ročníku).
  • Zlepšení praktických dovedností při práci s počítačem a kancelářskou technikou – s textovými a tabulkovými editory; úprava textu, fotografií, zálohování dat.
  • Možnost vyzkoušení si praktické profesní orientace, návaznost na dosavadní zájmy a záliby žáka.
  • Smysluplné zakončení povinné školní docházky po přijímacím řízení na střední školy.

Foto


Mapa stránek © 2014 Mgr. Blanka Šenkýřová