ROČNÍKOVÉ PRÁCE

Rozpis obhajob 2021-2022 (rozpis_obhajob.pdf, 104 kB)

Seznam prací a konzultantů 2021-2022 (prace-konzultanti, 186 kB)

Pokyny k vypracování a obhajobě ročníkové práce 2021-2022 (pokyny.pdf, 250 kB)

Titulní strana (titulni_strana.doc, 193 kB)

ANKETA (anketa.pdf, 122 kB)

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA ROČNÍKOVÝCH PRACÍ

Pokud chcete být při vypracování ročníkových prací úspěšní, klikněte zde (hodnotici_tabulka.doc, 29 kB). V hodnotící tabulce najdete důležité informace o tom, jaké bodové hodnocení můžete dostat v jednotlivých fázích akce. Celkem musíte dosáhnout nejméně 50 bodů.

CO JSOU TO ROČNÍKOVÉ PRÁCE?

Ročníkové práce jsou originálním projektem pedagogů ZŠ Sloup, který je určen pro žáky 9. tříd. Hlavním cílem je naučit je využívat získané poznatky v praxi a vhodně doplnit učivo základní školy.
Každý žák si zvolí zadané téma, vybere konzultanta či konzultanty z řad pedagogů a má za úkol vypracovat a před komisí obhájit individuální práci o rozsahu přibližně 5 – 15 stran.
Předchozí ročník projektu ukázal, že ročníkové práce vhodně doplňují výuku v základní škole zejména v těchto oblastech:
  • Samostatná práce žáka s informacemi, jejich výběr a editace z více na sobě nezávislých informačních zdrojů.
  • Vyzkoušení si obhajoby vlastních myšlenek a schopností před komisí – příprava s video nahrávkou (upozorňování na chyby při prezentaci loňského ročníku).
  • Zlepšení praktických dovedností při práci s počítačem a kancelářskou technikou – s textovými a tabulkovými editory; úprava textu, fotografií, zálohování dat.
  • Možnost vyzkoušení si praktické profesní orientace, návaznost na dosavadní zájmy a záliby žáka.
  • Smysluplné zakončení povinné školní docházky po přijímacím řízení na střední školy.

Foto


Mapa stránek © 2014 Mgr. Blanka Šenkýřová