NOVINKY A DŮLEŽITÉ INFORMACE

Zápis k povinné školní docházce do prvního ročníku ZŠ Sloup pro školní rok 2020 / 2021 proběhne k původně oznámenému oficiálnímu termínu, kterým je čtvrtek 2. dubna 2020, bez osobní přítomnosti dětí ve škole.
Návod, jak postupovat (.PDF)
Návod, jak postupovat (.DOC)

Dokumenty k vyplnění:
Zápisový list - vyplnit a odeslat do školy
Žádost o přijetí - vyplnit a odeslat do školy

Z rozhodnutí vlády ČR jsou s okamžitou platností UZAVŘENY všechny základní školy. Základní škola Sloup tedy nebude až do odvolání zajišťovat výuku, školní družinu, školní stravování, kroužky ani jiné aktivity. Přerušeny jsou i pronájmy a doplňková činnost. Doporučuji všem rodičům a žákům pravidelně sledovat média a zprávy na dmSoftware.
Mgr. Pavel Dočekal, ředitel školy.

Pro další důležité informace pravidelně sledujte média, webové stránky školy a internetovou žákovskou knížku dm Software.

Leták COVID 2019.

Žádosti o ošetřovné vydáváme a potvrzujeme v pracovní dny od 8:00 do 12:00 hodin. Vyplněnou žádost je třeba předat zaměstnavateli.

Po dohodě se zřizovatelem zůstává otevřeno hřiště. V pracovní dny je zabezpečena služba na sekretariátu školy vždy nejméně od 8:00 do 12:00 hodin.

Je nezbytně nutné mít v pořádku přístupové údaje do žákovské knížky dm Software. Pokud máte přístup zablokovaný (ztráta hesla či vícenásobné chybné zadání přístupových údajů), spojte se s námi přes mail zs.sloup@centrum.cz nebo pavnec@seznam.cz.

V současné situaci školy v ČR zabezpečují tzv. dálkovou výuku. Elektronicky jsou žákům předávány domácí úkoly a materiály k samostudiu. Velké množství komerčních subjektů také zdarma zpřístupnilo on-line výukové portály, videa a materiály. Potřebné informace najdete v dm Software a na školním facebookovém profilu.

Další informace (postup opatření, žádosti o ošetřovné, tiskopisy) naleznete zde.

S účinností od 1. února 2020 se zvyšuje úplata ve školní družině takto: pobyt žáka 6:30 – 7:40 hodin 60 Kč měsíčně, pobyt žáka 6:30 – 15:30 hodin 120 Kč měsíčně, pobyt ve volné hodině 50 Kč měsíčně, pobyt žáka 11:30 – 13:30 hodin 60 Kč měsíčně, pobyt žáka 11:30 – 15:30 hodin 120 Kč měsíčně. Jedná se o navýšení v řádu desetikorun. Současná výše úplaty se neměnila od roku 1993.

Informujeme, že byl vydán Školní řád ZŠ Sloup platný od 1. září 2019. Najdete ho v odkazu Dokumenty.

Návod nebo Videonávod k použití internetové žákovské knížky dm Software.

PRVNÍ POMOC

Díky odborníkům z Českého červeného kříže prošly další čtyři třídy kurzem zaměřeným na první pomoc a záchranu lidského života.

SEDMÁCI NA LYŽÁKU

Úspěšné zorganizování cenově dostupného školního „lyžáku“ je v našich sněhových podmínkách téměř zázrak. Mgr. Pavlu Nečasovi a tomuto jeho týmu se letos povedl.

 

NOVINKY A VYLEPŠENÍ

Žáci 3. A si užívají novou interaktivní tabuli; na druhém stupni jsme ve čtyřech třídách měnili původní nábytek, světla a kryty na radiátory. Vybavení školy je třeba neustále vylepšovat a vyměňovat; ještě pořád máme dost místností, ve kterých najdete „retro“ výbavu z roku 1982.

 

Mapa stránek © 2014 Mgr. Blanka Šenkýřová