NOVINKY A DŮLEŽITÉ INFORMACE

 Přijďte na obhajoby! Od pondělí 10. června do čtvrtka 13. června 2019 se v nové učebně fyziky ZŠ Sloup konají vždy od 12:00 hodin obhajoby ročníkových prací žáků 9. ročníku. Rozpis najdete zde.

Pro žáky druhého stupně plánujeme na podzim studijní vzdělávací zájezd do Anglie. Cena je 10 000 Kč na žáka. Bude připraven pestrý program - pěší prohlídka londýnských pamětihodností s průvodcem, celodenní výlet do Stonhenge, prohlídka královského města Windsor, výlet do univerzitního areálu Oxford (návštěva míst, kde se natáčel Harry Potter), hrad Tower of London a další. Doprava autobusem, ubytování v hostitelských rodinách. V případě zájmu kontaktujte Mgr. Sabinu Královou nebo Mgr. Vladěnu Ševčíkovou.

Mnozí z vás si jistě pamatují doby, kdy ZŠ Sloup každoročně pořádala sportovní akci Olympiáda dětí a mládeže. V letošním roce na tuto tradici navážeme a koncem školního roku uspořádáme pro děti prvního stupně šesti okolních škol jednodenní Atletickou olympiádu Cirsia.

ZŠ Sloup je jediná škola v okolí, která systematicky připravuje žáky k prvním stupňům mezinárodních jazykových zkoušek Cambridge ESOL a na zkoušky svým žákům také přispívá. Získané certifikáty jsou žádaným dokladem úrovně znalosti angličtiny, uznávaným více než 11 000 zaměstnavateli, univerzitami a institucemi po celém světě. Letos na jaře absolvovalo zkoušky celkem 7 uchazečů z šestých tříd. Na jazykových zkouškách se škole dostalo ocenění organizátorů.

Cirsiády jsou vědomostní soutěže, které pořádá ZŠ Sloup v květnu pro šest okolních škol. Žáci změřili svoje vědomosti v českém jazyku, matematice, angličtině, informatice a zapojily se také děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Gratulujeme žákům, kteří úspěšně reprezentovali ZŠ Sloup. Kompletní výsledky

Letošní termín školních výletů je sobota 1. června až neděle 16. června 2019. Žáci navštíví zajímavá místa naší vlasti.

Poslední a tradičně velmi oblíbenou povinností deváťáků, kterou mají v ZŠ Sloup splnit, je kurz vodní turistiky – rafty na Vltavě, který se koná od 19. do 22. června.

Od 1. září 2019 dochází k mírnému zvýšení cen školních obědů. Kompletní přehled najdete zde.
Od školního roku 2019/2020 dochází také ke změně způsobu účtování stravného.

Informujeme rodiče, že byl vydán nový Školní řád ZŠ Sloup platný od 1. září 2018. Najdete ho v odkazu Dokumenty, novinky jsou označeny červeně.

Návod nebo Videonávod k použití internetové žákovské knížky dm Software.

NĚMČINÁŘI VE VÍDNI

Především žákům, kteří se učí němčinu, byl určený první ročník poznávacího výletu do rakouského hlavního města.


RIDEWHEEL

Exhibiční vystoupení na kolech byla nezapomenutelná show doplněná o výklad, který se týkal bezpečnosti silničního provozu.


CIRSIÁDA 2019

Každoročně na jaře se stává naše škola pořadatelem série vědomostních soutěží, ve kterém změří svoje síly žáci šesti okolních škol.
Mapa stránek © 2014 Mgr. Blanka Šenkýřová