NOVINKY A DŮLEŽITÉ INFORMACE


Tisková zpráva IROP 47
Tisková zpráva IROP 68
Termín zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022 je čtvrtek 8. dubna 2021. Včas oznámíme, zdali proběhne prezenčně či dálkově. K zápisu půjdou děti, které nejpozději 31. srpna 2021 oslaví šesté narozeniny.

Vyjde to tentokrát? Již dvakrát jsme museli zrušit termín návštěvy našich srbských přátel v Kragujevaci. Nyní máme nový termín výjezdu – od úterý 28. září do soboty 2. října 2021.

Ministerstvo školství vydává pravidelné závazné pokyny k organizaci školního roku. Některé změny probíhají prakticky z týdne na týden, proto je třeba pravidelně sledovat zprávy v dm Software. V případě problémů s přístupem se obraťte na Mgr. Pavla Nečase anebo Mgr. Darinou Zouharovou.

V současnosti dochází do školy prvňáci a druháci, v provozu je mateřská škola, školní družina i školní stravování. Žáci 3. – 9. ročníku mají distanční výuku.

Za oběť mimořádnému stavu bohužel padly také oba lyžařské kurzy – prvního stupně i sedmáků. S provozovateli však máme pro jistotu smluveny náhradní termíny.

Ve škole probíhají stavební práce, jejichž výsledkem bude zvýšení kapacity školní družiny od příštího školního roku přibližně o 25 dětí. Nyní ji mohou využívat žáci 1. – 3. ročníku.

Byly vydány dodatky ke školním řádům mateřské i základní školy. Informace o obsahu: Mateřská škola – povinnost informovat školu, když kdokoliv z domácností onemocní nemocí COVID 19, snížení platby za pobyt dítěte, podmínky dezinfekce a hygieny, zákaz vstupu osobám s příznaky onemocnění, postup při zjištění příznaků onemocnění. Základní škola – povinné nošení roušek, omlouvání žáků z distanční výuky, režim distanční výuky, rozšíření povinností školy, rozsah distančního vzdělávání.

Dosáhli jsme na finanční podporu další projektové žádosti. Díky tomu budou ve škole následující dva roky působit školní speciální pedagog a školní psycholog. Máme také připraveny další doučovací kroužky.

Jak požádat o ošetřovné? Odpověď najdete zde.

Informujeme, že byly vydány Školní řád základní školy a Školní řád mateřské školy platné od 1. září 2020.

Důležité termíny ve školním roce 2020/2021.

Leták COVID

Návod nebo Videonávod k použití internetové žákovské knížky dm Software.

Fotky z družiny

Školní družina je jedna z mála součástí školy, které fungují bez přerušení provozu. Prohlédněte si fotky z její činnosti.


Karneval v mateřské škole

Wikipedie říká, že karneval je svátek mezi Vánocemi a postní dobou. V naší mateřské škole si ho užily děti i paní učitelky.


Podíváme se tam ještě?

Spolupráce se srbskou základní školou patřila vždy k tomu nejlepšímu, co jsme měli možnost v „lepších časech“ našim žákům nabídnout. Fotky jsou z roku 2016.
Mapa stránek © 2014 Mgr. Blanka Šenkýřová