NOVINKY A DŮLEŽITÉ INFORMACE


Tisková zpráva IROP 47
Tisková zpráva IROP 68

Upozorňujeme rodiče, že prostřednictvím zpráv v dm Software budou informováni o možnostech zúčastnit se vzdělávacích aktivit do konce školního roku, provozní době školy a hygienických opatřeních.

Čestné prohlášení nezbytné pro vstup žáka do školy.

Škola stále pracuje v mimořádném režimu, takže jsou zrušeny třídní schůzky, obhajoby ročníkových prací, výlety - všechny akce kromě omezené výuky. Ruší se také příměstský tábor.

V ZŠ Sloup ukončíme školní rok v pátek 26. června, kdy bude žákům vydáno vysvědčení. Formu a termín vydávání vysvědčení deváťákům včas oznámíme.

Zpráva žákům přihlášeným do Srbska. Výjezd se uskuteční v náhradním termínu neděle 4. října až čtvrtek 8. října. Začátkem školního roku aktualizujeme seznam zájemců o účast. Nabídku k výjezdu dostanou také letošní přihlášení deváťáci, kteří budou v tomto termínu již studenty středních škol. Omluvenky s jejich školami vyřídíme.
 
Naše škola se stala příjemcem dvou investičních projektů IROP 47(viz tisková zpráva) a IROP 68(viz tisková zpráva). Celkové výdaje obou projektů jsou v souhrnné výši 10,240 mil. Kč. Od příštího školního roku se naši žáci mohou těšit na tyto novinky: nové učebny – přírodopisnou a multimediální(dříve počítačovka) včetně moderních pomůcek a ICT vybavení,vylepšení učebny fyziky, kabinet a laboratoř chemie, vytvoření bezbariérovosti celé školy včetně výtahové plošiny pro vozíčkáře, odpočinkovou a vzdělávací zónu před školou včetně nového chodníku, atria, parkových laviček, prosklených informačních skříněk, obrazových panelů pro výstavy a hmyzího hotelu. V současné době probíhají dvě výběrová řízení na dodávku materiálu a stavební práce.

Zastupitelstvo městyse Sloup rozhodlo 25. března 2020 o sloučení ZŠ Sloup a MŠ Sloup s platností od 1. července 2020. Přejímající organizace se bude jmenovat Základní škola a mateřská škola Sloup, příspěvková organizace

Leták COVID

Žádosti o ošetřovné vydáváme a potvrzujeme v pracovní dny od 8:00 do 12:00 hodin. Vyplněnou žádost je třeba předat zaměstnavateli. Další informace (postup opatření, žádosti o ošetřovné, tiskopisy) naleznete zde.

Informujeme, že byl vydán Školní řád ZŠ Sloup platný od 1. září 2019. Najdete ho v odkazu Dokumenty.

Návod nebo Videonávod k použití internetové žákovské knížky dm Software.

NABÍDKA ODPRODEJE MAJETKU

Nabízíme k odprodeji přebytečný majetek (rekonstrukce učebny z dotace EU): počítačový stůl, materiál laminovaná dřevotříska – buk, rok výroby 1998, cena 350 Kč/kus. K odběru ihned, vlastní odvoz nutný. Nabídka se týká stolů, nikoliv židlí. Bližší informace podá Vladimír Čípek, telefon 778 702 285.FLORBAL BLANSKO

Malá vzpomínka na dobu utkání, bouřících diváků a skvělých sportovních výkonů.VIDEO Z LYŽÁKU

Letos jsme stihli i lyžařský kurz sedmáků. Za natočení a zpracování pěkného videa děkujeme Ing. Michalu Hejčovi.

Mapa stránek © 2014 Mgr. Blanka Šenkýřová