NOVINKY A DŮLEŽITÉ INFORMACE


Tisková zpráva IROP 47
Tisková zpráva IROP 68
Ministerstvo školství vydává pravidelné závazné pokyny k organizaci školního roku. Některé změny probíhají prakticky z týdne na týden, proto je třeba pravidelně sledovat zprávy v dm Software. V případě problémů s přístupem se obraťte na Mgr. Pavla Nečase anebo Mgr. Darinou Zouharovou.

V současnosti dochází do školy prvňáci a druháci, v provozu je mateřská škola, školní družina i školní stravování. Žáci 3. – 9. ročníku mají distanční výuku.

Od 19. do 21. ledna se prostřednictvím Google Meet uskuteční pololetní třídní schůzky. Podrobnosti oznámí třídní učitelé.

V odkazu kontakty najdete služební maily pedagogů.

Z důvodu přetrvávání nepříznivého stavu se bohužel ruší školní ples, který se měl uskutečnit v pátek 15. ledna 2021.

Byly vydány dodatky ke školním řádům mateřské i základní školy. Informace o obsahu: Mateřská škola – povinnost informovat školu, když kdokoliv z domácností onemocní nemocí COVID 19, snížení platby za pobyt dítěte, podmínky dezinfekce a hygieny, zákaz vstupu osobám s příznaky onemocnění, postup při zjištění příznaků onemocnění. Základní škola – povinné nošení roušek, omlouvání žáků z distanční výuky, režim distanční výuky, rozšíření povinností školy, rozsah distančního vzdělávání.

Z důvodu mimořádných opatření prodlužuje funkční období současných školských rad. Volby se tedy uskuteční do tří měsíců od ukončení mimořádného stavu; pokyn MŠMT najdete zde.

V odkazu výuka – ročníkové práce najdete seznam prací a konzultantů v letošním školním roce.

Dosáhli jsme na finanční podporu další projektové žádosti. Díky tomu budou ve škole následující dva roky působit školní speciální pedagog a školní psycholog. Máme také připraveny další doučovací kroužky.

Jak požádat o ošetřovné? Odpověď najdete zde.

Informujeme, že byly vydány Školní řád základní školy a Školní řád mateřské školy platné od 1. září 2020.

Důležité termíny ve školním roce 2020/2021.

Leták COVID

Návod nebo Videonávod k použití internetové žákovské knížky dm Software.

Nová počítačovka

Romana Nečasová a Monika Gregorová se pustily do výzdoby naší nové multimediální učebny. Doufejme, že ji budeme moci co nejdříve vyzkoušet ve vyučování.


Druháci ve škole

Podívejte se, co ve škole dělají žáci druhých tříd. Díky příchodu zimy došlo i na sněhuláky.


Vánoce podle třeťáků

Určitě jste ještě nikdy neviděli myšlenkové mapy vytvořené podle vánočních zvyků a tradic.

Mapa stránek © 2014 Mgr. Blanka Šenkýřová