NOVINKY A DŮLEŽITÉ INFORMACE

Na základě svolení školské rady a souhlasu zřizovatele bude zkrácen školní rok 2019/2020 o dva dny. Vysvědčení žáci dostanou v pátek 26. června 2020; v pondělí a úterý 29. a 30. června 2020 budou mít z provozních důvodů ředitelské volno.

V odkazu výuka najdete seznam kroužků ve školním roce 2019/2020. Naši žáci si mohou vybrat z pestré nabídky několika desítek aktivit. Každý rok se snažíme přijít s novinkou – v letošním roce je to kroužek robotiky a plavecký oddíl, který povede profesionální trenér.

Dostali jsme oficiální výsledky přijímacích zkoušek na střední školy. Přijímaček se zúčastnilo celkem 64 tisíc deváťáků z celé ČR. Naši deváťáci měli celkové výsledky v českém jazyku o 4 body a v matematice o 3,6 bodu nad celostátním průměrným percentilem.

Informace o chování a prospěchu své ratolesti se dozvíte 26. září 2019 (jen první ročník), 19. listopadu 2019, 14. ledna 2020, 16. dubna 2020 a 28. května 2020. Mimo tyto termíny si můžete domluvit individuální konzultaci s vyučujícím nebo s ředitelem.

Na říjen máme připravenu zajímavou preventivní akci proti zneužívání sociálních sítí a předsudkům; na listopad pak oblíbenou projektovou výuku. Všechny termíny akcí i s popisem najdete v dm Software.

V letošním školním roce se žákům naší školy rozšíří možnosti procvičit si komunikaci v cizích jazycích. Na podzim vyjedeme na poznávací zájezd do Anglie a na jaře do Vídně. Našim srbským partnerům, kteří mluví skvěle anglicky, také oplatíme jejich loňskou návštěvu.

Informujeme, že byl vydán Školní řád ZŠ Sloup platný od 1. září 2019. Novinky a změny: zákaz vulgárního vyjadřování – slovně, ani nápisy na oděvu, žáci musí být se zvoněním připraveni na hodinu a v průběhu přestávek a volných hodin se zdržují na místech se zajištěným dohledem. Platí zákaz používání přenosných reproduktorů a zasahování do činnosti interaktivních tabulí, dataprojektorů a ICT techniky. Jakékoliv cenné předměty ukládají na místa k tomu určená, to znamená do úschovy vyučujícími anebo sekretářce. V případě změny zdravotní způsobilosti žáka informuje zákonný zástupce školu bez zbytečného odkladu. Co se týče používání mobilů a tabletů – v hodinách smí žáci používat tato zařízení pouze se souhlasem vyučujícího, mimo výuku libovolně.

Návod nebo Videonávod k použití internetové žákovské knížky dm Software.

ADAPŤÁK 2019

V šestých třídách vznikají díky žákům z Vysočan nové žákovské kolektivy. Aby se všichni spolužáci stali dobrými kamarády, organizujeme vždy na začátku školního roku adaptační pobyt. Ten letošní se konal v okolí Vyhlídky v Blansku Češkovicích.

DRUHÁCI NA LIPCE

Díky MAS Moravský kras budou mít žáci prvního stupně v letošním školním roce výjimečnou možnost zúčastnit se kvalitní výuky v centrech ekologické výchovy zcela zdarma, a to včetně dopravy! V příštím školním roce připravujeme podobnou akci pro druhý stupeň. Děkujeme!


PRVŇÁCI

Podzimní prosluněné dny strávili prvňáci kromě tříd také na dvoře, kde své výtvarné nadání ztvárňovali křídami kresbou na zem. Další týden vyrazili společně na Luka.
Mapa stránek © 2014 Mgr. Blanka Šenkýřová