NOVINKY A DŮLEŽITÉ INFORMACE

Jedeme do Srbska! 35 žáků a 5 učitelů vyjede v neděli 26. dubna a vrátí se ve čtvrtek 30. dubna. Na dobré cestě jsou jednání o poskytnutí dotace, takže účastníci budou mít výměnný pobyt tradičně velmi levný. Začátkem roku 2020 oznámíme další informace a pošleme přihlášky a návratky. Počítáme s tím, že přednost dostanou děti z rodin, které letos na jaře ubytovaly srbského hosta. Naši hosté připravují zajímavý program a k zahození není ani fakt, že děti z hostitelských rodin mluví skvěle anglicky.

V úterý a ve středu 29. – 30. října jsou podzimní prázdniny. Provoz školního bazénu zahájíme v pondělí 4. listopadu.

Na čtvrtek a pátek 14. – 15. listopadu máme připravenu oblíbenou celoškolní projektovou výuku. Žáci od 5. do 9. ročníku budou rozděleni do smíšených skupin, budou samostatně vyhledávat, třídit a prezentovat informace. Letošním tématem je Sametová revoluce a 30 let demokracie v Česku.

Pololetní třídní schůzky proběhnou v úterý 19. listopadu od 14:00 do 16:00 hodin. V 15:30 hodin se ve školní jídelně koná burza středních škol, na kterou jsou zváni všichni deváťáci i s rodiči.

Na základě svolení školské rady a souhlasu zřizovatele bude zkrácen školní rok 2019/2020 o dva dny. Vysvědčení žáci dostanou v pátek 26. června 2020; v pondělí a úterý 29. a 30. června 2020 budou mít z provozních důvodů ředitelské volno.

Dostali jsme oficiální výsledky přijímacích zkoušek na střední školy. Přijímaček se zúčastnilo celkem 64 tisíc deváťáků z celé ČR. Naši deváťáci měli celkové výsledky v českém jazyku o 4 body a v matematice o 3,6 bodu nad celostátním průměrným percentilem.

Informujeme, že byl vydán Školní řád ZŠ Sloup platný od 1. září 2019. Novinky a změny: zákaz vulgárního vyjadřování – slovně, ani nápisy na oděvu, žáci musí být se zvoněním připraveni na hodinu a v průběhu přestávek a volných hodin se zdržují na místech se zajištěným dohledem. Platí zákaz používání přenosných reproduktorů a zasahování do činnosti interaktivních tabulí, dataprojektorů a ICT techniky. Jakékoliv cenné předměty ukládají na místa k tomu určená, to znamená do úschovy vyučujícími anebo sekretářce. V případě změny zdravotní způsobilosti žáka informuje zákonný zástupce školu bez zbytečného odkladu. Co se týče používání mobilů a tabletů – v hodinách smí žáci používat tato zařízení pouze se souhlasem vyučujícího, mimo výuku libovolně.

Návod nebo Videonávod k použití internetové žákovské knížky dm Software.

PRAHA

Žáci devátého ročníku se vydali na vlastivědné putování do našeho hlavního města.

ZÁCHRANNÁ STANICE

Tímto vzdělávacím programem jsme podpořili záchrannou stanici Ptačí centrum. Mnozí žáci viděli poprvé "naživo" zvířata, o kterých se učí ve škole.


VÍTĚZNÝ PŘESPOLNÍ BĚH

Z Podomí se vrátila úspěšná výprava naší školy. Kromě několika umístění na stupních vítězů přivezla také celkové vítězství.
Mapa stránek © 2014 Mgr. Blanka Šenkýřová