NOVINKY A DŮLEŽITÉ INFORMACE

Logo EU a Ministerstva pro místní rozvoj
Tisková zpráva IROP 47 (Tiskova_zpravaIROP47.pdf, 147 kB)
Tisková zpráva IROP 68 (Tiskova_zpravaIROP68.pdf, 143 kB)
Zde (MS_zapis2021.pdf, 171 kB) najdete podrobné informace o zápisu k předškolní výchově pro příští školní rok do mateřské školy.

ZŠ a MŠ Sloup přijme učitele/učitelku s kvalifikací pro výuku MATEMATIKY na druhém stupni. Nástup možný ihned anebo dle dohody. Písemné nabídky a životopis zasílejte na zs.sloup@centrum.cz. Další informace na telefonu 606 858 240.

Třída 2. A se bude stěhovat z přízemí do nově vybavené a zařízené místnosti v druhém patře školy (vedle relaxačního koutku). V uvolněné místnosti v přízemí zřídíme páté oddělení školní družiny. Již nyní musíme část zájemců o družinu odmítat a od 1. září 2021 se tak zvýší její kapacita o 27 dětí.

V průběhu jarních prázdnin jsme vybavili interaktivními tabulemi a whiteboardy třídy 2.A a 4.A

Vyjde to tentokrát? Již dvakrát jsme museli zrušit termín návštěvy našich srbských přátel v Kragujevaci. Nyní máme nový termín výjezdu – od úterý 28. září do soboty 2. října 2021.

Ministerstvo školství vydává pravidelné závazné pokyny k organizaci školního roku. Některé změny probíhají prakticky z týdne na týden, proto je třeba pravidelně sledovat zprávy v dm Software. V případě problémů s přístupem se obraťte na Mgr. Pavla Nečase anebo Mgr. Darinou Zouharovou.

Byly vydány dodatky ke školním řádům mateřské i základní školy. Informace o obsahu: Mateřská škola – povinnost informovat školu, když kdokoliv z domácností onemocní nemocí COVID 19, snížení platby za pobyt dítěte, podmínky dezinfekce a hygieny, zákaz vstupu osobám s příznaky onemocnění, postup při zjištění příznaků onemocnění. Základní škola – povinné nošení roušek, omlouvání žáků z distanční výuky, režim distanční výuky, rozšíření povinností školy, rozsah distančního vzdělávání.

Jak požádat o ošetřovné? Odpověď najdete zde (osetrovne.pdf, 177 kB).

Informujeme, že byly vydány Školní řád základní školy (skolni_rad.pdf, 261 kB) a Školní řád mateřské školy (skolni_radMS.pdf, 314 kB) platné od 1. září 2020.

Důležité termíny (dulezite_terminy.pdf, 82 kB) ve školním roce 2020/2021.

Leták COVID (letak_COVID.pdf, 100 kB)

Návod (dm_navod.pdf, 150 kB) nebo Videonávod k použití internetové žákovské knížky dm Software.

Tělocvična bude v novém

Po 39 letech intenzivního používání přišla řada na rekonstrukci tělocvičny, jejíž podlaha byla v havarijním stavu. Výborná zpráva je, že se zřizovateli podařilo využít dotaci EU.


Obec, ve které žiji

Prohlédněte si, jak žáci 8. a 9.ročníků v současné době vidí obec, ve které žijí.


Vesmírný projekt 3. A

Třeťáci se učili o vesmíru a propojili prvouku, výtvarnou výchovu, pracovní činnosti a
geometrii.
Mapa stránek © 2014 Mgr. Blanka Šenkýřová