NOVINKY A DŮLEŽITÉ INFORMACE

Logo EU a Ministerstva pro místní rozvoj
Tisková zpráva IROP 47 (Tiskova_zpravaIROP47.pdf, 147 kB)
Tisková zpráva IROP 68 (Tiskova_zpravaIROP68.pdf, 143 kB)
Z důvodu horšícího se vývoje epidemie bude poslední den vyučování před Vánocemi v základní škole pátek 17. prosince. Uzavřena bude také školní družina. Na základě souhlasu zřizovatele je ve dnech 20. – 22. prosince vyhlášeno ředitelské volno. Poslední den provozu mateřské školy před Vánocemi je středa 22. prosince.

Na přelomu roku plánujeme ve škole tato vylepšení vybavení: nová interaktivní tabule s pojezdem ve třídě 4.A, výměna osvětlení ve třídách 3.B a 4.A, nový nábytek ve všech pěti odděleních školní družiny, nákup sady nových lavic a židliček vyšší velikosti, vybavení do bazénu, posílení WiFi v nejvíce exponovaných místech školy, nové postýlky pro děti v mateřské škole.

Zde najdete důležité informace k přijímacím zkouškám na střední školy.

Z důvodu zhoršující se epidemické situace se 19. prosince neuskuteční Vánoční akademie. O plesu školy, který byl plánován na 14. ledna, budeme dále jednat.

Žáci 2. – 5. ročníku budou absolvovat výuku v centrech ekologické výchovy Lipka. Zajímavý program hradí dětem MAS Moravský kras. Děkujeme.

V odkazu Výuka nyní najdete nabídku kroužků ve školním roce 2021/2022. Klasických kroužků je sice méně, ale o to více letos nabízíme kroužků doučovacích. Jejich úkolem je vyrovnat vzdělávací ztráty v souvislosti s mimořádným stavem.

Připravujeme druhou etapu rekonstrukce odborných učeben. Na řadu by měly přijít dílny, jazykové učebny, cvičný byt a WIFI síť.

Informujeme, že byly vydány Školní řád základní školy a Školní řád mateřské školy platné od 1. září 2021. Informace o obsahu – upřesnění povinností žáků, omlouvání v průběhu distanční výuky, upřesnění práv rodičů, udělování výchovných opatření v průběhu distanční výuky (základní škola). Upřesnění povinností rodičů, provozu mateřské školy, kritéria přijetí (mateřská škola).

Leták COVID (letak_COVID.pdf, 100 kB)

Návod (dm_navod.pdf, 150 kB) nebo Videonávod k použití internetové žákovské knížky dm Software.

Vítězný florbal

Přeborníci okresu! Naše týmy mladších dívek a mladších chlapců zvítězily pod vedením Mgr. Pavla Nečase v okresních přeborech ve florbalu a nebýt epidemie, reprezentovaly by ZŠ Sloup v krajských kolech.


Mikuláš ve školce a ve škole

Básničku museli letos říct i pan ředitel a zástupce.


Polámal se mraveneček

Díky panu záchranáři se děti ze školní družiny naučily mnoho užitečných věcí z poskytování první pomoci a záchrany života. Děkujeme!Mapa stránek © 2014 Mgr. Blanka Šenkýřová