NOVINKY A DŮLEŽITÉ INFORMACE

 Naši žáci dosáhli úspěchy ve vědomostních soutěžích. Nejvíce si ceníme vítězství Kateřiny Ševčíkové ze třídy 9. B v okresním kole matematické olympiády. Kateřina se také umístila na vynikajícím šestém místě v krajském kole chemické olympiády. V téže soutěži získal navíc žák Vilém Pořízka z 8. B desáté místo. Uvedeným žákům patří poděkování za reprezentaci školy. Je třeba také ocenit práci vyučujících - Mgr. Hany Veselé, Mgr. Ladislava Sedláka a Mgr. Dariny Zouharové (koordinace soutěží).

Den otevřených dveří proběhne ve čtvrtek 7. března 2019 od 8 do 12 hodin. Návštěvníci školy si budou moci prohlédnout všechny prostory a navštívit kteroukoliv hodinu. Ze všech spádových obcí bude od mateřských škol vypraven zvláštní autobus zdarma. Informace o odjezdu podá místní mateřská škola.

Úspěch zaznamenali také sportovci. Starší žáci se umístili na třetím místě v okresním přeboru ve florbalu. Zde patří poděkování kolegům Mgr. Pavlu Nečasovi a Mgr. Ondřeji Sedlákovi.

Navázali jsme spolupráci se sloupskou knihovnou. Děkujeme knihovnici paní Ivetě Pernicové za prezentace, ukázky knih i poutavé vyprávění. Návštěvy v knihovně budou v březnu absolvovat postupně všechny třídy.

Přátelé ze srbské základní školy v Kragujevaci nám v termínu 7. – 11. května 2019 oplatí loňskou návštěvu. Na čtyřdenní pobyt by mělo přijet 35 dětí a 5 vyučujících. Prosíme rodiny našich žáků, aby se do spolupráce se srbskými dětmi aktivně zapojily a pomohly nám s jejich ubytováním (návratka zde).

Přijímací zkoušky nanečisto si přímo ve škole vyzkouší deváťáci ve středu 6. března.

Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2019/2020 se koná v úterý 2. dubna od 15:00 hodin ve škole.

Letos se dočká také důkladné údržby školní hřiště. Je naplánovaná do dvou etap. V dubnu vyměníme velké potrhané zelené sítě a v červenci proběhne profesionální údržba umělého povrchu. Je nutné ji pravidelně vykonávat, jinak hřiště zaroste mechem a umělý povrch se zničí.

Informujeme rodiče, že byl vydán nový Školní řád ZŠ Sloup platný od 1. září 2018. Najdete ho v odkazu Dokumenty, novinky jsou označeny červeně.

Návod nebo Videonávod k použití internetové žákovské knížky dm Software.

JAK ZACHRÁNIT ŽIVOT

Český červený kříž nám nabídl vzdělávací akci, která byla zaměřena na nácvik umělého dýchání, masáže srdce a dalších technik záchrany lidského života.


 

PASOVÁNÍ PRVŇÁKŮ

Svoje první vysvědčení si pamatuje snad každý. Proto si tento den naši prvňáci užili hry, soutěže a pasování na školáky.


 

MALÍ LYŽAŘI V OLEŠNICI

Lyžařský kurz prvního stupně se letos uskutečnil za vynikajících sněhových podmínek.Mapa stránek © 2014 Mgr. Blanka Šenkýřová