NOVINKY A DŮLEŽITÉ INFORMACE

28. května je termín pro odevzdání ročníkové práce řediteli školy Obhajoby budou veřejně přístupné a proběhnou 4. – 7. června. O rozpisu budou rodiče včas informováni dopisem.

Školní výlety se konají od 21. května do 3. června. Žáci navštíví spoustu zajímavých míst naší vlasti, o kterých se ve škole dosud jen učili.

Poslední akcí, kterou budou absolvovat žáci devátého ročníku, je kurz vodní turistiky. Na raftech budou sjíždět Vltavu od 20. do 23. června.

Závěrečné třídní schůzky se konají ve čtvrtek 31. května od 14:00 do 16:00 hodin.

Školní družina připravila pro děti tradiční příměstský tábor. Bude probíhat na začátku prázdnin – od 2. do 4. července.

Naskytla se nám výjimečná příležitost výměny zkušeností s úspěšnou brněnskou školou ZŠ Sirotkova. V květnu proběhly vzájemné návštěvy učitelů obou škol. Absolvovali jsme náslechy v hodinách, metodické porady a prohlídky škol.

Prohlédněte si fotografie a výsledky plaveckých závodů Sloupský vodník, které se konaly v našem bazénu. Naši žáci si vedli výborně. Akci připravil Mgr. Pavel Nečas.

Teplé jarní počasí umožnilo využívat pergolu na školním hřišti.

Máme za sebou zápis k povinné školní docházce. Do dvou prvních tříd by mělo nastoupit celkem 40 dětí, 3 žáci budou mít odklad.

Jaro na sebe letos nechalo dlouho čekat. Konečně je však tady, takže nás čeká práce na údržbě zeleně okolo školní budovy. V souladu s naším školním vzdělávacím programem budou pomáhat také žáci.

Důležité informace, které se týkají hospodaření školy v roce 2017.

Internetovou žákovskou knížku můžete mít nově zdarma i ve svých chytrých mobilních telefonech a tabletech. Najdete ji zde.

Návod nebo Videonávod k použití internetové žákovské knížky dm Software.

PROJEKTOVÁ VÝUKA

Znakem výukové metody, která probíhala ve třech dnech na konci dubna, je účelné propojení naučené teorie s praxí. Získávání a zpracovávání informací o Moravském krasu se žákům velmi líbilo.DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

Dvakrát ročně trénují naši žáci znalost dopravních předpisů na dětském dopravním hřišti.CIRSIÁDA

V květnu jsme se stali organizátory oblíbené vědomostní soutěže šesti okolních škol s názvem Cirsiáda. V mnoha kategoriích uspěli naši žáci; kompletní výsledky najdete zde


Mapa stránek © 2014 Mgr. Blanka Šenkýřová