NOVINKY A DŮLEŽITÉ INFORMACE

 Připravili jsme zajímavé akce na podporu výuky dějepisu. V březnu proběhne aktivita, která se bude věnovat velikonočním svátkům a tradicím; v dubnu dvě vzdělávací akce s názvy Ze starých letopisů a Na konci všech válek.

Naše škola se zapojila do výborně hodnoceného projektu s názvem Nenech to být.

Podívejte se na fotografie z lyžařského kurzu sedmáků v Karlově.

Prohlédněte si fotografie z akce pro spřátelenou malotřídní školu ve Vysočanech.

Důležité informace, které se týkají hospodaření školy v roce 2017.

Termín zápisu ke školní docházce je úterý
3. dubna 2018 v 15:00 hodin. Týká se dětí, které nejpozději 31. srpna 2018 dovrší věk 6 let. Další informace k zápisu najdete zde.

Celoškolní projektová výuka zaměřená na krásy Moravského krasu čeká žáky ke konci dubna. Děti z páté až deváté třídy se rozdělí do smíšených skupin, budou samostatně shromažďovat a třídit potřebné informace a výsledky svojí práce prezentovat ostatním skupinám.

Ve druhém pololetí žáky čekají dva dny ředitelského volna. V pátek 23. března bude volno na Květný pátek. V pondělí 30. dubna se nám naskytla příležitost navštívit úspěšnou brněnskou školu ZŠ Sirotkova. Návštěvy se zúčastní celý pedagogický kolektiv naší školy, takže v tento den budou mít žáci volno. O týden později na oplátku přivítáme učitele ZŠ Sirotkova ve Sloupě.

Cambridgeské jazykové zkoušky budou zájemci z řad žáků absolvovat také v letošním školním roce. Majitelé osvědčení, které vydává British Council, získají velkou výhodu při dalším studiu a v profesním životě. Přípravné kurzy začnou v pololetí a povedou je naši učitelé. Protože se jedná o velmi dobrou reklamu školy, budeme žákům na zkoušky přispívat.

Máme potvrzen termín tradičního výjezdu do Srbska. Naši přátelé zvou 35 dětí a 5 vyučujících na výměnný pobyt, který se uskuteční 16. – 20. května 2018. Hlavním přínosem je pro naše žáky možnost procvičení cizího jazyka. Mladí Srbové totiž hovoří výborně anglicky. V současné době se také bude určitě velmi hodit budování vztahu k odlišným kulturám a životním stylům.

Internetovou žákovskou knížku můžete mít nově zdarma i ve svých chytrých mobilních telefonech a tabletech. Najdete ji zde.

Návod nebo Videonávod k použití internetové žákovské knížky dm Software.

OLYMPIÁDA VE SLOUPĚ

Světové sportovní zápolení si naši žáci užili také formou celoškolní projektové výuky.
PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE

Na konci prvního pololetí nechyběla ani tradiční slavnost žáků prvního ročníku.
NOVÁ POSILOVNA

Velké poděkování patří zřizovateli školy městysi Sloup za vybudování nové školní posilovny. Pro veřejnost bude otevřena vždy v pondělí až pátek od 16 do 20 hodin, vstup si domluvte s Jitkou Svánovskou.


Mapa stránek © 2014 Mgr. Blanka Šenkýřová