NOVINKY A DŮLEŽITÉ INFORMACE

Rozšiřujeme spolupráci s knihovnou městyse Sloup. V prosinci zde v rámci výuky absolvují žáci 1. – 5. ročníku besedy na podporu čtenářství. Na čtenářské gramotnosti je postaveno nejen zvládnutí učiva, ale i úspěch u přijímacích zkoušek či maturit.

Zveme všechny rodiče a přátele školy na tradiční zpívání koled u vánočního stromku ve škole, které se uskuteční v pátek 20.prosince od 11:00 hodin ve vestibulu u jídelny.

Vánoční akademie se koná v neděli 22. prosince od 14:30 hodin v KD Sloup; v 17:30 hodin máte možnost poslechnout si sbor Krápníček a cimbálovku Majerán v Dřevěném kostelíku v Blansku.

Od 23. prosince do 3. ledna jsou vánoční prázdniny; žáci do školy nastupují v pondělí 6. ledna.

Jedeme do Srbska! 35 žáků a 5 učitelů vyjede v neděli 26. dubna a vrátí se ve čtvrtek 30. dubna. Na dobré cestě jsou jednání o poskytnutí dotace, takže účastníci budou mít výměnný pobyt velmi levný.

Začátkem roku 2020 oznámíme další informace a pošleme přihlášky a návratky. Naši hosté připravují zajímavý program a k zahození není ani fakt, že děti z hostitelských rodin mluví skvěle anglicky.

Na základě svolení školské rady a souhlasu zřizovatele bude zkrácen školní rok 2019/2020 o dva dny. Vysvědčení žáci dostanou v pátek 26. června 2020; v pondělí a úterý 29. a 30. června 2020 budou mít z provozních důvodů ředitelské volno.

Informujeme, že byl vydán Školní řád ZŠ Sloup platný od 1. září 2019. Novinky a změny: zákaz vulgárního vyjadřování – slovně, ani nápisy na oděvu, žáci musí být se zvoněním připraveni na hodinu a v průběhu přestávek a volných hodin se zdržují na místech se zajištěným dohledem. Platí zákaz používání přenosných reproduktorů a zasahování do činnosti interaktivních tabulí, dataprojektorů a ICT techniky. Jakékoliv cenné předměty ukládají na místa k tomu určená, to znamená do úschovy vyučujícími anebo sekretářce. V případě změny zdravotní způsobilosti žáka informuje zákonný zástupce školu bez zbytečného odkladu. Co se týče používání mobilů a tabletů – v hodinách smí žáci používat tato zařízení pouze se souhlasem vyučujícího, mimo výuku libovolně.

Návod nebo Videonávod k použití internetové žákovské knížky dm Software.

PROJEKTOVÁ VÝUKA

Letošní projektová výuka byla zaměřena na sametovou revoluci. Vyučující žákům připravili zajímavé dílny, které se týkaly například základní vojenské služby, cestování v dobách minulých, STB. Úspěch měla i hlavní postava - Václav Havel.

SPORTOVNÍ ÚSPĚCHY

Stolní tenis – náš tým postoupil na mistrovství republiky (vítězství starších i mladších děvčat v okresním kole), šachy – postup dvou týmů do krajského přeboru, horolezecká soutěž – první a dvakrát druhé místo! Gratulujeme reprezentantům školy i jejich trenérům ke skvělým úspěchům.


NOVÉ PARTNERSTVÍ

Jsme partnery francouzské školy Collègeprivé Gabriel Deshayes a polské školy SzkołaPodstawowa w Porębie v projektu Let’s drop walls, let’sbuildbridges!. Projekt Zbořme zdi, postavme mosty! byl vytvořen v návaznosti na oslavy pádu Berlínské zdi. Cílem je navázat nová přátelství a dozvědět se více o ostatních zemích. Kontaktní osoba ve škole je Mgr. Sabina Králová.Mapa stránek © 2014 Mgr. Blanka Šenkýřová