NOVINKY A DŮLEŽITÉ INFORMACE

Příjemnou dovolenou plnou koupání, výletů a sluníčka přejí všem malým i velkým zaměstnanci ZŠ Sloup.

Soukromá ZUŠ Blansko rozšiřuje obory, které budou vyučovány přímo v ZŠ Sloup. Kromě současných je možno přihlásit děti do nových oborů: Kytara – vyučující Jan Šrubař, taneční obor (současný a lidový tanec, taneční přípravka, estetická výchova) – vyučující Petra Havlíčková, sólový zpěv – vyučující Lubomír Chlup. Výuka bude zahájena od září 2018, zájemci přihlásí přímo v SZUŠ Blansko, Hybešova 1, telefon 516 411 355 nebo 604 709 567, www.szus-blansko.cz.

Pokračujeme v postupné výměně nábytku ve třídách. Původní nábytek z roku 1982 nahradíme novým v budoucích prvních třídách.

V současné době probíhají jednání o další etapě opravy školního bazénu. Bude třeba opravit podlahu v bazénové hale. Původní dlažba z roku 1982 již špatně těsní, takže občas dochází k zatékání chlorované vody do strojovny.

Mnoho tříd a prostor školy čeká výmalba, na galerii nad tělocvičnou vyměníme linoleum.

Obnovy se dočká fond učebnic, jednáme o možnosti nákupu dalších interaktivních tabulí, brzy bude třeba investovat do školní počítačové sítě.

Pozitivní zprávou je zvýšení státního příspěvku na provoz škol v ČR, takže na opravy a rekonstrukce bude k dispozici více peněz.

I letos čekaly deváťáky povinné státní přijímací zkoušky. Opět se potvrdilo, že naši žáci jsou na tyto zkoušky dobře připraveni a mohou se všichni těšit na studium v jedné ze svých vybraných střední škol. Z celkového počtu 42 žáků bude 32 studovat maturitní a 10 učební obor. Jedna žákyně se dostala na konzervatoř, dvě na školu s uměleckým zaměřením. Na gymnázia se dostalo 6 žáků.

V květnu jsme pozvali žáky pěti okolních škol na vědomostní soutěže v českém jazyku, matematice, angličtině a informatice s názvem Cirsiáda. Můžete si prohlédnout kompletní výsledky. Na stupních vítězů se často umísťovali i žáci ZŠ Sloup. Gratulujeme!

Internetovou žákovskou knížku můžete mít nově zdarma i ve svých chytrých mobilních telefonech a tabletech. Najdete ji zde.

Návod nebo Videonávod k použití internetové žákovské knížky dm Software.

ZÁVĚR PATRONÁTU

Na závěr školního roku si poslední společné aktivity užili také žáci prvního a devátého ročníku.PŘIJETÍ PANEM STAROSTOU

Koncem července přijal starosta Sloupu ing. Martin Mikulášek absolventy školy a nejlepší žáky všech tříd.


 

RAFTY NA VLTAVĚ

Kurz vodní turistiky je poslední „školní povinnost“, kterou v ZŠ Sloup plní budoucí absolventi školy.


Mapa stránek © 2014 Mgr. Blanka Šenkýřová