NOVINKY A DŮLEŽITÉ INFORMACE

  Proč máme na sedmou? Proč máme tolik hodin? Proč je odpolední vyučování? Častokrát odpovídáme na otázky žáků i rodičů, které se týkají organizace výuky. Většinu z toho, k čemu dotazy směřují, škola nemůže ovlivnit. Zmíněné podmínky organizace výuky nastavují zákony, nikoliv ředitel. Týká se to například celkového počtu odučených hodin i odpoledního vyučování. A výuka na sedmou? Aby mohli osmáci a deváťáci v úterý končit v 14:55 a ne v 15:45 hodin.

Beseda žáků devátého ročníku s ředitelem školy se koná koncem listopadu. V tomto období proběhnou i další aktivity – výjezd páťáků do planetária a hvězdárny či mikulášská nadílka na prvním stupni.

Od začátku listopadu je již v provozu školní bazén. Díky vyčištěným trubkám a pečlivé přípravě jsou zde ideální podmínky. V pondělí 5. listopadu ráno ukazoval teploměr teplotu vody 30 stupňů.

Deváťákům jsme nabídli účast na akci Celostátní srovnávací testy žáků 9. ročníku společnosti SCIO. Nabídku využili téměř všichni; jde o výbornou přípravu na přijímací zkoušky.

Velmi důležité informace, které se týkají přijímacích zkoušek na střední školy.

ZŠ Sloup se zapojila do internetového systému bojujícího proti šikaně a vylučování z kolektivu na školách po celé ČR. Díky aplikaci je možno anonymně nahlásit šikanu přímo škole (další informace).

Žáci prvního stupně se zúčastnili výuky v centrech ekologické výchovy, kde mají výborné příležitosti vyzkoušet si práci na pozemku, s přírodními materiály a dovědět se spoustu zajímavostí o přírodě.

Zde najdete důležité termíny, které se vztahují ke školnímu roku 2018/2019.

Informujeme rodiče, že byl vydán nový Školní řád ZŠ Sloup platný od 1. září 2018. Najdete ho v odkazu Dokumenty, novinky jsou označeny červeně.

Návod nebo Videonávod k použití internetové žákovské knížky dm Software.

100 LET SAMOSTATNÉHO STÁTU

Nejdůležitější události uplynulého století jsme si připomněli formou projektové a zážitkové výuky. Některé momenty, například Spartakiádu či dobovou módu, si žáci vyzkoušeli na vlastní kůži.ÚSPĚCH VE STOLNÍM TENISU

V Hodoníně se konal krajský přebor ve stolním tenisu. Družstvo starších dívek ve složení Karolína Novohradská a Sabrina Hudcová vybojovalo první místo! Gratulujeme a děkujeme také Pavlu Nečasovi za zajištění akce.


 

DUŠIČKY A HALLOWEEN

Tradiční podzimní svátky si užili žáci prvního stupně i třídní učitelé.


Mapa stránek © 2014 Mgr. Blanka Šenkýřová