NOVINKY A DŮLEŽITÉ INFORMACE

 Pěkné prázdniny! Příjemnou dovolenou plnou koupání, výletů a sluníčka přejí všem malým i velkým zaměstnanci ZŠ Sloup.

V odkazu Výuka najdete ročníkové práce absolventů školy - žáků devátého ročníku.

V pondělí 26. srpna 2019 se uskuteční jednání školské rady. Na programu budou změny školního řádu, projednání rozpočtu školy, školního vzdělávacího programu, koncepčních záměrů rozvoje školy a další.

Každý rok v létě bývá ve škole živo. V průběhu dvou měsíců se musí stihnout velké množství prací.

Letos o prázdninách nás čeká malování, kompletní renovace dveří na spodní chodbě u fyziky, výměna osvětlení dvou tříd, instalace nové interaktivní tabule, profesionální čištění fasády, oprava rampy u kuchyně (zajišťuje zřizovatel), profesionální ošetření umělé trávy na hřišti, oprava bazénu, nový nábytek do čtyř tříd na prvním stupni, výměna linolea, rekonstrukce pracovny školního poradenského pracoviště.

V 9. výzvě MAS Moravský kras – IROP jsme podali projektovou žádost s názvem Rekonstrukce odborných učeben v celkovém objemu 5,5 milionu Kč. Výsledky výzvy by měly být známé do konce roku 2019.

Jednáme o možnosti spolupráce s kvalifikovaným trenérem plavání v příští plavecké sezóně. Pokud se vše podaří, nabídneme žákům ve školním roce 2019/2020 v rámci mimoškolní činnosti také plavecký oddíl.

Pro žáky druhého stupně plánujeme na podzim studijní vzdělávací zájezd do Anglie. Cena je 10 000 Kč na žáka. Bude připraven pestrý program - pěší prohlídka londýnských pamětihodností s průvodcem, celodenní výlet do Stonhenge, prohlídka královského města Windsor, výlet do univerzitního areálu Oxford (návštěva míst, kde se natáčel Harry Potter), hrad Tower of London a další. Doprava autobusem, ubytování v hostitelských rodinách. V případě zájmu kontaktujte Mgr. Sabinu Královou nebo Mgr. Vladěnu Ševčíkovou.

Od 1. září 2019 dochází k mírnému zvýšení cen školních obědů. Kompletní přehled najdete zde.
Od školního roku 2019/2020 dochází také ke změně způsobu účtování stravného.

Návod nebo Videonávod k použití internetové žákovské knížky dm Software.

RAFTY NA VLTAVĚ 2019

Koncem školního roku se uskutečnil oblíbený kurz vodní turistiky, který je určen pro žáky devátého ročníku.

PŘIJETÍ PANEM STAROSTOU

Starosta městyse Sloup ing. Martin Mikulášek přijal absolventy školy a nejlepší žáky tříd.


VÍDEŇ

Následujícími fotografiemi se vracíme do rakouského hlavního města, kam zavítali naši žáci na zajímavou exkurzi.
Mapa stránek © 2014 Mgr. Blanka Šenkýřová