NOVINKY A DŮLEŽITÉ INFORMACE

 ZŠ Sloup se dostalo velké pocty a důvěry. Čestný sloupský občan pan Zbyšek Nečas, který ve válce sloužil v Royal Air Force v Anglii, odkázal škole své cenné válečné deníky. Předání deníků proběhne za účasti představitelů městyse a tisku, kdy ve škole přivítáme vzácného hosta - vdovu po panu Nečasovi, paní Rosemary Pemberton.

Do prvních tříd jsme pro příští školní rok zapsali celkem 46 dětí. Třídními učitelkami budou Mgr. Iva Paděrová a Mgr. Martina Šamalíková.

Na úrovni a kvalitě výuky je třeba neustále pracovat a sledovat ji. K tomu slouží Cirsiády, což jsou vědomostní soutěže, které pořádá 15. – 17. května přímo ZŠ Sloup. Žáci změří svoje schopnosti v českém jazyku, matematice, informatice a angličtině; nebude chybět ani utkání týmů žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Cyklistická adrenalinová show BESIP, která proběhne ke konci května, má za úkol zábavnou formou upozornit žáky na bezpečnost silničního provozu a povinnou výbavu cyklistů.

Letošní termín školních výletů je sobota 1. června až neděle 16. června 2019. Žáci navštíví zajímavá místa naší vlasti.

Blíží se termín odevzdání ročníkové práce řediteli školy. Na její vypracování a odevzdání mají žáci čas přesně do pondělí 27. května.

Od 1. září 2019 dochází k mírnému zvýšení cen školních obědů. Kompletní přehled najdete zde.
Od školního roku 2019/2020 dochází také ke změně způsobu účtování stravného.

Informujeme rodiče, že byl vydán nový Školní řád ZŠ Sloup platný od 1. září 2018. Najdete ho v odkazu Dokumenty, novinky jsou označeny červeně.

Návod nebo Videonávod k použití internetové žákovské knížky dm Software.

TŘEŤÁCI V PŘÍRODĚ

Čeština, matematika, tělocvik. Vyučování v přírodě absolvovali žáci třetího ročníku.


SPANÍ VE ŠKOLE

Žáci třídy 7. A si na jaře užili také oblíbené přespání ve škole. Tato akce je velmi vhodná jako prostředek pro stmelení žákovských kolektivů.


MALÝ KUCHTÍK

Jeden z nejoblíbenějších kroužků je malý kuchtík pod vedením Mgr. Lenky Tallové. Čarodějné prsty vypadaly vskutku opravdově.
Mapa stránek © 2014 Mgr. Blanka Šenkýřová