NOVINKY A DŮLEŽITÉ INFORMACE

V letošním školním roce se žákům naší školy rozšíří možnosti procvičit si komunikaci v cizích jazycích. Na podzim vyjedeme na poznávací zájezd do Anglie a na jaře do Vídně. Našim srbským partnerům, kteří mluví skvěle anglicky, také oplatíme jejich loňskou návštěvu.

Pedagogický sbor posílili noví kolegové. Z rodičovské dovolené se vrací Mgr. Silvie Hejčová a dalším pedagogickým pracovníkem je Aneta Němcová (asistence).

Začátkem září pošleme do každé rodiny zdarma školní Občasník září 2019, ve kterém najdete důležité informace, termíny třídních schůzek a akcí školy. Každý týden dostanou zprávu o dění ve škole také uživatelé elektronické žákovské knížky.

Informujeme, že byl vydán Školní řád ZŠ Sloup platný od 1. září 2019. Novinky a změny: zákaz vulgárního vyjadřování – slovně, ani nápisy na oděvu, žáci musí být se zvoněním připraveni na hodinu a v průběhu přestávek a volných hodin se zdržují na místech se zajištěným dohledem. Platí zákaz používání přenosných reproduktorů a zasahování do činnosti interaktivních tabulí, dataprojektorů a ICT techniky. Jakékoliv cenné předměty ukládají na místa k tomu určená, to znamená do úschovy vyučujícími anebo sekretářce. V případě změny zdravotní způsobilosti žáka informuje zákonný zástupce školu bez zbytečného odkladu.

Co se týče používání mobilů a tabletů – v hodinách smí žáci používat tato zařízení pouze se souhlasem vyučujícího, mimo výuku libovolně.

Na podzim čekají naše žáky zajímavé akce. Šesťáci absolvují adaptační kurz a deváťáci vyjedou na vlastivědné putování za krásami Prahy. Pro žáky prvního stupně připravujeme výuku v centrech ekologické výchovy.

V druhé polovině září zveřejníme seznam kroužků. Ty začnou fungovat začátkem října.

V 9. výzvě MAS Moravský kras – IROP jsme podali projektovou žádost s názvem Rekonstrukce odborných učeben v celkovém objemu 5,5 milionu Kč. Výsledky výzvy by měly být známé do konce roku 2019.

Od 1. září 2019 dochází k mírnému zvýšení cen školních obědů. Kompletní přehled najdete zde.
Od školního roku 2019/2020 dochází také ke změně způsobu účtování stravného.

Návod nebo Videonávod k použití internetové žákovské knížky dm Software.

PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN

A je to tady! Školní rok 2019/2020 právě začíná. Podívejte se, jak prožili svůj velký den nejmenší školáci.

CO JE VE ŠKOLE NOVÉHO

Vyčištěný povrch hřiště, nová interaktivní tabule na pojezdu v 1. B a nábytek ve čtyřech třídách, vyměněné osvětlení, fasáda jako nová, vymalované třídy a spodní chodba, opravená rampa u kuchyně a altán. Před zahájením provozu ještě čeká rozsáhlejší údržba školní bazén.


PERLY Z ARCHIVU

Čas letí jako voda. Podívejte se, jak se ve škole dařilo prvňáčkům před deseti lety – v září 2009.
Mapa stránek © 2014 Mgr. Blanka Šenkýřová