NOVINKY A DŮLEŽITÉ INFORMACE

 Pěkné prázdniny! Příjemnou dovolenou plnou koupání, výletů a sluníčka přejí všem malým i velkým zaměstnanci ZŠ Sloup.

V odkazu Výuka najdete ročníkové práce absolventů školy - žáků devátého ročníku.

V pondělí 26. srpna 2019 se uskuteční jednání školské rady. Na programu budou změny školního řádu, projednání rozpočtu školy, školního vzdělávacího programu, koncepčních záměrů rozvoje školy a další.

Každý rok v létě bývá ve škole živo. V průběhu dvou měsíců se musí stihnout velké množství prací.

Letos o prázdninách nás čeká malování, kompletní renovace dveří na spodní chodbě u fyziky, výměna osvětlení dvou tříd, instalace nové interaktivní tabule, profesionální čištění fasády, oprava rampy u kuchyně (zajišťuje zřizovatel), profesionální ošetření umělé trávy na hřišti, oprava bazénu, nový nábytek do čtyř tříd na prvním stupni, výměna linolea, rekonstrukce pracovny školního poradenského pracoviště.

V 9. výzvě MAS Moravský kras – IROP jsme podali projektovou žádost s názvem Rekonstrukce odborných učeben v celkovém objemu 5,5 milionu Kč. Výsledky výzvy by měly být známé do konce roku 2019.

Jednáme o možnosti spolupráce s kvalifikovaným trenérem plavání v příští plavecké sezóně. Pokud se vše podaří, nabídneme žákům ve školním roce 2019/2020 v rámci mimoškolní činnosti také plavecký oddíl.

Pro žáky druhého stupně plánujeme na podzim studijní vzdělávací zájezd do Anglie. Cena je 10 000 Kč na žáka. Bude připraven pestrý program - pěší prohlídka londýnských pamětihodností s průvodcem, celodenní výlet do Stonhenge, prohlídka královského města Windsor, výlet do univerzitního areálu Oxford (návštěva míst, kde se natáčel Harry Potter), hrad Tower of London a další. Doprava autobusem, ubytování v hostitelských rodinách. V případě zájmu kontaktujte Mgr. Sabinu Královou nebo Mgr. Vladěnu Ševčíkovou.

Od 1. září 2019 dochází k mírnému zvýšení cen školních obědů. Kompletní přehled najdete zde.
Od školního roku 2019/2020 dochází také ke změně způsobu účtování stravného.

Návod nebo Videonávod k použití internetové žákovské knížky dm Software.

FOTKY TŘÍD

Na konci školního roku probíhalo tradiční fotografování tříd a pedagogického sboru.

OBHAJOBY ROČNÍKOVÝCH PRACÍ

Ročníkové práce jsou originálním projektem pedagogů ZŠ Sloup. Hlavním cílem je naučit deváťáky využívat získané poznatky a vhodně doplnit učivo základní školy. Každý žák si zvolí téma, vybere konzultanta z řad pedagogů a má za úkol vypracovat a obhájit individuální práci.


ATLETICKÉ ZÁVODY

Na konci školního roku jsme pro žáky šesti okolních škol zorganizovali atletické závody. Na stupních vítězů se neztratili ani naši žáci.

Mapa stránek © 2014 Mgr. Blanka Šenkýřová