NOVINKY A DŮLEŽITÉ INFORMACE

Logo EU a Ministerstva pro místní rozvoj
Tisková zpráva IROP 47 (Tiskova_zpravaIROP47.pdf, 147 kB)
Tisková zpráva IROP 68 (Tiskova_zpravaIROP68.pdf, 143 kB)
Školní bazén je napuštěný a voda má správnou teplotu. Od začátku listopadu je tedy obnovený plavecký výcvik, který bude bez omezení probíhat ve všech třídách.

Ve čtvrtek 25.listopadu se uskuteční od 14:00 do 16:00 hodin třídní schůzky. Bude-li to možné, počítáme s prezenční formou. Prosíme ale rodiče, aby ve společných prostorech školy používali roušky.

Probíhají přípravy na Vánoční akademii (19.prosince) a ples školy (14. ledna). Pokud nebudou podobné akce zakázány, rádi bychom je uskutečnili.

Žáci 2. – 5. ročníku budou absolvovat výuku v centrech ekologické výchovy Lipka. Zajímavý program hradí dětem MAS Moravský kras. Děkujeme.

V odkazu Výuka nyní najdete nabídku kroužků ve školním roce 2021/2022. Klasických kroužků je sice méně, ale o to více letos nabízíme kroužků doučovacích. Jejich úkolem je vyrovnat vzdělávací ztráty v souvislosti s mimořádným stavem.

Ve středu 27. října a v pátek 29. října jsou podzimní prázdniny.

Připravujeme druhou etapu rekonstrukce odborných učeben. Na řadu by měly přijít dílny, jazykové učebny, cvičný byt a WIFI síť.

Školní sklad učebnic se dočkal obnovy. Nové řady učebnic do mnoha předmětů jsme zakoupili pro žáky 1. – 9. ročníku; celková investice do učebnic dosahuje výše přes 200 tisíc Kč (placeno ze státních prostředků).

Informujeme, že byly vydány Školní řád základní školy a Školní řád mateřské školy platné od 1. září 2021. Informace o obsahu – upřesnění povinností žáků, omlouvání v průběhu distanční výuky, upřesnění práv rodičů, udělování výchovných opatření v průběhu distanční výuky (základní škola). Upřesnění povinností rodičů, provozu mateřské školy, kritéria přijetí (mateřská škola).

Leták COVID (letak_COVID.pdf, 100 kB)

Návod (dm_navod.pdf, 150 kB) nebo Videonávod k použití internetové žákovské knížky dm Software.

Deváťáci v Praze

Povedlo se! Začátkem října mohli deváťáci vyrazit na poznávací výlet do Prahy. Dostali se na mnoho zajímavých míst.


Odhalení pomníku

Před školou byl odhalen pomník válečnému pilotovi Zbyšku Nečasovi, který škole odkázal své cenné deníky.


V družině je živo

Drakiáda, keramika, výchovný koncert. Prohlédněte si mix fotografií z aktivit školní družiny.Mapa stránek © 2014 Mgr. Blanka Šenkýřová