NOVINKY A DŮLEŽITÉ INFORMACE

Na začátku školního roku je pro žáky připraveno mnoho zajímavých akcí. Šesťáci mají za sebou adaptační kurz v Protivanově, který je určen pro nově vzniklé třídní kolektivy. Deváťáky čeká Vlastivědné putování do Prahy.

Kroužky zahájí činnost od 1. října. Na konci září dostanou všichni žáci jejich seznam. (Přečtěte si další informace, které se týkají jejich činnosti.)

Informace o chování a prospěchu se dozvíte 25. září 2018 (jen první ročník), 1. listopadu 2018, 10. ledna 2019, 4. dubna 2019 a 30. května 2019. Mimo tyto termíny si můžete domluvit individuální konzultaci s vyučujícím nebo s ředitelem školy.

Ve třídě 1. A jsme nainstalovali nejmodernější typ interaktivní tabule. Začátkem října budeme kupovat asi 15 nových tabletů do výuky a pro práci na prezentacích a školních projektech. Podle nejnovějších výzkumů je využívání ICT techniky v českých školách dosud na nedostatečné úrovni.

Zde najdete důležité termíny, které se vztahují ke školnímu roku 2018/2019.

Informujeme rodiče, že byl vydán nový Školní řád ZŠ Sloup platný od 1. září 2018. Najdete ho v odkazu Dokumenty, novinky jsou označeny červeně.

Výborná zpráva! Dosáhli jsme na dotaci EU ve výši 1,3 milionu Kč. Díky ní se ihned od září rozjedou čtenářské kroužky na prvním stupni, doučovací kroužky na druhém stupni a novinkou bude také tzv. Anglický klub, který bude zaměřen na intenzivní komunikaci. Díky dotaci bude ve škole moci nadále pracovat školní psycholožka a plánujeme také nákup nové ICT techniky pro výuku.

Soukromá ZUŠ Blansko rozšiřuje obory, které budou vyučovány přímo v ZŠ Sloup. Kromě současných je možno přihlásit děti do nových oborů: Kytara – vyučující Jan Šrubař, taneční obor (současný a lidový tanec, taneční přípravka, estetická výchova) – vyučující Petra Havlíčková, sólový zpěv – vyučující Lubomír Chlup. Výuka bude zahájena od září 2018, zájemci přihlásí přímo v SZUŠ Blansko, Hybešova 1, telefon 516 411 355 nebo 604 709 567, www.szus-blansko.cz.

Internetovou žákovskou knížku můžete mít nově zdarma i ve svých chytrých mobilních telefonech a tabletech. Najdete ji zde.

Návod nebo Videonávod k použití internetové žákovské knížky dm Software.

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

Po dvou měsících prázdnin škola opět ožila dětskými hlasy. Nejživěji bylo v prvních třídách.
REPREZENTANTKA

MICHAELA HRUBÁ VE ŠKOLE

Navštívila nás úspěšná osobnost českého sportu, reprezentantka ČR v atletice Michaela Hrubá. Proběhla beseda s žáky a na školním hřišti rozcvičení v rámci hodiny tělesné výchovy s žáky. Míšo, děkujeme za skvělou akci, držíme palce a přejeme mnoho sportovních úspěchů. 

ADAPŤÁK

Žáci šestých tříd tradičně zahajují školní rok akcí, jejímž cílem je seznámit nové spolužáky. Letošní ročník se konal v Protivanově.Mapa stránek © 2014 Mgr. Blanka Šenkýřová