NOVINKY A DŮLEŽITÉ INFORMACE

Logo EU a Ministerstva pro místní rozvoj
Tisková zpráva IROP 47 (Tiskova_zpravaIROP47.pdf, 147 kB)
Tisková zpráva IROP 68 (Tiskova_zpravaIROP68.pdf, 143 kB)
Pedagogický sbor posílili noví kolegové – Mgr. Tereza Bočková, Mgr. Michal Kala, Bc. Patricie Nejezchlebová, Bc. Petr Grulich. Do školní družiny nastupují Kateřina Kršková a Barbora Čípková. V mateřské škole bude nově působit Simona Němcová. Do provozu školy nastoupila Anna Mynaříková.

Informace o chování a prospěchu se dozvíte 22. září 2021 (jen první ročník), 25. listopadu 2021, 11. ledna 2022 a 21. dubna 2022. Mimo tyto termíny si můžete domluvit individuální konzultaci s vyučujícím nebo s ředitelem školy.

MŠ Sloup přijme kvalifikovanou učitelku mateřské školy na úvazek ve výši 2 hodiny týdně. Profesní životopis a průvodní dopis zašlete na zs.sloup@centrum.cz. Bližší informace na čísle 606 858 240.

Zde si přečtěte informace týkající se školního roku 2021/2022 vzhledem ke COVID-19.
Pro děti, které ve školním roce 2020/2021 navštěvovaly mateřskou školu, je provoz ve dnech 30. – 31. srpna 2021.

Přes prázdniny jsme ve škole malovali, vyměňovali nábytek ve třídách druhého stupně a osvětlení ve třídách prvního stupně.

Školní sklad učebnic se dočkal obnovy. Nové řady učebnic do mnoha předmětů jsme zakoupili pro žáky 1. – 9. ročníku; celková investice do učebnic dosahuje výše přes 200 tisíc Kč (placeno ze státních prostředků).

Informujeme, že byly vydány Školní řád základní školy a Školní řád mateřské školy platné od 1. září 2021. Informace o obsahu – upřesnění povinností žáků, omlouvání v průběhu distanční výuky, upřesnění práv rodičů, udělování výchovných opatření v průběhu distanční výuky (základní škola). Upřesnění povinností rodičů, provozu mateřské školy, kritéria přijetí (mateřská škola).

Leták COVID (letak_COVID.pdf, 100 kB)

Návod (dm_navod.pdf, 150 kB) nebo Videonávod k použití internetové žákovské knížky dm Software.

První školní den

1. září 2021 a prvňáčci. Rozzářené úsměvy dětí, které se již dlouho těší do školy. Lehké obavy dospělých - jak dlouho vydržíme letos? Všichni si přejme hodně zdraví a školu otevřenou až do 30. června 2022.


2. B v přírodě

Třída paní učitelky Bufkové využila pěkné počasí a vyrazila do přírody určovat druhy rostlin podle klíče. Na programu byly také pohybové aktivity.Příměstský tábor

Na začátku letních prázdnin si děti užily příměstský tábor školní družiny s pestrým programem.
Mapa stránek © 2014 Mgr. Blanka Šenkýřová