NOVINKY A DŮLEŽITÉ INFORMACE

Poslední týden před podzimními prázdninami bude věnován oblíbené projektové výuce. 1. – 4. ročník bude plnit úkoly pod vedením třídních učitelů. Žáci 5. – 9. ročníku si vyberou dílnu dle svých zájmů a zálib a budou pracovat na plnění projektových úkolů, sběru, třídění a prezentaci informací. Téma projektu – 100. výročí vzniku samostatného státu.

V pondělí a úterý 29. – 30. října jsou podzimní prázdniny.

Ve čtvrtek 1. listopadu se od 14:00 do 16:00 hodin konají individuální třídní schůzky. Na programu jsou informace o prospěchu a chování žáků.

Žáci čtvrtého ročníku absolvovali užitečnou a praktickou výuku bezpečnosti silničního provozu na dětském dopravním hřišti.

V rámci projektu Vlastivědné putování poznávají žáci různé regiony naší vlasti a často se dostanou i na zajímavá a jinak nepřístupná místa. Již brzy uveřejníme fotky z výjezdu deváťáků do Prahy, v rámci kterého se letos podařilo zdarma zajistit i prohlídku nepřístupných reprezentačních prostorů Pražského hradu.

Víte, kdo je kurátor pro mládež? Je to specializovaný odborník, který pracuje s dětmi a dospívajícími do 18 let a řeší výchovné problémy dětí, jako například záškoláctví, pití alkoholu a užívání návykových látek. Protože je lépe problémům předcházet, absolvují naši osmáci a deváťáci v říjnu besedu se zkušeným kurátorem Mgr. Milanem Daňkem z Blanska.

Na začátku října zahájily činnost kroužky - jejich kompletní nabídka. Naši žáci mají možnost výběru z 42 mimoškolních aktivit. Letošními novinkami jsou například hasič, gymnastika anebo anglický klub.

Informace o chování a prospěchu se dozvíte 1. listopadu 2018, 10. ledna 2019, 4. dubna 2019 a 30. května 2019. Mimo tyto termíny si můžete domluvit individuální konzultaci s vyučujícím nebo s ředitelem školy.

Zde najdete důležité termíny, které se vztahují ke školnímu roku 2018/2019.

Informujeme rodiče, že byl vydán nový Školní řád ZŠ Sloup platný od 1. září 2018. Najdete ho v odkazu Dokumenty, novinky jsou označeny červeně.

Návod nebo Videonávod k použití internetové žákovské knížky dm Software.

PRVŇÁCI

Od začátku školního roku ještě tolik času neuplynulo, ale v prvních třídách všechno běží „jak na drátkách“.NOVINKY VE ŠKOLE

Galerie nad tělocvičnou se dočkala výměny linolea, u jídelny a ve vestibulu máme nové poličky a botníky, obnovili jsme vybavení žákovských relaxačních koutků.


 

PERLY Z ARCHIVU

Víte, ve kterém roce jsme pomáhali pořádat tento Běh Moravským krasem?Mapa stránek © 2014 Mgr. Blanka Šenkýřová