NOVINKY A DŮLEŽITÉ INFORMACE

  Třídní schůzky, které jsou určeny pouze pro rodiče žáků prvního ročníku, se uskuteční ve čtvrtek 22. září 2016. Čas upřesní třídní učitelky.

Rozjíždějí se tradiční školní akce. Začátkem září vyrazili žáci 6. ročníku se svými učiteli na tzv. adaptační pobyt na Suchý. Cílem akce je stmelit nově vzniklé žákovské kolektivy. V říjnu navštíví deváťáci hlavní město a prohlédnou si místa, o kterých se dosud jen učili.

Ve školním roce 2016 / 2017 se navyšuje počet tříd z 16 na 17. Máme více žáků více než loni;
k 5. září se jejich počet ustálil na 377. Pro srovnání – před 10 lety byl počet žáků školy přibližně 305.

Informace o chování a prospěchu své ratolesti se dozvíte:
22. září 2016 (jen první ročník),
15. listopadu 2016,
12. ledna 2017,
20. dubna 2017
a 2. června 2017.
Mimo tyto termíny si můžete domluvit individuální konzultaci s vyučujícím nebo s ředitelem školy.

Na našich stránkách budete postupně nacházet velké množství nových dokumentů, které se týkají školního roku 2016/2017 – školní vzdělávací program, školní řád, rozvrhy hodin a asistovaných hodin, Občasník září 2016, plán práce, počty žáků ve třídách, osobní rozvrhy učitelů a další.

Žákovské knížky a třídní knihy budou mít letos od 4. do 9. ročníku pouze elektronickou podobu. Žáci 1. až 3. ročníku budou paralelně s internetovou žákovskou knížkou využívat papírové žákovské knížky. Elektronická žákovská knížka se nemůže ztratit ani zapomenout doma a je rodičům přístupná kdekoliv a kdykoliv, takže mají okamžitý přehled. Podrobnosti a přístupové údaje dostanou všichni rodiče písemně.

Návod nebo Videonávod k použití internetové žákovské knížky dm Software.

Každoročně investujeme značné částky do zlepšování školního prostředí a chceme, aby mohli pěkně vybavenou a zařízenou školu využívat také další generace žáků. Dovolujeme si požádat rodiče, aby nám byli nápomocni ve snaze vysvětlovat dětem, že ve škole neplatí pořekadlo „z cizího krev neteče“. Také letos budeme požadovat náhradu za poškozený majetek. V minulých letech se jednalo především o lavice, učebnice a žaluzie. Děkujeme za pochopení.

Od začátku října 2016 se rozjedou také kroužky. Koncem září zašleme všem rodičům jejich seznam.

 

VIDEO - REGISTRACE DO SYSTÉMU
 
INTERNETOVÉ ŽÁKOVSKÉ KNÍŽKY

DM SOFTWARE


ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU

Prvního září škola po dvou měsících opět ožila dětskými hlasy.NOVINKY PO PRÁZDNINÁCH

Nový vestibul, nábytek v jídelně a kompletně opravené toalety v celé škole. V nejbližší době ještě plánujeme vylepšení bazénu a další etapu výměny linolea.


Mapa stránek © 2014 Mgr. Blanka Šenkýřová