ŠKOLSKÁ RADA

Rozhodnutím zřizovatele je školská rada ZŠ Sloup trojčlenná; její funkční období je tři roky. Podrobné informace k institutu školské rady, jejím cílům a úkolům najdete ve školském zákoně.

Složení školské rady při ZŠ Sloup

Vladimír Čípek
Zástupce obce je podle zákona do školské rady jmenován zřizovatelem, nikoli volen.

ing. Zdeněk Dinga
Zástupce rodičů byl zvolen ve volbách, které se konaly v listopadu 2014.
 
Mgr. Eva Turčanová
Zástupkyně pedagogických pracovníků a předsedkyně školské rady byla zvolena ve volbách,
které se konaly v listopadu 2014.

Zápis z jednání školské rady 1/2015


Mapa stránek © 2014 Mgr. Blanka Šenkýřová