ZAMĚSTNANCI ŠKOLY

Foto

ŘEDITEL
Mgr. Pavel Dočekal

ZÁSTUPCE
Mgr. Jana Janáková

VÝCHOVNÝ PORADCE
Mgr. M. Matějková

Bufková Petra 1. stupeň environmentální aktivity
Borek Pavel 1. stupeň  
Dočekal Pavel 1. stupeň ředitel školy
Doležalová Marie český jazyk, výchova k občanství  
Gregorová Monika 1. stupeň prevence patologických jevů
Hloušková Oldřiška český jazyk, hudební výchova předsedkyně odborové organizace
Hrazdíra Petr matematika, fyzika, informatika koordinátor ŠVP
Janáková Jana matematika, chemie zástupce ředitele
Koutná Marie 1. stupeň školní knihovna
Kulíšková Renata český jazyk, dějepis, křesťanská výchova  
Matějková Michaela český jazyk, občanská výchova výchovný poradce vedoucí ŠPP
Mikulášková Jana 1. stupeň  
Mikulášková Věra vychovatelka družiny, asistence  
Muzikářová Bohdana psychologie školní psycholog
Nečas Pavel tělesná výchova, pedagogika  
Nečasová Romana 1. stupeň  
Nejezchlebová Radka asistence, družina  
Němcová Jana vychovatelka družiny, asistence vedoucí vychovatelka
Ošlejšková Michaela asistence  
Paděrová Ludmila anglický jazyk, německý jazyk, křesťanská výchova mezinárodní aktivity
Richtrová Lenka asistence  
Sedlák Ladislav biologie, chemie didaktická technika
Sedláková Markéta asistence  
Sehnal Petr matematika, pracovní činnosti, Informatika, speciální pedagogika  
Střítecká Věra cizí jazyky environmentální aktivity
Ševčíková Vladěna anglický jazyk, výtvarná výchova  
Tallová Lenka anglický jazyk, německý jazyk, český jazyk prevence patologických jevů
Tomášková Jana asistence, družina  
Turčanová Eva 1. stupeň  
Zítková Lucie výchovy, 1. stupeň školní zdravotník
Zouharová Darina matematika, pracovní činnosti  

SPRÁVNÍ ZAMĚSTNANCI

 
Čípek Vladimír školník, topič, údržbář
Hebronová Romana uklizečka
Koníčková Marta uklizečka
Marková Jitka uklizečka
Musilová Jana účetní
Svánovská Jitka uklizečka
Šebelová Magda personalistika, mzdová účetní
Vymyslická Soňa prodavačka ve školním buferu

ZAMĚSTNANCI ŠKOLNÍ JÍDELNY

 
Broušková Dagmar kuchařka
Čípková Margit kuchařka
Hořavová Božena kuchařka
Kuchařová Eva Výdej v MŠ Sloup, převoz stravy
Marková Jiřina vedoucí kuchařka
Ondroušková Jitka vedoucí školního stravování

EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍCI

Šenkýřová Blanka webmastering

Mapa stránek © 2014 Mgr. Blanka Šenkýřová