ZAMĚSTNANCI ŠKOLYŘEDITEL
Mgr. Pavel Dočekal

ZÁSTUPCE
Mgr. Jana Janáková

VÝCHOVNÝ PORADCE
Mgr. M. Matějková

Borek Pavel 1. stupeň  
Bufková Petra 1. stupeň environmentální aktivity
Dočekal Pavel 1. stupeň ředitel školy
Doležalová Marie český jazyk, výchova k občanství  
Gregorová Monika 1. stupeň prevence patologických jevů
Hloušková Oldřiška český jazyk, hudební výchova předsedkyně odborové organizace
Hrazdíra Petr matematika, fyzika, informatika koordinátor ŠVP
Janák Martin anglický jazyk, matematika,
fyzika
mezinárodní aktivity
Janáková Jana matematika, chemie zástupce ředitele
Koutná Marie 1. stupeň školní knihovna
Kršková Kateřina asistence  
Kulíšková Renata český jazyk, dějepis, křesťanská výchova  
Matějková Michaela český jazyk, občanská výchova výchovný poradce, vedoucí ŠPP
Mikulášková Věra vychovatelka družiny, asistence  
Muzikářová Bohdana psychologie školní psycholog
Nečas Pavel tělesná výchova, pedagogika  
Nečasová Romana 1. stupeň  
Nejezchlebová Radka asistence, družina  
Němcová Jana vychovatelka družiny, asistence vedoucí vychovatelka
Ošlejšková Michaela asistence  
Paděrová Iva 1. stupeň  
Richtrová Lenka asistence  
Sedlák Ladislav biologie, chemie didaktická technika
Sedláková Hana asistence  
Sedláková Markéta asistence  
Střítecká Věra cizí jazyky environmentální aktivity
Ševčíková Vladěna anglický jazyk, výtvarná výchova  
Tallová Lenka anglický jazyk, německý jazyk, český jazyk prevence patologických jevů
Tomášková Jana asistence, družina  
Turčanová Eva 1. stupeň  
Veselá Hana matematika, informatika  
Zítková Lucie výchovy, 1. stupeň školní zdravotník
Zouharová Darina matematika, pracovní činnosti  

SPRÁVNÍ ZAMĚSTNANCI

 
Čípek Vladimír školník, topič, údržbář
Hebronová Romana uklizečka
Koníčková Marta uklizečka
Marková Jitka uklizečka
Musilová Jana účetní
Svánovská Jitka uklizečka
Šebelová Magda personalistika, mzdová účetní
Vymyslická Soňa prodavačka ve školním buferu

ZAMĚSTNANCI ŠKOLNÍ JÍDELNY

 
Broušková Dagmar kuchařka
Čípková Margit kuchařka
Hořavová Božena kuchařka
Kuchařová Eva Výdej v MŠ Sloup, převoz stravy
Marková Jiřina vedoucí kuchařka
Ondroušková Jitka vedoucí školního stravování

EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍCI

Šenkýřová Blanka webmastering

Mapa stránek © 2014 Mgr. Blanka Šenkýřová